1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2021 | Lelystad

77% CO2-reductie in Lelystad in 2021

Woningen en bedrijven in Lelystad worden voor het grootste deel van hun warmte voorzien door twee biomassacentrales, één van onszelf en één van Primco. In 2021 werden iets vaker dan het vorige jaar hulpwarmtecentrales ingezet. Dit leidde tot een iets lager CO2-reductiepercentage.

CO2-resultaat warmtenet Lelystad

In 2021 hebben bewoners en bedrijven in Lelystad 8.874 ton CO2-uitstoot vermeden, in vergelijking met het gebruik van cv-ketels op aardgas. Dat is te vergelijken met de vermindering van uitstoot die 4 windturbines van 3 MW in een jaar kunnen bereiken.

Optimalisatie en onderzoek

Om het gebruik van het warmtenet te optimaliseren is in 2021 onderzoek gedaan naar het verlagen van de aanlevertemperaturen. Met name in het voor- en naseizoen ligt hier een kans voor nog meer efficiency. Ook in onderzoek is de mogelijke inzet van ultradiepe geothermie als warmtebron. Voor een rendabele inzet hiervan zijn wel extra aansluitingen in nieuwe gebieden nodig. De transitieplannen van de gemeente bieden hier goede kansen.

Validatie op de gegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2021. Dit geldt zowel voor het rekenmodel als de inputgegevens, waarbij het gebied Westpoort Warmte en Rotterdam/Hoogvliet als steekproef zijn genomen. De verschillen tussen de benadering van Vattenfall en TNO lijken op basis van voorlopige resultaten maximaal 0,62% te zijn. Binnenkort is hier een publieke samenvatting van het TNO-rapport te bekijken.

Ontwikkelingen Lelystad 2021

Aantal woningequivalenten: 6.278

Groei: 57 woningequivalenten

Totaal: 4.777 aangesloten woningen

Grootverbruik: 49 aansluitingen

Start aanleg warmtenet voor 300 appartementen van woningcorporatie Centrada

Project Eureka gecontracteerd voor 60 woningen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Bekijk het warmte-etiket van 2021. Het biedt per regio een overzicht van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Lelystad?

We leveren stadsverwarming in Waterwijk/Landerijen. Kijk voor een gedetailleerd overzicht op ons warmtenet hieronder.

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?

Deze pagina delen via