Uw energiecontract opzeggen of beëindigen?

Wilt u het contract beëindigen omdat u met uw bedrijf te maken krijgt met onverwachte omstandigheden waardoor het (voortijdig) beëindigen van uw energiecontract ineens wenselijk of zelfs noodzakelijk is? Of wilt u uw contract opzeggen om na afloop vrij te zijn om opnieuw een keuze te maken? In beide gevallen kan dat gewoon online.

In 4 stappen uw contract online opzeggen of beëindigen

 1. Klik op de link van het formulier dat bij uw situatie past. U komt dan terecht op de website van onze partner Assently.

 2. Vul het formulier volledig in en plaats uw digitale handtekening.

  Onderstaande afbeelding is een voorbeeld:

  Voorbeeld Assently

 3. U ontvangt een kopie van het getekende formulier per e-mail.

 4. Zodra wij uw verzoek hebben verwerkt, ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.

Uw contract opzeggen of beëindigen

We maken onderscheid tussen een contract beëindigen en een contract opzeggen. Bij een beëindiging wilt u het contract stopzetten vóór de einddatum van het contract. Bij een opzegging wilt u voorkomen dat het contract automatisch wordt verlengd ná de einddatum van het contract.

Vragen over uw opzegging of beëindiging? Neem dan contact op via 088 363 79 00 (werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur).

Bekijk welke situatie voor u van toepassing is:

Een bedrijfsbeëindiging op één of meerdere leveradressen

Via het Wijzigingsformulier Beëindiging energielevering op leveradres (via onze partner Assently) geeft u aan dat u stopt met een gedeelte van uw bedrijfsactiviteiten en dat het energiecontract op één of meerdere locaties beëindigd dient te worden. Houdt u er wel rekening mee dat bij een tussentijdse beëindiging van uw energiecontract(en) mogelijk boete en schade in rekening gebracht kan worden.

Een volledige bedrijfsbeëindiging

Via het Wijzigingsformulier Bedrijfsbeëindiging (via onze partner Assently) geeft u aan dat u stopt met al uw bedrijfsactiviteiten en dat al uw energiecontracten beëindigd dienen te worden. Houdt u er wel rekening mee dat bij een tussentijdse beëindiging van uw energiecontract(en) mogelijk boete en schade in rekening gebracht kan worden.

Een ander bedrijf neemt al uw energiecontracten over

Als al uw lopende en toekomstige energiecontracten overgaan op een nieuwe partij dan geeft u dat door via het Wijzigingsformulier Overname energiecontract(en) (via onze partner Assently).

De huidige contractant vult het formulier volledig in en ondertekent het formulier. Na ondertekening door de huidige contractant wordt dit formulier naar de nieuwe contractant gestuurd voor ondertekening.

Een ander bedrijf neemt één of meerdere energiecontracten over

Als één of meer energiecontracten worden overgenomen door een nieuwe partij én er blijft minimaal één contract op naam van uw bedrijf staan dan geeft u dit aan ons door via het Wijzigingsformulier Gedeeltelijke overname energiecontracten (via onze partner Assently).

De huidige contractant vult het formulier volledig in en ondertekent het formulier. Na ondertekening door de huidige contractant wordt dit formulier naar de nieuwe contractant gestuurd voor ondertekening.

Opzeggen bij een tussenpersoon/ intermediair

Als u uw energiecontract heeft afgesloten via een tussenpersoon, ook wel intermediair genoemd, dan kunt u uw contract als volgt opzeggen:

 • U neemt contact op met uw intermediair en geeft aan dat u uw contract wilt opzeggen. Uw tussenpersoon regelt vervolgens met ons de opzegging.
 • U neemt zelf contact op met ons om uw opzegging door te geven. Bel 088 363 79 00.

Kiest u ervoor om zelf op te zeggen, vergeet dan niet om uw tussenpersoon ook te informeren.

Opzeggen om vrij van keuze te zijn na afloop van uw contract

Wilt u bij een andere leverancier een contract afsluiten of gewoon 'vrij' zijn om opnieuw te kiezen? Laat het ons weten via het Opzegformulier grootzakelijk energiecontract (via onze partner Assently). Bij het opzeggen van een contract zegt u automatisch de onderliggende aansluitingen op. Wilt u slechts één of enkele aansluitingen onder een contract beëindigen? Maak dan gebruik van het Wijzigingsformulier Beëindiging energielevering op leveradres.

