1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2021 | Ede

76% CO₂-reductie in Ede in 2021

Vattenfall verzorgt in Ede de warmtelevering aan de wijk Kernhem. Het Edese net wordt met lokaal snoeihout van warmte voorzien en behoort al jaren tot de duurzaamste warmtenetten in Nederland.

CO2-resultaat warmtenet Ede

Bewoners en bedrijven in Ede-Kernhem hebben in 2021 2.258 ton CO2-uitstoot vermeden, in vergelijking met verwarmen op aardgas. Dat is een vermeden uitstoot die vergelijkbaar is met de uitstoot van 1.000 nieuwe personenauto’s die elk 21.300 kilometer rijden.

Geen groei, wel doorlevering

De wijk Kernhem is voltooid en er is geen verdere groei in de Vattenfall-aansluitingen geweest. Wel vindt er doorlevering plaats naar het westelijk van Kernhem gelegen nieuwbouwgebied. Strikt genomen is dit teruglevering van warmte aan Bio-Energie de Vallei en functioneert ons warmtenet in Ede als een open net.

Validatie op de gegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de CO2-reductiegegevens over het jaar 2021, waarbij het gebied Westpoort Warmte en Rotterdam/Hoogvliet als steekproef zijn genomen. Een publieke samenvatting hiervan is hieronder te downloaden. TNO verklaart over deze validatie:

“TNO heeft in opdracht van Vattenfall een validatie uitgevoerd op de door Vattenfall berekende CO2-emissie van de warmtenetten Amsterdam Noord-West en Rotterdam/Hoogvliet. Door TNO is vastgesteld dat de door Vattenfall berekende CO2-emissie maximaal 0,62% hoger is dan de door TNO berekende CO2-emissie voor genoemde warmtenetten over het jaar 2021”

Samenvatting TNO-rapport

Ontwikkelingen Ede 2021

Aantal woningequivalenten: 1.616

Groei: 41 woningequivalenten

Totaal: 1.564 aangesloten woningen

Grootverbruik: 4 aansluitingen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Bekijk het warmte-etiket van 2021. Het biedt per regio een overzicht van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Ede?

Onze klanten met stadswarmte in Ede bevinden zich in de wijk Kernhem. Kijk voor een gedetailleerd overzicht op ons warmtenet hieronder.

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?

Deze pagina delen via