Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Deze RVO-regeling kon je aanvragen om een tijdelijke tegemoetkoming in de energiekosten (TEK) te krijgen. Waren je energiekosten minimaal 7% van je omzet dan kon je deze tegemoetkoming aanvragen. 

TEK aanvragen is niet meer mogelijk

Tot 3-10-2023 kon je met terugwerkende kracht tegemoetkoming energiekosten (TEK) aanvragen voor de periode van 1-11-2022 tot 31-12-2023.

De TEK-regeling was er voor bedrijven, stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldeden aan de voorwaarden van de regeling. 

 • Je energiekosten moeten minimaal 7% van je omzet bedragen.
 • Voldoet je bedrijf aan alle voorwaarden, dan krijg je tot 50% van de gestegen energiekosten terug.

Op de site van RVO staan rekenvoorbeelden die uitleggen hoe zij bepalen of je voldoet aan de eis van de energie-intensiteitstoets. En hoe zij het voorschotbedrag en definitieve subsidie berekenen.

Wanneer kom je in aanmerking voor TEK?

 • De energiekosten zijn minimaal 7% van je omzet.
 • Je onderneming is gevestigd in Nederland en je hebt een KvK-inschrijving.
 • Je onderneming is uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij KVK.
 • Je onderneming voldoet aan de definitie van een mkb-bedrijf.
 • Je hebt een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van je onderneming).

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Had je een tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond, dan wordt dit in mindering gebracht op je TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190,- die je in november en december 2022 hebt gekregen van je energieleverancier.
 • Lever je elektriciteit terug aan het net, dan gaat dit van jouw verbruik af.

 

Voorkom vertraging TEK-aanvraag

Voor de beoordeling van je aanvraag zal de RVO gegevens bij ons opvragen. Daarvoor is het belangrijk dat je KvK-nummer bij ons bekend is, anders kan de aanvraag vertraging oplopen. Kijk daarom in Mijn Vattenfall of wij je KvK-nummer hebben en vul het zo nodig aan.

Naar Mijn Vattenfall

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de TEK?

Je komt in aanmerking voor subsidie als je onderneming een energie-intensieve mkb-onderneming is. Dit betekent dat minimaal 7% van je omzet bestaat uit energiekosten. Je voldoet dan aan de Intensiteitstoets van de regeling.

Op de site van RVO vind je rekenvoorbeelden die uitleggen hoe zij bepalen of je voldoet aan de eis van de energie-intensiteitstoets.

Met welke omzet rekent RVO?

RVO rekent met je omzet over het jaar 2022, zoals bekend bij de Belastingdienst.

Voor de meeste ondernemingen geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn gesteld aan de Belastingdienst. Daarna stuurt de Belastingdienst deze gegevens aan de RVO door. Is het boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar 2022? Later wordt bekend welke omzetgegevens je dan kan gebruiken voor het berekenen van de intensiteitstoets.

Hoe berekent RVO mijn verbruik?

Het energieverbruik waarmee RVO rekent is het verbruik dat blijkt uit je standaard jaarverbruik gas (SJV) en standaard jaarafname elektriciteit (SJA). Met als peildatum 1 januari 2023. RVO krijgt deze gegevens van je netbeheerder. Je hoeft zelf niets aan te leveren.

Ik lever terug aan het net. Hoe wordt dit berekend?

Lever je terug aan het net, dan gaat dit van je verbruik af.

Hoe zit het met het prijsplafond?

Heb je een tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond, dan wordt dit in mindering gebracht op je totale verbruik. Dit geldt ook voor de 190 euro die je in november en december hebt gekregen van je energieleverancier.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen en hoe wordt dit berekend?
 • Als je in aanmerking komt krijg je eerst een voorschotbedrag. Daarna wordt de definitieve subsidie vastgesteld.
 • Je ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19 m³ voor gas en € 0,35 kWh voor elektriciteit. Dit heet de drempelprijs. De modelprijs wordt door CBS vastgesteld.
 • Je krijgt 50% subsidie over de energiekosten boven de drempelprijs. Dit bedrag is exclusief btw.
 • Naast een drempelprijs gelden er ook maximale bedragen. Voor gas is dit € 2,00 en voor elektriciteit is dit € 0,60 per kWh. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximale bedragen. Dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en 50% van € 0,60 = € 0,30.
 • Je krijgt maximaal € 160.000 subsidie (per groep verbonden ondernemingen).
 • Je krijgt maximaal subsidie over 14 maanden, namelijk van november 2022 tot en met december 2023.

Bekijk op de site van RVO hoe het voorschot en de definitieve subsidie wordt berekend.

Wanneer kan ik TEK aanvragen?

Aanvragen kan van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. Je kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Bekijk al je subsidiekansen

In onze subsidiewijzer zie je welke duurzame subsidies er nog meer klaarstaan voor je onderneming. Zowel landelijk als vanuit je provincie en specifiek voor je branche. 

Ontdek je subsidiekansen