Zonnepanelen vanaf nu altijd roerende zaken

Zonnepanelen vanaf nu altijd roerende zaken

Investeren in zonnepanelen blijft voordelig en is nu nog makkelijker geworden. Je mag je zonnepanelen vanaf dit jaar vanuit belastingoogpunt namelijk (bijna) altijd als een roerende zaak zien. Onze adviseur van Alfa Accountants weet precies hoe het zit.

Zonnepanelen zijn voortaan roerende zaken voor de investeringsaftrek. Zo is onlangs besloten. Dit betekent dat de Belastingdienst de panelen niet meer ziet als onderdeel van het pand waarop ze liggen. En dat is goed nieuws. Want dat betekent dat je mag afschrijven op de investeringskosten, zonder dat dat afzonderlijk beoordeeld hoeft te worden. Deze regel geldt voor alle zonnepanelen, met uitzondering van zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen die ook dienst doen als dakbedekking.

Zakelijk of privé

De regel schept veel duidelijkheid. Bijvoorbeeld als je als zzp’er zonnepanelen op je eigen woning wilt. Eerder was het de vraag of de panelen dan ook onderdeel werden van de eigen woning. In dat geval kwam de investering niet in aanmerking voor de afschrijvings- en investeringsaftrek, in een aantal gevallen hooguit voor hypotheekrenteaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Wel blijft het voor zzp’ers de vraag of ze de panelen op de zaak mogen zetten. Dit mag pas als minimaal 10% van de opgewekte energie zakelijk gebruikt wordt. Alléén als de panelen op de zaak staan is afschrijving op de investeringskosten en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van maximaal 28% mogelijk.

Het EIA-aftrekpercentage is gedaald

Hoeveel je precies mag aftrekken van je investering, bepaalt het energie-investeringsaftrekpercentage. Dat is per 1 januari 2017 verlaagd van 58% naar 55,5%. Later, op een nog onbekend moment, daalt het percentage verder naar 55%. Pas op 1 januari 2021 wordt het percentage weer met 0,5 procentpunt verhoogd.

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de EIA:

  • Het gezamenlijk piekvermogen*) van je investering is ten minste 25 kW.
  • Je sluit de zonnepanelen aan op een elektriciteitsnetwerk van maximaal 3 x 80 A. Per kW piekvermogen mag je dan maximaal € 750 aftrekken van de winst.
  • Sluit je je zonnepanelen niet aan op het elektriciteitsnetwerk? Dan mag je maximaal  €1.000 per kW piekvermogen aftrekken.
  • Je hebt geen SDE-subsidie voor de investering aangevraagd.

Kortom, investeren in zonnepanelen blijft voordelig

Als je investeert in zonnepanelen, mag je nog steeds maximaal 83,5% van de investeringskosten van de winst aftrekken (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28% en energie-investeringsaftrek 55,5%). Daarnaast mag je afschrijven op de investeringskosten. Het blijft daarmee voordelig om te investeren in zonnepanelen. Het daadwerkelijke voordeel kan per ondernemer verschillen.  

*) Het gezamenlijk piekvermogen = het vermogen dat de zonnepanelen waarin je investeert samen kunnen opwekken

Je kunt altijd terecht bij onze Ondernemersdesk

Bel ons gerust op werkdagen van 08.00 tot 15.00 uur op 020 89 20 255. Wij zijn er voor jou.

Interessant artikel?