Tarieven stadsverwarming voor het mkb

Per 1 juli 2023 daalt het variabele warmtetarief. Op deze pagina vind je meer over de tarieven en van welke regelingen je gebruik kunt maken.

Welke tarieven of regelingen gelden voor mij?

Dat hangt af van de afspraken in je contract, je aansluiting en je jaarverbruik. Hieronder een korte omschrijving per type aansluiting en verbruik. Twijfel je welk tarief voor jou geldt? Check dan je factuur. 

Aansluiting tot en met 100 kW

 • Je valt onder de categorie kleinverbruik.
 • Je warmtetarieven blijven in 2023 gelijk.
 • Tot en met een verbruik van 37 GJ heb je dit jaar recht op het prijsplafond voor de variabele kosten.

Aansluiting groter dan 100 kW en verbruik tot en met 5.111 GJ

Aansluiting groter dan 100 kW en verbruik groter dan 5.111 GJ

Daling tarieven per 1 juli 2023

De afgelopen tijd zijn de energieprijzen sterk gedaald. Voor de halfjaarlijkse tariefaanpassing per 1 juli betekent dit een verlaging van de variabele tarieven voor klanten met een aansluiting groter dan 100 kW. Deze daling zie je terug in de standaardtarieven van warmte. Het nieuwe variabele tarief daalt voor elke zone met € 38,18. Bij een jaarverbruik tot en met 5.111 GJ is dit een verlaging van € 75,13 naar € 36,95 (excl. btw) per gigajoule. De vaste tarieven blijven gelijk.

Zo zijn onze tarieven opgebouwd

De tarieven voor stadsverwarming bestaan uit vaste kosten en variabele kosten. Bij de vaste kosten maakt het niet uit hoeveel stadswarmte je gebruikt. De hoogte van de variabele kosten hangt af van je verbruik voor de verwarming en warm kraanwater. Dat meten we in gigajoule (GJ). Eén GJ komt overeen met 32,68 m3 aardgas. Bekijk je tarievenblad of factuur voor meer informatie. 

 

Voorwaarden

Benieuwd hoe het zit met de voorwaarden en richtlijnen voor warmte, Comfortkoeling en koude?

Kunnen we je nog ergens mee helpen?

Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Veelgestelde vragen over de TTB

Voor klanten met blokverwarming geldt de overheidsregeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB). Dankzij deze regeling kunnen klanten sinds 25 april 2023 een compensatie aanvragen voor de energiekosten. Zij krijgen dan via de Belastingdienst een vast geldbedrag terug om de energierekening betaalbaar te houden. Hieronder de veelgestelde vragen.

Wie kan de tegemoetkoming aanvragen?

De contracthouder kan de aanvraag indienen voor de bewoners die onder het energiecontract voor de blokaansluiting vallen. Vaak is dit de verhuurder of VvE.

Waar kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
Wat heb ik nodig voor de aanvraag?
 • je DigiD
 • het BAG-registratienummer van het pand
 • het energiecontract of de jaarnota met de EAN-code (Belastingdienst geeft aan dat de EAN-code niet verplicht is voor stadswarmte)
 • de laatste factuur van de energiekosten voor de blokaansluiting
 • een (online) bankafschrift met de laatste betaling van de energiekosten voor de blokaansluiting
Waar vind ik mijn EAN-code?

Als er voor je warmte-aansluitingen een EAN-code is, staat deze in het portaal van Mijn Vattenfall Zakelijk. Kijk op het overzicht van de aansluitingen of op de factuurdetails. Goed om te weten: de Belastingdienst geeft aan dat de EAN-code niet verplicht is voor stadswarmte.

Wat als ik geen energiecontract kan vinden?

Dan kun je ook een jaarnota met de EAN-code aanleveren (Belastingdienst geeft aan dat de EAN-code niet verplicht is voor stadswarmte).

Wat is mijn tarief of eenheidsprijs?

Het variabele tarief, de prijs die je betaalt per gigajoule (GJ), vind je op je factuur onder het kopje variabele kosten voor verbruik.

Hoeveel compensatie krijg ik?

De tegemoetkoming voor 2023 is verdeeld in twee bedragen:

 • een bedrag voor het eerste halfjaar:
  • € 786,45 voor een zelfstandige woonruimte met blokverwarming
  • € 329,28 voor een onzelfstandige woonruimte met blokwarmte, bijvoorbeeld studentenwoningen

 • een bedrag voor het laatste halfjaar:
  • eind juni 2023 bekendgemaakt door de overheid
Wanneer ontvang ik het geld?

Dat hangt af van het moment waarop je de beschikking ontvangt. Bovendien krijg je het geld in twee delen uitbetaald.

 • Ontvang je je beschikking vóór 31 juli 2023? Dan ontvang je het eerste deel binnen twee weken na datum op de beschikking. Het tweede deel ontvang je uiterlijk 15 augustus 2023.
 • Ontvang je de beschikking na 31 juli 2023? Dan ontvang je het geld in twee delen binnen twee weken na de datum op de beschikking.
Wat moet ik doen als ik het geld heb ontvangen?

Als je (een deel van) de tegemoetkoming hebt ontvangen, verreken je het bedrag met de energiekosten die je in rekening brengt bij de bewoners. Dat gaat via dezelfde verdeelsleutel die je al voor de energiekosten voor de woonruimtes gebruikt. Verdeel je de energiekosten bijvoorbeeld op basis van het aantal vierkante meters, dan geldt die verdeelsleutel ook voor de tegemoetkoming. Meer informatie over de verdeling van het geld vind je op de website van de Rijksoverheid.

Tot wanneer kan ik de compensatie aanvragen?

Tot en met 31 oktober 2023.

Ook interessant