1. Grootzakelijk
  2. Zakelijke batterijen
  3. Slim elektriciteit opslaan

Slim elektriciteit opslaan met batterijen

Iedereen weet wat een batterij is, maar minder mensen kennen het enorme potentieel ervan. Batterijen zullen een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie. Want batterijen bieden een grote flexibiliteit en inkomsten kunnen worden geoptimaliseerd door de opgeslagen elektriciteit te verkopen. Batterijen kunnen elektriciteit opslaan als er veel wind en zon is en de prijzen laag zijn. En energie leveren in de periodes dat er geen wind of zon is en de prijzen hoog zijn.

De voordelen van batterijen

In balans houden

Batterijen kunnen geplaatst worden bij onze wind- of zonneparken. Deze hybride elektriciteitsparken hebben veel voordelen. Synergie-effecten zoals de gedeelde infrastructuur en netaansluiting maken de ontwikkeling en exploitatie efficiënter en goedkoper. Dat leidt tot een beter geïntegreerd systeem en meer betaalbare duurzame energie.

Vattenfall's huidige batterij-installaties worden gebruikt om het elektriciteitsnet in balans te houden bij duurzame opwekinstallaties. Dit wordt uitgebreid met functionaliteiten als energieopslag en onbalansservices.

Pieken en dalen opvangen

Naast eigen assets, kunnen we ook batterijvoorzieningen leveren aan bedrijven. Een voorbeeld hiervan is een stroomafnameovereenkomst (PPA) met een datacentrum. Datacentra hebben een specifieke energievraag met een specifiek profiel en strikte eisen voor een ononderbroken energievoorziening. Een batterij kan daar goed op inspelen.

Het inzetten van batterijen om pieken af te vlakken kan ook aantrekkelijk zijn voor energie-intensieve industriële bedrijven. Als er sprake is van piekbelasting wordt elektriciteit afgenomen van het batterijopslagsysteem in plaats van het elektriciteitsnet. Dit voorkomt hoge elektriciteitskosten voor het bedrijf.

Batterijen en duurzame bronnen: een ideale combinatie

Op onze hybride elektriciteitscentrales combineren wij de opwekking van wind- of zonne-energie met batterijopslag op dezelfde locatie. Deze combinatie heeft veel voordelen. Opwekking, opslag en netaansluiting maken allen gebruik van dezelfde infrastructuur en kunnen dankzij de synergie-effecten zuiniger geëxploiteerd worden.

Bekijk ons hybride energiepark Haringvliet Zuid

Waar mogelijk bouwen we zonneparken bij onze bestaande centrales en windparken. Dat heeft veel voordelen: we maken gebruik van bestaande netaansluitingen, zetten bestaande funderingen en wegen slim in én benutten de grond optimaal. Hierdoor kunnen we onze zonprojecten sneller ontwikkelen.

Lees alles over dit energiepark

Energiepark Haringvliet Zuid

De productie van dit park staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van circa 39.000 Nederlandse huishoudens.

Lees meer over onze batterij oplossingen