Plastic is niet per definitie slecht

Ontdek hoe we nu een nieuw recept voor plastic onderzoeken, voor een fossielvrij leven straks.

100% fossielvrije kunststoffen

Plastic vind je in vrijwel alle producten die we elke dag gebruiken. Sommige producten kunnen ook van andere materialen gemaakt worden, maar plastic blijft een cruciale rol spelen in onze maatschappij. Zeker als het gaat om essentiële items zoals medische hulpmiddelen en voedselverpakking – voorbeelden die onmogelijk zonder plastic gemaakt kunnen worden. Dus moeten we op zoek naar nieuwe, duurzamere manieren om plastic te produceren.

Plastic bestaat voor 85% uit koolstof. Deze koolstof moet ergens vandaan komen, en dat betekent in de regel het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie. Wij geloven dat een nieuw soort kunststofproductie mogelijk is, wat kan resulteren in 100% fossielvrij plastic.

fossielvrij plastic

Plastic speelt een zeer grote rol in ons leven, omdat het nagenoeg overal in zit. Daarom moeten we nieuwe manieren vinden om het te produceren en duurzame manieren bedenken om het te recyclen.

Ellen Fors, R&D Engineer, Vattenfall

Een nieuwe kijk op plastic

Het is een technisch verhaal, maar onderstaande is de kern: wanneer de CO2-uitstoot van een natuurlijke hernieuwbare bron ('biobased') afgevangen wordt (bijvoorbeeld in een bio-afvalinstallatie), kan daarmee een methanol worden geproduceerd. Dit is een industrieel proces op basis van fossielvrije waterstof. Die waterstof maken we met behulp van elektrolyse van water en met fossielvrije elektriciteit dat wordt omgezet naar een koolwaterstof. Het resultaat is dat we deze koolwaterstof kunnen gebruiken om plastic te maken.

Een toekomst zonder plastic is waarschijnlijk niet haalbaar. Daarom innoveren we in industrieën met behulp van elektrificatie en onderzoeken we nieuwe en duurzamere manieren om plastic te maken.

fossielvrij plastic