1. MKB
  2. Subsidies
  3. Milieu-investeringsaftrek

Fiscaal voordeel met de Milieu-investeringsaftrek

Investeer je zakelijk in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Kijk dan eens naar de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Met deze fiscale regeling kun je tot 45% van de investeringskosten extra aftrekken van je fiscale winst. Aanvullend op de reguliere afschrijving. 

Milieulijst

Deze regeling geldt voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Elk jaar publiceert de overheid een nieuwe Milieulijst. En deze lijst wordt in de loop van het jaar bijgewerkt. De laatste Milieulijst is van 2024. 

MIA melden bij het RVO

Wil je de MIA gebruiken. Meld je investering dan met eHerkenning. Doe je melding binnen drie maanden na 'het aangaan van de investeringsverplichting'. Met 'het aangaan van de investeringsverplichting' bedoelen we bijvoorbeeld het ondertekenen van de offerte of de opdrachtbevestiging.  Je ontvangt dan een referentienummer. En nu kun je de MIA verwerken in je aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voorwaarden MIA 

Je vindt alle voorwaarden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De belangrijkste zijn in elk geval:

  • De maatregel waarin je investeert moet op de Milieulijst. En het moet voldoen aan de daarin gestelde eisen.
  • Daarnaast moet je minimaal € 2.500 investeren per bedrijfsmiddel.
  • Je moet investering binnen drie maanden na de investeringsverplichting melden bij de RVO.

Slimme combinaties

De MIA kun je soms combineren met de VAMIL-regeling. De VAMIL geldt voor een deel van de bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Zo kun je zelf kiezen wanneer je een investering afschrijft:

  • in één keer
  • of verspreid over meerdere jaren.

Door de investering bijvoorbeeld in een keer af te schrijven verminder je dat jaar de fiscale winst fors. En betaal je minder belasting. Dat is vooral gunstig voor je liquiditeitspositie. 

Naast de VAMIL kun je de MIA ook combineren met de Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA).

Ontdek al je subsidiekansen

Onze MKB Subsidiewijzer laat zien welke regelingen er voor je klaarstaan. Voor jouw branche, landelijk en vanuit je provincie.

Bekijk je kansen