Overweegt u het energiecontract van uw bedrijf op te zeggen?

We begrijpen dat er soms redenen zijn om uw huidige energiecontract op te zeggen. Misschien heeft u een scherper aanbod gekregen of u wilt aan het einde van uw contract vrij zijn om een nieuwe leverancier te kiezen. Wat de reden ook is, we helpen u graag met de juiste keuze. Neem telefonisch contact op met uw vaste contactpersoon.

Bel ons op 020 892 00 86

Goed om te weten over het moment waarop u uw contract wilt beëindigen of opzeggen

Wat is het verschil tussen het opzeggen en het beëindigen van een contract?

We maken onderscheid tussen een contract beëindigen en een contract opzeggen:

 • Beëindiging: u wilt het contract stopzetten vóór de einddatum van het contract
 • Opzegging: u wilt voorkomen dat het contract automatisch wordt verlengd ná de einddatum van het contract
Wat is de opzegtermijn van zakelijke energiecontracten bij Vattenfall?

Voor grootverbruik elektriciteit- en gascontracten houden wij een opzegtermijn van minimaal drie maanden aan voor het einde van de overeengekomen contractduur, tenzij anders aangegeven in uw leveringscontract.

Wanneer kunt u uw energiecontract opzeggen?

U kunt natuurlijk op elk moment aan ons doorgeven dat u wilt opzeggen. Het is wel belangrijk dat u daarbij rekening houdt met de opzegtermijn die we met u hebben afgesproken. Laat u op tijd weten dat u uw contract wilt opzeggen, dan loopt deze op de afgesproken einddatum af en kost het u niets.

De opzegtermijn is verstreken, wat nu?

Als de opzegtermijn is verstreken, dan verlengen we uw energiecontract automatisch met een jaar. Daarbij gelden de actuele marktprijzen en dezelfde productvoorwaarden. Als u na het verstrijken van de opzegtermijn aan ons doorgeeft dat u wilt opzeggen, dan eindigt uw contract na de automatische verlenging van een jaar.

Heeft u niet op tijd opgezegd en wel al een contract met een andere energieleverancier? Dan begrijpen we dat u toch graag uw contract eerder bij ons beëindigt. Samen kijken we wat mogelijk is. U betaalt in dat geval wel een overstapboete.

Uw contract eerder beëindigen dan we hebben afgesproken?

Als u eerder wilt overstappen naar een andere energieleverancier dan de einddatum die we met u hebben afgesproken, dan lopen wij inkomsten mis. Daar willen we graag een vergoeding voor in de vorm van een overstapboete.

Hoe hoog is de overstapboete?

De hoogte van de boete hangt af van de resterende looptijd van uw contract, de marktprijs van het moment waarop u het contract verbreekt en de reden waarom u het contract wilt beëindigen. In onze algemene voorwaarden kunt u hier meer over terugvinden. Heeft u vragen over de overstapboete of wilt u advies over uw specifieke situatie? Bel ons op 020 892 00 86.

Waarom moet ik eerst het oude energiecontract opzeggen voordat ik een nieuwe onderteken?

Een overstapboete is niet prettig. Dat begrijpen we en daarom raden we u aan om altijd eerst uw oude energiecontract op te zeggen.

Als u ruim voor het verstrijken van de opzegtermijn opzegt, dan bent u vrij om te kiezen. En u heeft dan nog alle tijd om uit te zoeken welk energiecontract het best bij uw bedrijf past. Voorkom dus een overstapboete door op tijd op te zeggen.

Eerlijk energie-offertes vergelijken?

Offertes van energieleveranciers verschillen vaak sterk van elkaar. Dat maakt vergelijken soms lastig. Wij hebben een checklist voor u gemaakt, zodat u weet waarop u moet letten.

Bekijk ook onze andere services

Altijd een oplossing voor uw zakelijke energie

Onze beloften aan zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

 • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering