1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2020 | Almere

55% CO₂-reductie in Almere in 2020

Met een CO2-reductie van 55% ten opzichte van stoken op aardgas heeft het warmtenet in Almere ongeveer net als vorige jaren gepresteerd. Gebruikers in Almere krijgen restwarmte en CO2-vrije warmte uit de rookgassenkoelinstallaties van de warmtekrachtcentrales in Diemen, inclusief de warmtebuffer. Een klein deel (2,8%) komt van gasgestookte ketels van de hulpwarmtecentrales en in Noorderplassen West van het Zoneiland.

CO₂-reductie warmtenet Almere

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Almere 58.374 ton CO₂-uitstoot vermeden. Ter vergelijking: dat is ongeveer de hoeveelheid CO₂-uitstoot die 34 windmolen van 2 MW gedurende een jaar kunnen verminderen.

Zoneiland Almere en hybride WKO

De wijk Noorderplassen West krijgt een deel van de warmte geleverd vanuit de zonnecollectoren van het Zoneiland Almere. In 2020 werd hier een recordopbrengst van 9.704 GJ genoteerd. Naast de vele zonuren speelden ook de doorgevoerde procesoptimalisaties hierin een rol.

Om te kunnen voldoen aan de BENG-eisen voor nieuwe gebouwen introduceerden we een hybride oplossing met Warmte Koude- Opslag (WKO) in combinatie met het warmtenet.

Onderzoek verdere verduurzaming

Op verschillende fronten is in 2020 verder onderzoek gedaan naar verduurzamingsmogelijkheden. Samen met de gemeente Almere zijn de mogelijkheden van datacenterwarmte in kaart gebracht.

Ook werd een opsporingsvergunning aangevraagd om ultradiepe geothermie als warmtebron te kunnen toevoegen.

Voor de te bouwen E-boiler in Diemen werd ook een vergunning aangevraagd. Deze ‘waterkoker’ zal een opslag vormen voor duurzame stroom die in warmte wordt omgezet.

Rekenmethodieken

Onze berekeningen van de CO2-reductie van warmtenetten zijn gebaseerd op bestaande rekenmethodieken.

Percentage CO2-reductie per stadsdeel t.o.v. hr-ketels

Almere Stad 49%
Almere Noorderplassen West 62% 
Almere Poort (inclusief 3% groene stroom uit GVO's) 100%

 

 

Het warmte-etiket biedt inzicht

Warmte etiket 2020. Overzicht per regio van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Ontwikkelingen in 2020

Aantal woningequivalenten: 69.074

Groei: 707 woningequivalenten 

Aangesloten woningen: 52.294

Grootverbruik: 717 aansluitingen

Waar leveren we warmte in Almere?

Warmtenet Almere

De toekomst van warmtenet Almere

Het warmtenet van Almere vormt samen met het warmtenet van Diemen en Amsterdam Zuid en Oost één integraal warmtenet. Graag vertellen we welke duurzame warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren.

De routekaart van Almere

Kwaliteitsverklaring voor Almere

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. 

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Deel deze pagina

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?