1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. Warmtenet Almere

Het warmtenet van Almere

Het warmtenet van Almere vormt samen met het warmtenet van Diemen en Amsterdam Zuid en Oost één integraal warmtenet. Graag vertellen we welke duurzame warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren.

Warmte uit de centrale Diemen

Op dit moment wordt de warmte grotendeels geleverd door de gascentrales op de Diemen-site. Daarbij is warmte een bijproduct van de productie van elektriciteit. Om CO2-vrije warmte te kunnen leveren aan Almere Poort is de moderne warmtekrachtcentrale Diemen 34 voorzien van een rookgaskoelinstallatie. In Noorderplassen West levert het zoneiland Almere zonnewarmte. Met het gehele warmtenet in Almere Stad, Noorderplassen West en Poort werd in 2019 al een CO2 reductie van 58% gerealiseerd ten opzichte van een HR-ketel thuis.

De rookgaskoelinstallatie voor Almere Poort

Deze installatie onttrekt warmte aan het rookgas in de schoorsteen van de warmtekrachtcentrale zonder dat voor deze warmte extra aardgas nodig is, Bovendien daalt ook de  elektriciteitsproductie hierdoor niet. Op deze manier levert de rookgaskoelinstallatie 100% CO2-vrije warmte. Deze innovatieve rookgaskoelinstallatie werd speciaal voor Almere Poort ontwikkeld. 

Kortetermijnplannen

Op korte termijn willen we de CO2 prestatie van Almere nog verder verbeteren door het toevoegen van meerdere duurzame bronnen. Het gaat dan om een Elektrische boiler, duurzame biomassa, en restwarmte van datacenters. Hiermee willen we de CO2-besparing op korte termijn al verhogen naar 75%. De duurzame bronnen die we op korte termijn al willen gebruiken voor het warmtenet zijn volop in ontwikkeling. Bronnen als geothermie en waterstof hebben nog een langere ontwikkeltijd nodig, maar we zijn er al wel volop mee bezig. 

 

Op lange termijn: geothermie en aquathermie

Op langere termijn willen we meerdere geothermie-bronnen aansluiten. Met geothermie wordt warmte uit diepe aardlagen gewonnen. Verder willen we meer restwarmte uit datacenters inzetten en aquathermie als bron toevoegen. Doordat er steeds meer woningen worden aangesloten op het warmtenet zal de totale warmtelevering toenemen, ondanks steeds betere isolatie van woningen. De piekketels, die alleen bijspringen op hele koude dagen, draaien nu nog op aardgas. Deze zullen geschikt gemaakt worden om te gebruiken met een duurzame brandstof, zoals waterstof, zodat ook de piekbronnen in 2040 volledig CO2-vrij zijn.

De route naar Co2 vrije warmte in Almere

Jaarlijks updaten wij de verduurzamingsplannen voor onze warmtenetten, waarin we de laatste ontwikkelingen meenemen. Daarbij blijft het einddoel onveranderd: volledig CO2-vrije warmte in 2040.
Routekaart Almere 2021