1. MKB
 2. Subsidies
 3. TEK: Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Met deze regeling krijg je een tegemoetkoming in de energiekosten als je veel energie verbruikt. Zijn je energiekosten minimaal 7% van je omzet, dan kom je in aanmerking voor deze regeling. Je kunt dan tot 50% van je gestegen energiekosten terugkrijgen.

De regeling is toegankelijk voor bedrijven, maar ook voor stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling. De regeling is nog niet open. Aanvragen kan naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. De precieze datum maken we zo snel mogelijk bekend.

Waar kan ik de regeling voor inzetten?

Je kunt de regeling inzetten als je energiekosten minimaal 7% van je omzet bedragen. Voldoet je bedrijf aan de voorwaarden, dan krijg je tot 50% van de gestegen energiekosten terug.

Op de site van RVO vind je rekenvoorbeelden die uitleggen hoe zij bepalen of je voldoet aan de eis van de energie-intensiteitstoets. En hoe zij het voorschotbedrag en definitieve subsidie berekenen.

De voorwaarden waar je aan moet voldoen

 • De energiekosten zijn minimaal 7% van je omzet.
 • Je onderneming is gevestigd in Nederland en je hebt een KvK-inschrijving.
 • Je onderneming voldoet aan de definitie van een mkb-bedrijf
 • Je hebt minder dan 250 werknemers
 • Je jaaromzet is maximaal € 50 miljoen
 • Je jaarbalans is maximaal € 43 miljoen

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Heb je een tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond, dan wordt dit in mindering gebracht op jouw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de 190 euro die je in november en december hebt gekregen van je energieleverancier.
 • Lever je elektriciteit terug aan het net, dan gaat dit van jouw verbruik af.

Deze regeling aanvragen

Zelf aanvragen
De regeling gaat naar verwachting open in het eerste kwartaal van 2023. De precieze datum maken we zo snel mogelijk bekend. 

Je kunt al wel je aanvraag voorbereiden. Daar heb je de volgende gegevens voor nodig:

 • De gegevens van je organisatie, zoals het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer
 • Gegevens van de contactpersoon, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres
 • EAN-nummers van je gas en elektriciteitsaansluiting(en). Deze kun je terugvinden op in het EAN-codeboek, op je energie-aansluiting in de meterkast, of op je jaarafrekening
 • Je omzet over 2022.

Hulp bij aanvragen
Je kunt je aanvraag ook doen via onze partner Subsidiebureau Nederland. Dan wordt je aanvraag volledig voor je geregeld. Van het indienen tot de verantwoording achteraf.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de TEK?

Je komt in aanmerking voor subsidie als je onderneming een energie-intensieve mkb-onderneming is. Dit betekent dat minimaal 7% van je omzet bestaat uit energiekosten. Je voldoet dan aan de Intensiteitstoets van de regeling.

Op de site van RVO vind je rekenvoorbeelden die uitleggen hoe zij bepalen of je voldoet aan de eis van de energie-intensiteitstoets.

Met welke omzet rekent RVO?

RVO rekent met je omzet over het jaar 2022, zoals bekend bij de Belastingdienst.

Voor de meeste ondernemingen geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn gesteld aan de Belastingdienst. Daarna stuurt de Belastingdienst deze gegevens aan de RVO door. Is het boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar 2022? Later wordt bekend welke omzetgegevens je dan kan gebruiken voor het berekenen van de intensiteitstoets.

Hoe berekent RVO mijn verbruik?

Het energieverbruik waarmee RVO rekent is het verbruik dat blijkt uit je standaard jaarverbruik gas (SJV) en standaard jaarafname elektriciteit (SJA). Met als peildatum 1 januari 2023. RVO krijgt deze gegevens van je netbeheerder. Je hoeft zelf niets aan te leveren.

Ik lever terug aan het net. Hoe wordt dit berekend?

Lever je terug aan het net, dan gaat dit van je verbruik af.

Hoe zit het met het prijsplafond?

Heb je een tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond, dan wordt dit in mindering gebracht op je totale verbruik. Dit geldt ook voor de 190 euro die je in november en december hebt gekregen van je energieleverancier.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen en hoe wordt dit berekend?
 • Als je in aanmerking komt krijg je eerst een voorschotbedrag. Daarna wordt de definitieve subsidie vastgesteld.
 • Je ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19 m³ voor gas en € 0,35 kWh voor elektriciteit. Dit heet de drempelprijs. De modelprijs wordt door CBS vastgesteld.
 • Je krijgt 50% subsidie over de energiekosten boven de drempelprijs. Dit bedrag is exclusief btw.
 • Naast een drempelprijs gelden er ook maximale bedragen. Voor gas is dit € 2,00 en voor elektriciteit is dit € 0,60 per kWh. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximale bedragen. Dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en 50% van € 0,60 = € 0,30.
 • Je krijgt maximaal € 160.000 subsidie (per groep verbonden ondernemingen).
 • Je krijgt maximaal subsidie over 14 maanden, namelijk van november 2022 tot en met december 2023.

Bekijk op de site van RVO hoe het voorschot en de definitieve subsidie wordt berekend.

Wanneer kan ik TEK aanvragen?

TEK is nog niet open. Aanvragen kan naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. De precieze datum maken we zo snel mogelijk bekend.

Bekijk al je subsidiekansen

In onze subsidiewijzer zie je welke duurzame subsidies er nog meer klaarstaan voor je onderneming. Zowel landelijk als vanuit je provincie en specifiek voor je branche. 

Ontdek je subsidiekansen