1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. Warmtenet Lelystad

Onze stadswarmte in Lelystad

Het warmtenet van Lelystad wordt momenteel hoofdzakelijk van warmte voorzien door twee biomassacentrales. Graag vertellen we welke warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig fossielvrije warmte te leveren.

Warmte uit de centrales in Lelystad

De twee biomassacentrales in Lelystad worden gevoed door houtige reststromen in de vorm van houtchips uit de omgeving. Daarmee werd in 2022 een CO2-reductie van 64% ten opzichte van een cv-ketel gehaald. Wij willen onze warmtenetten uiterlijk in 2040 voeden met volledig fossielvrij warmte. Voor Lelystad hebben we twee scenario’s ontwikkeld om dat doel voor deze stad te bereiken.

CO₂-reductie in 2022

Aardwarmte als nieuwe warmtebron

Samen met HVC werken we aan de ontwikkeling van een aardwarmtebron voor het warmtenet van Lelystad. Bij aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, wordt duurzame warmte uit de diepe ondergrond gewonnen. In Lelystad kan warm water vanaf een diepte van circa 2.000 tot 2.500 meter worden opgepompt en gebruikt voor het warmtenet. Het afgekoelde water gaat terug de grond in om vervolgens op een natuurlijke manier weer op te warmen. Een goede bron kan duizenden woningen verwarmen en gaat minstens 30 jaar mee. Het grote voordeel van aardwarmte is dat er nauwelijks CO2 vrijkomt en dat aardwarmtebronnen geschikt zijn voor een continue warmtelevering.

Alternatief voor biomassa

De aardwarmtebron zal een groot deel van de warmtevoorziening overnemen van biomassa. Dit maakt het mogelijk om de oudste van de twee biomassacentrales te sluiten. De modernste biomassacentrale blijft in koudere perioden nodig om flexibel voldoende warmte te produceren. Op langere termijn kan seizoensopslag mogelijk deze rol van biomassa overnemen. Overtollige aardwarmte kan dan worden opgeslagen voor gebruik in de koude winterperioden en daarmee de duurzame capaciteit in de winter vergroten.

Groei van het warmtenet

De aardwarmtebron die we met HVC ontwikkelen kan meer huizen van warmte voorzien dan momenteel zijn aangesloten op het warmtenet in Lelystad. De aardwarmtebron maakt dus groei van het warmtenet van Lelystad mogelijk, waarbij woningen kunnen overstappen van aardgas naar stadswarmte. Daarmee wordt de warmte uit de aardwarmtebron optimaal gebruikt.

Piekwarmte

De piekketels, die alleen bijspringen op hele koude dagen, draaien nu nog op aardgas. Deze zullen geschikt worden gemaakt om te gebruiken met bijvoorbeeld waterstof, zodat ook de piekbronnen in 2040 volledig fossielvrij zijn.

Hybride WKO voor nieuwbouw

Als het warmtenet wordt uitgebreid met nieuwbouwwoningen is er soms, vooral voor hoogbouwwoningen, ook koeling nodig. Die nieuwbouw krijgt dan een aansluiting op een hybride WarmteKoudeOpslag (hWKO) systeem. Dit hWKO systeem werkt lokaal in de nieuwbouwwijk. Het maakt gebruik van de koeling uit de (ondiepe) bodem in de zomer en levert warmte in de winter. De warmte die nodig is wordt voor een deel vanuit het stadswarmtenet geleverd, vandaar de naam hybride WKO.

Routekaart Lelystad zonder groei van het warmtenet

Routekaart Lelystad met groei van het warmtenet