Subsidies voor duurzame energieproductie en innovatie

Met subsidies moedigt de overheid ondernemers aan om duurzame energie op te wekken. Ook biedt de overheid regelingen die het onderzoek naar nieuwe vormen van energie verder helpen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)

Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen zoals zon, wind en water. Die vormen van energie heten daarom 'hernieuwbare energie'. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) stimuleert het opwekken van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.

Deze vormen van duurzame energie komen in aanmerking voor SDE

 • Duurzame elektriciteit
 • Duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit
 • Groen gas

Zo maak je gebruik van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie

Vanaf 2014 vraagt de overheid je een haalbaarheidsstudie van je project te maken. Bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 NM3/uur moet je die studie bij je subsidieaanvraag toevoegen. In die haalbaarheidsstudie maak je:

 • Een exploitatieberekening
 • Een berekening van het projectrendement
 • Een onderbouwing van je eigen vermogen en de financiering

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Stimuleringsregeling Duurzame Energie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op de website van de RVO check je binnen een paar minuten of je duurzame energieproductie in aanmerking komt voor SDE+. Je leest daar ook wanneer je je aanvraag kunt indienen.

Subsidie voor onderzoek naar innovatieve vormen van energie (EOS)

Energie Onderzoek Subsidie (EOS) wordt gegeven aan bedrijven en kennisinstellingen die onderzoek doen naar nieuwe vormen van energie. Om die subsidie te kunnen krijgen moet je een projectplan sturen naar de RVO. Je maakt dan kans op financiële steun. Er zijn vijf EOS-regelingen waarbij MKB-ondernemingen 10% extra subsidie krijgen. Als je als MKB-onderneming meedoet aan een project, krijg je in veel gevallen 25% van het subsidiebedrag bij de start als voorschot.

Dit soort projecten komt in aanmerking voor Energie Onderzoek Subsidie

Er zijn verschillende EOS-regelingen. Welke regeling je kunt gebruiken, hangt af van het soort project dat je doet:

 • Nieuw Energie Onderzoek (EOS NEO)
  Subsidie voor nieuw energieonderzoek dat bijdraagt aan betrouwbare, schone en betaalbare energie
 • Lange Termijn (EOS LT) 
  Subsidie voor onderzoekers met plannen die op termijn bijdragen aan duurzame energie
 • Korte Termijn Onderzoek (EOS KTO)
  Deze regeling ondersteunt onderzoek en ontwikkeling van technologieën die passen binnen de vijf aandachtsgebieden van EOS
 • Demonstratie (EOS DEMO)
  Subsidie voor projecten die nieuwe of vernieuwende technologieën laten zien

De aandachtsgebieden van EOS

 • Energie-efficiency in de industriële en agrarische sector
 • Biomassa
 • Nieuw gas/schoon fossiel
 • Gebouwde omgeving
 • Opwekking en netten

Zo vraag je Energie Onderzoek Subsidie aan

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Energie Onderzoek Subsidie (EOS) uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op de website van de RVO check je binnen een paar minuten of je project in aanmerking komt voor EOS. Je leest daar ook wanneer je je aanvraag kunt indienen.

Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Als je de veiligheid van je bedrijf wilt vergroten, dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Alle kleine bedrijven kunnen een gratis VKB-scan laten uitvoeren. Op basis van die scan kun je investeren in organisatorische, bouwkundige, elektronische of digitale maatregelen of combinaties daarvan. De helft van je investering wordt vergoed tot een maximum van € 1.000.

Zo kom je in aanmerking voor de Veiligheid Kleine Bedrijven-scan

Als je bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor een Veiligheid Kleine Bedrijven-scan:

 • Er werken maximaal tien fulltime werknemers bij je
 • Je hebt maximaal vijf vestigingen

Zo vraag je de VKB-scan aan

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de VKB-scan uit. Op de website van het CCV kun je de VKB-scan aanvragen.

Deel deze pagina

Lees meer over fiscale voordelen en subsidies