Prinsjesdag 2021: wat betekent dit voor uw bedrijf?

De afgelopen jaren zijn er forse maatregelen genomen en nieuwe maatregelen aangekondigd om de CO2-uitstoot te verminderen. Desondanks is een extra inspanning nodig om de doelstelling van 49% broeikasgasreductie in 2030 in het vizier te houden. Daarom investeert het kabinet 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen. Hiermee kan iedereen een bijdrage leveren aan de verduur­zaming van Nederland, blijft de uitvoering van het Klimaat­akkoord op tempo en gaat de CO2-uitstoot versneld omlaag.

 

Naar aanleiding van Prinsjesdag 2021 delen wij graag de belangrijkste energie­gerelateerde onderwerpen met u.

Alle energiegerelateerde onderwerpen

 • Het kabinet reserveert in totaal 3 miljard euro voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De SDE++ is dit jaar open van 5 t/m 11 november 2021. Met deze regeling stimuleert de overheid bedrijven om een duurzame energievoorziening te ontwikkelen.

  Het doel van de ophoging is om met meerdere technologieën bij te dragen aan de verduurzaming van onder andere de gebouwde omgeving, mobiliteit, glastuinbouw en industrie.

  Lees alles over de SDE++ subsidie
 • Het kabinet moet 125 miljoen euro vrijmaken om de Opslag Duurzame Energie (ODE) op elektriciteit voor het bedrijfsleven te verlagen. Deze verlaging op tweede en derde schijf van de ODE op elektriciteit is onderdeel van een pakket aan maatregelen in een motie van Sophie Hermans (VVD).

  Zodra de voorlopige EB en ODE tarieven 2022 bekend zijn, plaatsen we deze zoals gebruikelijk op onze pagina Tarieven energiebelasting.

  Tarieven energiebelasting
 • Vanuit de motie van Sophie Hermans is het voorstel gedaan om 120 miljoen euro vrij te maken voor de verhoging van de algemene heffingskorting. Zodra de voorlopige Heffingskorting 2022 bekend is, plaatsen we deze zoals gebruikelijk op onze pagina Tarieven energiebelasting .

  Tarieven energiebelasting
 • Voor walstroom geldt vanaf 1 januari 2021 een verlaagd tarief van 0,05 eurocent per kWh en een vrijstelling van Opslag Duurzame Energie (ODE). In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om de definitie van walstroominstallatie aan te passen, zodat bepaalde walstroominstallaties die zich nu niet kwalificeren voor het verlaagde tarief, daar toch gebruik van kunnen maken. Dit is dan van toepassing op een installatie die niet beschikt over een zelfstandige aansluiting.

  Walstroom is elektriciteit die wordt geleverd aan schepen die zijn afgemeerd. Als schepen walstroom gebruiken, zijn zij voor de elektriciteitsvoorziening aan boord niet meer aangewezen op het gebruik van een generator. Als vereiste voor het verlaagde tarief in de energiebelasting en het nihiltarief in de ODE dat per 1 januari 2021 geldt, is dat de walstroominstallatie moet beschikken over een zelfstandige aansluiting. Deze beperking is van belang voor de controle of de elektriciteit alleen wordt aangewend ten behoeve van de walstroominstallatie en niet ook voor andere doeleinden.

  Het kabinet vindt het in beginsel wenselijk dat bij levering van elektriciteit aan deze walstroominstallaties ook het verlaagde tarief kan worden toegepast ondanks het niet over een zelfstandige aansluiting beschikt, mits een effectieve controle mogelijk is op de hoeveelheid elektriciteit die naar de walstroominstallatie gaat en daarmee geleverd wordt aan schepen. Het is mogelijk gebleken om met aanvullende eisen een installatie die niet beschikt over een zelfstandige aansluiting aan deze voorwaarden te laten voldoen. Daarom wordt de definitie van walstroominstallatie aangepast zodat ook installaties die niet beschikken over een zelfstandige aansluiting kunnen kwalificeren voor het verlaagde tarief.

  Verklaringen energiebelasting - Walstroom
 • De Postcoderoosregeling is per 1 april 2021 vervallen en vervangen door een subsidieregeling. Tevens is het overgangsrecht in werking getreden voor bestaande leden van coöperaties. In het Belastingplan 2022 wordt nu voorgesteld dat de overgangsregeling moet worden uitgebreid, omdat in de praktijk blijkt dat deze onvoldoende investeringszekerheid biedt voor leden van coöperaties.

  Net als de Postcoderoosregeling heeft de overgangsregeling als doel om lokale opwekking van duurzame energie te stimuleren. In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om per 1 januari het overgangsrecht uit te breiden zodat ook nieuw toegetreden leden – naast bestaande leden – nog gedurende vijftien jaren na het tijdstip waarop de coöperatie is aangewezen profiteren van de Postcoderoosregeling. Nu blijkt namelijk dat nieuwe leden niet van dezelfde voordelen gebruik kunnen maken als de bestaande leden, waardoor investeringszekerheid onvoldoende is.

 • Ter voorkoming van dubbele energiebelasting op energieopslag is er in het Belastingplan 2022 voorgesteld om de elektriciteitslevering aan een organisatie die energie tijdelijk opslaat geen energiebelasting te heffen per 1 januari 2022. In Nederland wordt er namelijk ook al energiebelasting gevraagd bij de levering van elektriciteit aan de verbruiker en dat zou een dubbeling betekenen.

  Meer informatie over het voorgestelde wetsvoorstel kunt u lezen op:

  Memorie van toelichting belastingplan 2022 (pdf)

Samen op weg naar een fossielvrije toekomst

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze experts van de Markt Expertise Desk helpen u graag met al uw vragen over de energiemarkt. Zo ook met het verduurzamen van uw bedrijf via zonne-, en windenergie en laadpalen.

Markt Expertise Desk

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

 • Een energiescan op locatie, met een bespaarplan op maat

 • Ondersteuning bij uw duurzaamheidsambities, van advies en subsidie­aanvraag tot installatie