1. MKB
 2. Nieuws mkb
 3. Wat gebeurt er op de energiemarkt?

Wat gebeurt er op de energiemarkt?

Als ondernemer wil je weten hoe de energiemarkt werkt en wat er speelt op energiegebied. We lichten het toe. Met deze inzichten bepaal je zelf wat het beste bij je bedrijfsvoering past: zekerheid of flexibiliteit.

Hoe werkt de energiemarkt nu eigenlijk?

De energie die je komende periode van ons gaat afnemen, kopen we vooraf voor je in. Op de inkoopmarkt voor energie. Ook wel groothandelsmarkt genoemd of afgekort de energiemarkt. Dat inkopen doen we niet in een keer, maar gespreid over een periode. Daarmee stellen we het variabele tarief vast voor de komende periode.

De inkoopprijzen van gas en stroom zijn bewegelijk. Dit komt onder andere door:

 • Vraag en aanbod van gas en stroom
 • Hoe vol gasvoorraden zijn
 • Onzekerheid in de markt
 • Geopolitieke ontwikkelingen
 • Het weer

Elke leverancier heeft zijn eigen strategie

Elke energieleverancier heeft zijn eigen strategie en prijsvaststelling. Hierbij spelen verschillende factoren een rol:

 • Het aantal maanden waarin de leverancier energie inkoopt voordat die wordt geleverd.
 • Het moment waarop de prijs wordt vastgesteld door de leverancier.
 • Het aantal maanden waarvoor dit tarief vaststaat.

Omdat elke leverancier zijn eigen strategie heeft, blijven prijsverschillen bestaan. Een prijsvechter kan een wat lager tarief bieden, omdat het een hoger risico accepteert. Voor ons is continuïteit en betrouwbaarheid belangrijk. 

Weten wat er speelt

 • Ons elektriciteitsnet is overvol (netcongestie)? Heb je last van de gevolgen? Informeer bij de RVO wat je op korte termijn zelf kunt doen. Ze bieden mogelijke oplossingen. Zoals bijvoorbeeld het opslaan van stroom. Laat je informeren door het RVO. 

  Netcongestie? De RVO kan helpen
 • Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de Autoriteit Consument & Markt de hoogte van terugleverkosten bij zonnepanelen onderzoekt. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Eén van de antwoorden van minister Jetten, citaat: 
  'Het in rekening brengen van kosten voor het terugleveren van elektriciteit is in beginsel niet verboden onder de Elektriciteitswet 1998. Wel dienen de energietarieven, waar de terugleverkosten onderdeel van uitmaken, redelijk te zijn. Een leverancier mag dus niet onbeperkt kosten in rekening brengen. De ACM zal hier als onafhankelijk toezichthouder op toezien. Ook heeft de ACM aangegeven dat leveranciers transparant moeten zijn over de totstandkoming van deze kosten.'

  Antwoorden op Kamervragen
 • De Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel salderen

  De Eerste Kamer heeft op 13 februari het wetsvoorstel over afbouw van de salderingsregeling, verworpen. Het wetsvoorstel was ingebracht door demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie).

  • De fracties van SGP, D66, CDA, Volt, FVD, VVD en ChristenUnie stemden voor. 
  • De fracties van GroenLinks-PvdA, PVV, SP, PvdD, JA21 en BBB stemden tegen het wetsvoorstel.

  Bron: Eerste Kamer

  Publicatiedatum: februari 2024

  Wetsvoorstel salderen
 • Motie overheidscampagne stroomgebruik aangenomen

  De Kamer heeft op 13 februari een motie aangenomen van de PvdD. Zij wil een overheidscampagne laten ontwikkelen. De campagne gaat uitleggen waarom het zinvol is om opgewekte stroom te gebruiken op momenten dat het stroomnet minder vol* is. Doel is een gedragsverandering te creëren bij kleinverbruikers met zonnepanelen. 

  Bron: Eerste Kamer

  *Vooral als bedrijven en huishoudens tegelijk veel stroom gebruiken zit het stroomnet vol. Dit gebeurt met name op piekmomenten, bijvoorbeeld tussen 16.00 en 20.00 uur. 

  Publicatiedatum: februari 2024

  Motie overheidscampagne
 • Wetsvoorstel Eerste Kamer: Afbouw salderingsregeling

  Op dit moment mag je als kleinverbruiker je opgewekte stroom over de periode van je jaarafrekening in mindering brengen op de stroom die je afneemt tijdens deze periode. Dit heet salderen. Wek je meer stroom op dan je zelf verbruikt, dan lever je jouw stroom terug aan het net. Voor dit 'overschot' krijg je van je energieleverancier een redelijke vergoeding.

  In de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel om deze salderingsregeling geleidelijk af te bouwen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, start de afbouw op 1-1-2025 en eindigt op 1-1-2031. Dit betekent dat je de stroom die je dan opwekt, niet meer in zijn geheel mag wegstrepen tegen de stroom die je afneemt. Je mag nog maar een deel van je terug geleverde stroom salderen. Elk jaar neemt dit deel verder af. En in 2031 mag je niet meer salderen. 

  Bron: Eerste Kamer

  Publicatiedatum: januari 2024

  Wetsvoorstel salderen

Kies de oplossing die past bij je bedrijfsvoering

Flexibiliteit: een contract met variabele prijs

Zodra we de prijzen hebben vastgesteld, krijg je een persoonlijk bericht met de nieuwe tarieven. Deze tarieven gaan dan minimaal een maand later in, op de eerste van de maand.

Zo weet je in ieder geval 30 dagen van te voren of je tarief omlaag of omhoog gaat. En heb je nog de tijd om na te denken, over een vast contract bijvoorbeeld.

Zekerheid: met een vaste prijs

Het leveringstarief staat vast en blijft de hele looptijd hetzelfde. Wel kunnen jaarlijks de netbeheerkosten en energiebelasting veranderen. Op die tarieven hebben we geen invloed.

VF 7066 - Grafiek diagram opbouw energiekosten (Zakelijk) 231130.jpg

Hoe maak je een keuze?

Wat het beste moment is om te kiezen voor vast of variabel, is niet te voorspellen. Niemand kan in de toekomst kijken. Het gaat er vooral om of je zekerheid verkiest boven flexibiliteit.

Gebruik onderstaande check om te zien wat het beste bij je past.

Flexibiliteit of zekerheid?

Als ondernemer wil je de beste keuze maken voor je bedrijf. Wil je zekerheid? Dan past een VastePrijs-contract bij je. Als je niet voor een vaste prijs kiest, heb je automatisch een contract met een variabele prijs. Je tarief kan dan een paar keer per jaar veranderen. 

Check wat bij je past