1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. CO2-reductie Ede

71% CO2-reductie in Ede in 2022

Het gebruik van stadswarmte in plaats van cv-ketels op aardgas zorgde in 2022 voor 71% minder CO2-uitstoot in Ede. Dat is minder dan in 2021 toen de CO2-reductie 76% was. Op deze pagina vertellen we meer over de oorzaak en onze toekomstplannen.

Lees hier meer over de totstandkoming van de CO2-reductiecijfers. 

Het warmtenet van Ede

In de Edese wijk Kernhem zorgen we voor de warmtelevering. De warmte kopen we in bij Bio-Energie de Vallei. Lokaal snoeihout is de voornaamste warmtebron, maar in 2022 moest vanwege onderhoud toch iets vaker gebruikgemaakt worden van aardgas. Hierdoor daalde de CO2-reductie.

Het warmte-etiket van Ede geeft aan dat het warmtenet voor 83% bestaat uit biomassa en 17% gasgestookte ketels

Cijfers en weetjes

Reductie

71% staat gelijk aan 8.792 ton minder CO2 vergeleken met HR-ketels (rendement 87%) op aardgas

Aansluitingen

1.563 kleinverbruik
4 grootverbruik

Woningequivalenten

In totaal 1.615

Geen groei, wel doorlevering

De wijk Kernhem heeft zijn uiteindelijke grootte bereikt, waardoor er geen verdere groei meer is in het aantal aansluitingen. Wel leveren we warmte door aan een nieuwbouwgebied ten westen van Kernhem. Deze nieuwbouw sluit straks aan op het warmtenet van Bio-Energie de Vallei. Door deze situatie functioneert ons warmtenet in Ede als een open net.

Veelgestelde vragen

Wat betekent CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide: een (broeikas)gas die van nature in onze atmosfeer zit. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, stijgt de CO2-uitstoot. En te veel CO2 is niet goed voor het milieu.

Hoe bereiken we CO2-reductie met stadswarmte en koude?

Vanuit onze missie ‘fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie’ werken we ieder jaar toe naar minder CO2-uitstoot, oftewel een CO2-reductie. Dat doen we door woningen en bedrijven aan te sluiten op een stadswarmtenet. Zo hoeft niet elk huis of gebouw een eigen cv-ketel te hebben die op aardgas werkt. Daarnaast sluiten we steeds meer duurzame bronnen aan op ons warmtenetwerk. Onze ambitie is om in 2040 fossielvrije warmte te leveren aan al onze klanten.

Hoe berekenen we de CO2-reductie?

We maken gebruik van een CO2-monitoringsmodel om vast te stellen wat de CO2-reductie en energieprestaties van onze warmtenetten zijn. Dit model sluit aan bij de volgende bestaande en erkende rekenregels en -methode:

Wie controleert de manier waarop wij CO2-reductie berekenen?

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. In 2016, 2017, 2018 en 2021 werd ons CO2-monitoringsmodel door TNO beoordeeld, goedgekeurd en dus als betrouwbaar gezien. Dit model is ook in 2022 toegepast.

Hoe tonen we de duurzaamheid van onze warmtenetten aan?

Sinds 2020 sturen wij, net als andere warmtebedrijven, jaarlijks een duurzaamheidsrapport naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In dit rapport staat per warmtegebied wat de duurzaamheid is van de geleverde warmte. Hiervoor maken we gebruik van de Tabel gegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten.

Ook de energieprestaties van onze warmtenetten, zoals vermeld in onder andere het Warmte-etiket, zijn op dezelfde manier berekend en komen overeen met de gegevens in de duurzaamheidsrapportages van de verschillende warmtegebieden.

Ook interessant