1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. CO2-reductie Arnhem, Duiven en Westervoort

79% CO2-reductie in Arnhem, Duiven en Westervoort in 2022

Het gebruik van stadswarmte in plaats van cv-ketels op aardgas zorgde in 2022 voor 79% minder CO2-uitstoot in de Arnhemse regio. Al jaren scoort dit warmtenet hoog qua CO2-reductie. Waarom dat zo is lees je op deze pagina. Ook vertellen we meer over de toekomstplannen.

Lees hier meer over de totstandkoming van de CO2-reductiecijfers. 

Het warmtenet van de Arnhemse regio

Het CO2-resultaat van het net komt vooral door de warmtebronnen: de afvalverbrandingsinstallatie van de AVR in Duiven en de Bio Energie Centrale van Veolia.

Het warmte-etiket van de Arnhemse regio geeft aan dat het warmtenet voor 93% bestaat uit warmte uit afvalverbranding, 3% biomassa en 4% gasgestookte ketels

Cijfers en weetjes

Reductie

79% staat gelijk aan 32.796 ton minder CO2 vergeleken met HR-ketels (rendement 87%) op aardgas

Aansluitingen

16.835 kleinverbruik
300 grootverbruik

Woningequivalenten

In totaal 27.245
367 meer vergeleken met 2021

Nieuwe en vervangen aansluitingen

In de Arnhemse wijk Schuytgraaf sloten we in 2022 ongeveer 250 extra woningen aan op het warmtenet. Nieuwe aansluitingen waren er ook in de nieuwbouwwijk Fluvium aan de Westervoortsedijk. En in de wijk ‘t Duifje, waar twee grote flats een collectieve aansluiting kregen. Verder bouwden we in Duiven en Westervoort ongeveer 7.800 collectieve warmtapwateraansluitingen om naar individuele. Dit grote vervangingsproject duurde zo’n 10 jaar en is nu klaar.

Toekomstplannen

Naar verwachting sluiten we eind 2023 of begin 2024 de Penitentiaire Inrichting Arnhem aan op ons stadswarmtenet.

Veelgestelde vragen

Wat betekent CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide: een (broeikas)gas dat van nature in de lucht zit. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, stijgt de CO2-uitstoot. En te veel CO2 is niet goed voor het milieu.

Hoe bereiken we CO2-reductie met stadswarmte en koude?

Vanuit onze missie ‘fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie’ werken we ieder jaar toe naar minder CO2-uitstoot, oftewel een CO2-reductie. Dat doen we door woningen en bedrijven aan te sluiten op een stadswarmtenet. Zo hoeft niet elk huis of gebouw een eigen cv-ketel te hebben die op aardgas werkt. Daarnaast sluiten we steeds meer duurzame bronnen aan op ons warmtenetwerk. Onze ambitie is om in 2040 fossielvrije warmte te leveren aan al onze klanten.

Hoe berekenen we de CO2-reductie?

We maken gebruik van een CO2-monitoringsmodel om vast te stellen wat de CO2-reductie en energieprestaties van onze warmtenetten zijn. Dit model sluit aan bij de volgende bestaande en erkende rekenregels en -methode:

Wie controleert de manier waarop wij CO2-reductie berekenen?

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. In 2016, 2017, 2018 en 2021 werd ons CO2-monitoringsmodel door TNO beoordeeld, goedgekeurd en dus als betrouwbaar gezien. Dit model is ook in 2022 toegepast.

Hoe tonen we de duurzaamheid van onze warmtenetten aan?

Sinds 2020 sturen wij, net als andere warmtebedrijven, jaarlijks een duurzaamheidsrapport naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In dit rapport staat per warmtegebied wat de duurzaamheid is van de geleverde warmte. Hiervoor maken we gebruik van de Tabel gegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten.

Ook de energieprestaties van onze warmtenetten, zoals vermeld in onder andere het Warmte-etiket, zijn op dezelfde manier berekend en komen overeen met de gegevens in de duurzaamheidsrapportages van de verschillende warmtegebieden.

Is er ook een kwaliteitsverklaring voor de Arnhemse regio?

Ja, voor het primair en secundair warmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort met warmte van AVR Duiven is er een kwaliteitsverklaring (pdf, 24 kB). In deze verklaring, die wordt opgesteld door het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG), staat dat de energieprestatie is gecontroleerd en beoordeeld. De verklaring is drie jaar geldig.

 

Ook interessant