1. MKB
 2. Wet- en regelgeving
 3. Fiscale voordelen en subsidies
 4. Nieuw wetsvoorstel Personenvennootschappen

Nieuw wetsvoorstel Personenvennootschappen

Om meer duidelijkheid te geven in de rechten van een Vennootschap Onder Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV) en een Maatschap, ligt er een nieuw wetsvoorstel. Op deze pagina lees je wat de gevolgen zijn voor je bedrijf.

Heldere wetgeving

Het huidige recht voor de VOF, CV en maatschap is erg onduidelijk. Wetstechnisch zijn er maar heel weinig wetsartikelen van toepassing. Daardoor zijn er veel vragen over hoe je in de praktijk omgaat met bepaalde situaties. Maar de wetgeving is daardoor ook ingewikkeld en leidt tot veel ingewikkelde juridische processen. Denk bijvoorbeeld aan het toe- en uittreden van vennoten. Om goede afspraken te maken zijn nu uitgebreide overeenkomsten nodig. Daarom is er al lang behoefte aan een heldere wetgeving. Die lijkt er nu te komen.

Nieuw wetsvoorstel 

Om aan de onduidelijkheid een eind te maken is nu een nieuw wetsvoorstel bekend gemaakt. Het gaat op dit moment alleen nog om een zogenaamde ‘consultatieversie’. Als dit wetsvoorstel uiteindelijk wet gaat worden, heeft dat gevolgen voor alle Vennootschappen Onder Firma (VOF), Commanditaire Vennootschappen (CV) en Maatschappen. 

Dit staat er in de consultatieversie

Een belangrijk punt is dat de personenvennootschappen een zogenaamde rechtspersoonlijkheid krijgen. BV’s en NV’s, verenigingen en stichtingen hebben bijvoorbeeld ook een rechtspersoonlijkheid. De rechtspersoonlijkheid voor de nieuwe personenvennootschappen is wel iets anders dan bijvoorbeeld bij de BV en NV.

De huidige aansprakelijkheid van de privépersonen blijft namelijk wel bestaan voor de personenvennootschappen. Maar door de rechtspersoonlijkheid wordt een aantal zaken wel veel duidelijker en makkelijker. Ook andere zaken worden door de voorgestelde wet duidelijk(er). Voorbeelden: 

 • De vennootschap kan als rechtspersoon zelf eigenaar worden van onroerende zaken. 
 • Het ‘overnemen’ van een vennootschapsaandeel wordt makkelijker. 
 • Het toe- en uittreden wordt makkelijker. 
 • Er komt helderheid over hoe het stemrecht en de besluitvorming verloopt.
 • Het vestigen van pandrecht en/of vruchtgebruik op een vennootschapsaandeel wordt mogelijk.
 • Het onderscheid tussen openbare en stille maatschap vervalt.
 • Het verschil in aansprakelijkheid van de vennoten van een VOF en maten van een maatschap vervalt. Dit betekent dat ook maten straks hoofdelijk aansprakelijk worden.  
 • Zakelijke crediteuren moeten eerst een beroep doen op het vermogen van de vennootschap voordat zij dat mogen doen op het privévermogen van een vennoot.

Dit verandert voor bestaande vennootschappen

Het is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk worden huidige VOF’s, CV’s en maatschappen automatisch omgezet naar de nieuwe ‘vorm’. Daarmee krijgen ze automatisch een rechtspersoonlijkheid. Het is nog niet duidelijk wat het overgangsrecht wordt voor de uitbreiding van aansprakelijkheid van maten in de maatschap.   

Belastingregels 

Ook hiervoor geldt dat de regelingen nog niet bekend zijn en pas later in het wetgevingsproces bekend worden. Je vindt er meer over in het rapport van de werkgroep personenvennootschappen. Daarin staat dat de gevolgen wat belasting betreft zo veel mogelijk hetzelfde blijven. Omdat de personenvennootschap een rechtspersoon wordt, zal er wel wat veranderen aan de overdrachtsbelasting. 

Hoe het vanaf nu verder gaat 

Het definitieve wetsvoorstel is er nog niet. Als die er is, dan gaat dat eerst naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer. Daarna wordt het mogelijk een nieuwe wet. Alles bij elkaar kan dit een aantal jaar duren.

Meer nieuws van Alfa Accountants

Op de website van Alfa Accountants lees je het laatste nieuws over belasting en wetgeving.

Heb je nog juridische vragen?

Dan kun je altijd contact opnemen met één van de juristen van Alfa Accountants. 

Zoek een vestiging

Deel deze pagina

Lees meer over fiscale voordelen en subsidies