1. MKB
  2. Onze beloftes
  3. #6 Straks 100 % groene stroom

Straks 100% groene stroom voor al onze klanten thuis en in het mkb

We zijn hard op weg om al onze klanten, thuis en in het mkb, volledig groene stroom uit Nederland te leveren. We verwachten dit in 2023 te bereiken. Hoe? Onder andere door veel te investeren in de opwek van meer groene stroom uit zon, water en wind. Zoals windpark Hollandse Kust Zuid. Zo worden we stap voor stap onafhankelijk van fossiele brandstoffen.

Mijlpaal HKZ: Halverwege de bouw

We zijn halverwege de bouw van ’s werelds eerste offshore windpark dat wordt gerealiseerd zonder subsidies: Hollandse Kust Zuid. Dit is een belangrijke mijlpaal waar we allemaal erg trots op zijn. We geven een kijkje achter de schermen. 

Lees onze blog

Mijlpaal op zee

Windpark Hollandse Kust Zuid heeft voor het eerst stroom aan het Nederlandse net geleverd. Hoewel de eerste draaiende turbine nog in de testfase zit, produceert die al wel stroom. De elektriciteit wordt via offshore transformatorstation Alpha aan land gebracht. 

Het windpark ligt in de Noordzee, zo’n 18-35 kilometer voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Het 225 km2 grote park is eigendom van Vattenfall, BASF en Allianz en moet in 2023 volledig operationeel zijn. 

Volop bezig met tweede bouwfase 

Afgelopen zomer werd begonnen met de bouw van het Hollandse Kust Zuid. Er werden 34 fundaties in zee geplaatst. Tijdens de wintermaanden werd de bouw gestaakt en onlangs is de tweede fase van het project gestart en worden de resterende fundaties, kabels en turbines aangelegd. Tijdens de Paasdagen verrees de eerste turbine, inmiddels staan er 36 exemplaren. Naar verwachting worden de laatste turbines in het tweede kwartaal van 2023 geïnstalleerd. 

“We zijn enorm trots op het bereiken van deze mijlpaal. Het is een belangrijk moment, niet alleen voor ons maar ook voor al onze partners, leveranciers en aannemers die ons geholpen hebben hier te komen. Met Hollandse Kust Zuid werken we aan het grootste en eerste subsidievrije windpark op zee ter wereld. Het is prachtig om te zien dat het nu tot bloei komt en we kijken er naar uit om in 2023 het hele park op te leveren”, aldus Ian Bremner, Projectdirecteur van het project. 

Forse bijdrage aan energieopgave  

De SG 11.0 200 DD-turbines die in het windpark verrijzen hebben elk een vermogen van 11 megawatt. De hoeveelheid elektriciteit die het 1,5 GW tellende windpark zal produceren, staat gelijk aan de consumptie van ongeveer 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens. De opgewekte stroom komt aan land via twee door TenneT aangelegde offshore transformatorstations. In deze ‘stopcontacten op zee’ wordt alle stroom van het windpark verzameld en vervolgens doorgeleid naar het Nederlandse elektriciteitsnet. 

 

Bij het bouwen, onderhouden en afbreken van een windmolen komt CO₂ vrij. Maar na 3 tot 6 maanden draaien heeft hij die uitstoot al gecompenseerd.

Bron: www.milieucentraal.nl/wind

Fossielvrij leven binnen één generatie

Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie, dat is ons doel. Om dit te bereiken moeten we meer doen dan energie leveren. Dus produceren we  niet alleen steeds meer duurzame energie, maar kijken we ook verder dan onze eigen sector. Zoals naar de ontwikkeling van fossielvrij staal. 

Ontdek wat we doen