1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2021 | Almere

59% CO2-reductie in Almere in 2021

Het warmtenet in Almere heeft met een CO2-reductie van 59% iets beter dan vorige jaren gepresteerd. De reductie is gerelateerd aan verwarmen met aardgas. In Almere worden de gebruikers bediend met restwarmte en CO2-vrije warmte uit de rookgassenkoelinstallaties van de warmtekrachtcentrales in Diemen, inclusief de warmtebuffer. In de wijk Noorderplassen West zorgt het Zoneiland voor een deel van de geleverde warmte.

CO2-resultaat warmtenet Almere

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Almere 72.919 ton CO2-uitstoot vermeden. Ter vergelijking: dat is ongeveer de hoeveelheid CO2-uitstoot die 37 windmolens van 3 MW op land gedurende een jaar kunnen verminderen.

Zoneiland Almere en hybride WKO

Het Zoneiland noteerde in 2021 een opbrengst van 9.257 GJ, die in zijn geheel aan Noorderplassen West ten goede kwam. De BENG-eisen voor nieuwe gebouwen hebben geleid tot een hybride WKO-oplossing in combinatie met het warmtenet. Zowel in Almere Stad als Almere Poort zijn hiervoor leveringscontracten in voorbereiding. De stikstofproblematiek leidde tot vertraging in nieuwbouwprojecten waardoor het aantal nieuwe aansluitingen achterbleef bij de verwachtingen.

Bedrijfsvoering en verduurzaming

Er is een onderzoek uitgevoerd naar warmteverliezen in de netten. Ook keken we in 2021 verder naar verduurzamingsmogelijkheden. Samen met de gemeente Almere is de optie van datacenterwarmte in kaart gebracht. Ook werd een vergunning aangevraagd voor het speuren naar bronnen voor ultradiepe geothermie. De bouw van biomassacentrale De Vaart werd uitgesteld tot een tijdstip in 2022.

c02-reductie Almere

Percentage CO2-reductie per stadsdeel t.o.v. HR-ketels

Almere Stad 53
Almere Noorderplassen West 68
Almere Poort (inclusief 2% groene stroom uit GVO’s) 100

Validatie op de gegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2021. Dit geldt zowel voor het rekenmodel als de inputgegevens, waarbij het gebied Westpoort Warmte en Rotterdam/Hoogvliet als steekproef zijn genomen. De verschillen tussen de benadering van Vattenfall en TNO lijken op basis van voorlopige resultaten maximaal 0,62% te zijn. Binnenkort is hier een publieke samenvatting van het TNO-rapport te bekijken.

Ontwikkelingen Almere in 2021

Aantal woningequivalenten: 69.543

Groei: 469 woningequivalenten

Totaal: 52.767 aangesloten woningen

Grootverbruik: 715 aansluitingen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Bekijk het warmte-etiket van 2021. Het biedt per regio een overzicht van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Almere?

We leveren stadsverwarming in verschillende wijken in Almere. Kijk voor een gedetailleerd overzicht op ons warmtenet hieronder.

Kwaliteitsverklaring voor Almere

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst.

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?

Deze pagina delen via