1. Home
  2. Duurzame energie
  3. Stadswarmte
  4. Noorderwarmte: schone warmte voor Amsterdam Noord

Noorderwarmte: schone warmte voor Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het stadswarmtenetwerk uitbreiden. In 2040 moeten 230.000 woningen zijn aangesloten. Zo werkt Amsterdam aan een schonere warmtevoorziening.

Steeds meer huizen met stadsverwarming

Verwacht wordt dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens zijn aangesloten op het stadswarmtenetwerk. Die uitbreiding is een van de peilers van Duurzaam Amsterdam. In 2040 zullen 230.000 Amsterdamse huizen op stadswarmte zijn aangesloten. Dat is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat daarbij om nieuwe en bestaande huizen en gebouwen.

Van afval naar warmte: zo werkt dat

Het afval van alle Amsterdammers wordt opgehaald en daarna verwerkt bij AEB Amsterdam. Daarbij komt warmte vrij die als stadswarmte via een ondergronds leidingsysteem terug naar de huizen gaat. Zo houdt Amsterdam de warmte binnen de stad.

Minder CO₂-uitstoot

Het warmtenet levert 60% tot 70% minder CO2-uitstoot op vergeleken met warmtevoorziening met HR-gasketels. Dat staat gelijk aan 60 voetbalvelden vol zonnepanelen. De aanleg van de warmtetransportleiding draagt bij aan de ambitie van de stad Amsterdam om CO2-uitstoot te verminderen.

Zo duurzaam is onze stadswarmte

Noorderwarmte in cijfers

  • Milieuvriendelijk: 60% tot 70% minder CO2-uitstoot
  • Schone warmte voor 86.000 bestaande huizen in Amsterdam, waarvan 30.000 vanuit AEB Amsterdam
  • Lengte warmtetransportleiding: 16 km van AEB tot IJdoornlaan in Amsterdam Noord
  • Boringen: acht boringen met een totale lengte van 3.572 meter
  • Aanvoertemperatuur: tussen 80 en 120 graden
  • Retourtemperatuur: tussen 40 en 50 graden