1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. Aardwarmte: een lokale, hernieuwbare bron | ACM

Aardwarmte: een lokale, hernieuwbare bron

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte uit de aarde die we naast onze bestaande bronnen gaan gebruiken om woningen en gebouwen te verwarmen. Dat gebeurt via onze warmtenetten. Op dit moment zijn we op verschillende plekken en in verschillende fases bezig met aardwarmte. Op deze pagina lees je meer.

Met de inzet van aardwarmte kunnen we onze warmtenetten verder verduurzamen.

Jeffrey Haspels, Projectmanager Aardwarmte bij Vattenfall

Hoe werkt aardwarmte?

Aardwarmte (ook wel geothermie) is een fossielvrije bron voor stadsverwarming. Hoe maken we stadswarmte uit aardwarmte? Bekijk het in de video.

Aardwarmte wordt gewonnen uit warm water dat ongeveer tussen de 1.500 en 4.000 meter in de diepe ondergrond in het gesteente opgeslagen zit. De diepte hangt af van de plek van de laag waarin het warme water zich bevindt. Hoe dieper het water, hoe hoger de temperatuur. De meest voorkomende diepte is twee tot drie kilometer. Op deze diepte heeft het water een temperatuur van 70-90 graden Celsius. Het warme water kan omhoog worden gepompt om woningen, gebouwen of bijvoorbeeld kassen te verwarmen die zijn aangesloten op een warmtenet. Het afgekoelde water wordt weer teruggepompt naar dezelfde aardlaag. Daar warmt het van nature weer langzaam op. Geothermische energie is dus hernieuwbare energie. Hiermee kunnen we fossiele brandstoffen vervangen en CO2-uitstoot verminderen.

Infographic aardwarmte

Dit zijn voordelen van aardwarmte

Lage CO2-uitstoot

Een aardwarmtebron stoot 90% minder CO2 uit vergeleken met  een cv-ketel op aardgas. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Daarmee is aardwarmte één van de meest duurzame warmtebronnen.

Hernieuwbare energie

De opgepompte warmte gaat uiteindelijk weer terug de bodem in. Daar warmt het van nature weer op. Hierdoor is de winning altijd mogelijk. Nu en in de toekomst.

Lokale bron

De warmte wordt lokaal opgewekt. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van energiebronnen uit het buitenland en marktprijzen die daarbij horen.

Waar werken wij aan aardwarmte?

Samen met partners zijn we op meerdere plekken bezig met onderzoek naar aardwarmte. Niet op elke plek is de ondergrond namelijk geschikt om aardwarmte te winnen. Dat hangt af van de eigenschappen van de ondergrond. Als warmtebedrijf zoeken we gespecialiseerde partners die ervaring hebben met het ontwikkelen en onderhouden van aardwarmtebronnen. Als de ondergrond geschikt is voor aardwarmte, nemen wij de warmte af om ons warmtenet verder te verduurzamen. Onze ambitie is om voor 2030 de eerste aardwarmte in onze warmtenetten te gebruiken.

Ontwikkeling van aardwarmte in Lelystad

Wij werken al een tijdje samen met HVC aan de ontwikkeling van aardwarmte in Lelystad. Hierbij werken we ook samen met de gemeente Lelystad. Uit onderzoek blijkt dat de ondergrond in Lelystad geschikt lijkt te zijn voor aardwarmte. Als het project doorgaat, legt HVC de aardwarmtebron aan en nemen wij de warmte af. Zo kunnen we huizen en andere gebouwen die zijn aangesloten op ons warmtenet verwarmen met warmte uit de aarde.

Vergunning voor regio Amsterdam

Begin 2023 kregen we samen met de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Eneco een vergunning voor het opsporen van aardwarmte in de regio Amsterdam. Samen met HVC en de gemeente Almere kregen we daarnaast een opsporingsvergunning voor de omgeving Almere. In het gebied rondom Amsterdam en Almere is het nu nog onzeker of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. De komende jaren onderzoeken we daarom samen met onze partners verder of aardwarmte een geschikte bron is voor warmtenetten in Amsterdam, Diemen en Almere.

Invloed op de omgeving

Tijdens de bouw van een aardwarmte-installatie kan de omgeving overlast ervaren. Het werkterrein moet worden voorbereid en de installaties moeten worden gebouwd. Dat duurt ongeveer één tot anderhalf jaar en leidt tot werkverkeer en geluid. Ook vinden er boringen plaats die een paar maanden tot een half jaar kunnen duren. De omgeving kan dan last hebben van geluid, licht en werkverkeer. Bij de winning van aardwarmte verwachten we weinig of geen overlast. Daarnaast neemt een aardwarmte-installatie bovengronds weinig ruimte in beslag.

Een overzicht van al onze warmtebronnen

Meer weten over aardwarmte?

Is aardwarmte wel veilig? Kunnen er aardbevingen ontstaan door het gebruik van aardwarmte? Kan er bodemdaling ontstaan? Of raakt het grondwater niet vervuild? Het antwoord op deze vragen vind je op de onderstaande websites:

Ook interessant