1. Home
  2. Over Vattenfall
  3. Fossielvrije toekomst

Naar een fossielvrije toekomst

Samen op weg naar grootschalige verandering

Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen van onze tijd. We moeten daar wereldwijd dringend iets aan doen en alternatieve manieren vinden voor energieproductie en verwarming. Om een bijdrage aan de oplossing te leveren en een fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie, verlaagt Vattenfall haar CO2-uitstoot en zo haar CO2-voetafdruk over de gehele waardeketen.

Het doel is klimaatneutraliteit per 2040 voor onze eigen activiteiten, voor onze leveranciers en voor onze klanten. Om dit te realiseren werken we nauw samen met klanten, partners, (lokale) overheden en steden. Zo gaan wij samen op weg naar grootschalige verandering.

Bekijk onze CO2-roadmap

Onze weg naar een CO2-vrije samenleving

Intensiteit CO2 -uitstoot

CO2-intensiteit

CO₂-intensiteit: Gram CO₂-equivalenten per kilowattuur (gCO₂e/kWh)*

CO2-roadmap

Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Er worden stevige inspanningen gedaan om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Om dit doel te bereiken, moet de uitstoot van broeikasgassen per 2030 met de helft teruggebracht zijn, en in de tweede helft van de eeuw netto nul zijn.

Vattenfall zet zich in om het 1,5-gradentraject van het ‘Science Based Targets initiative’ te volgen. De grafiek toont een prognose van hoe we de uitstoot-intensiteit in de tijd zullen verminderen in lijn met het 1,5-gradentraject. Vanaf ons basisjaar 2017 hebben we onze uitstoot-intensiteit per 2025 met 43% en per 2030 met 77% verminderd. Per 2040 zullen we in onze volledige waardeketen netto nul bereiken.

*CO2-intensiteit in de context van elektriciteits- en warmteproductie beschrijft hoeveel koolstofdioxide (CO2) wordt uitgestoten bij de productie van één kilowattuur elektriciteit of warmte.

Vattenfall's CO2-roadmap

Bij Vattenfall werken we samen met klanten, partners, overheden en steden om fossielvrij te kunnen leven binnen één generatie.

De zorgen van jongeren

Klimaatverandering en bijkomende natuurrampen zijn, volgens een door Vattenfall geinitieerd onderzoek, de grootste zorgen onder jongeren. Om deze zorgen weg te nemen, ontwikkelen we oplossingen om een fossielvrij leven mogelijk te maken. Lees het volledige rapport op onze website.

Lees het rapport (Engels)

Op weg naar fossielvrij leven