1. MKB
  2. Onze beloftes
  3. 100% groene stroom

In 2023 100% groene stroom uit Nederland voor onze klanten thuis en in het mkb

Het afgelopen kalenderjaar ontvingen al onze klanten thuis en in het mkb 100% groene stroom uit Nederland. En we streven ernaar hier de komende jaren voor te blijven zorgen door voldoende Garanties van Oorsprong in te kopen. Ook investeren we in de opwek van groene stroom uit zon, wind en water. Zoals Hollandse Kust Zuid, het eerste subsidievrije windpark op zee.

Bij het bouwen, onderhouden en afbreken van een windmolen komt CO₂ vrij. Maar na 6 maanden draaien heeft hij die uitstoot al gecompenseerd.

Bron: Milieu Centraal

Ontdek wat we nu in Nederland doen

Duurzame energie opwekken met wind

Wind als energiebron

We streven naar een sterk portfolio van onshore en offshore windenergie om zo een sterke rol te blijven spelen in de Europese energietransitie.

100% groene stroom uit Nederland

Groene stroom uit Nederland

Met ons product Groen uit Nederland ben je zeker van 100% groene stroom, lokaal opgewekt uit duur­zame bronnen zoals zon én wind. 

Onze klimaatambitie

We zetten ons in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Ontdek wat ons plan is om onze afhankelijkheid van deze brandstoffen zoveel mogelijk af te bouwen.

Lees ons CO2-reductieplan