“Met een vaste prijs ben je zeker niet altijd het voordeligst uit”

Reindert-Jan van der Meulen is verantwoordelijk voor de energie-inkoop van Vattenfall Nederland. Hij weet alles van energieprijzen, en van de contracten die wij onze klanten bieden. De laatste tijd is er in de media veel aandacht voor vaste prijzen. Wat is het voordeel voor klanten, leidt een vaste prijs tot lagere energiekosten? En waarom bieden we nu geen vasteprijscontracten aan? In dit interview legt hij uit hoe het zit.

 

Het is op dit moment lastig om een vasteprijscontract af te sluiten. Hoe komt dat?

Sinds het voorjaar bieden we inderdaad geen vasteprijscontracten meer aan. De inkoopprijzen voor energie waren toen al extreem gestegen. Hierdoor konden we onze klanten geen goed aanbod meer doen.

Zet je je prijs voor drie jaar vast, dan kopen wij op dat moment ook meteen voor die periode energie voor je in. Daarvoor betalen we de prijs die dan geldt op de inkoopmarkt.

Daar komt bij dat de opzegvergoeding niet langer past bij het risico dat energieleveranciers lopen. Dit is de ‘boete’ die je betaalt als je je contract voortijdig beëindigt, bijvoorbeeld wanneer je overstapt naar een andere leverancier. De ACM werkt nu aan een regeling die beter past. Daardoor worden de risico’s voor je leverancier kleiner.

We hopen in 2023 weer vasteprijscontracten aan te kunnen bieden.

 

Ben ik met een vaste prijs voordeliger uit?

Niet per se. Al hoor je tegenwoordig soms dat dit wel zo is. Het eerlijke antwoord is dat je vooraf niet kan weten of een vaste prijs voordeliger is dan een variabel tarief. De echte vergelijking kan je pas achteraf maken. Het voordeel van een vast tarief is zekerheid. Want je tarief staat vast voor de gehele looptijd van je contract, ook als de inkoopprijzen stijgen. Het nadeel is dat je niet profiteert van prijsdalingen in de markt. Dat voordeel heb je wel met variabele tarieven. Of je uiteindelijk voordeliger uit bent, hangt dus af van de prijsontwikkeling na het afsluiten van je contract.

Het eerlijke antwoord is dat je vooraf niet kan weten of een vaste prijs voordeliger is dan een variabel tarief.

Dus wat voordeliger is hangt af van hoe de inkoopprijzen zich gaan ontwikkelen?

Dat klopt. Je kunt de inkooprijzen vergelijken met een aandelenkoers. Die verschilt ook van moment tot moment. De inkoopprijzen worden mede bepaald door de verwachtingen die we hebben van de toekomst. Dus stel: de markt verwacht dat er in 2025 weer voldoende gas beschikbaar is. In dat geval dalen de inkoopprijzen voor 2025. Die kunnen daardoor lager zijn dan de inkooprijzen voor bijvoorbeeld januari 2023. Op de korte termijn is gas immers nog schaars.

 

Kunnen we voorspellen of de prijs de komende tijd gaat stijgen of dalen?

Helaas kunnen we dat niet voorspellen. De bewegingen op de groothandelsmarkt bewijzen dit dag na dag. Die glazen bol hebben we dus niet. We hopen natuurlijk dat de prijzen gaan dalen. Maar als het onverwachts koud wordt of er nieuwe incidenten zijn, zoals laatst met Nord Stream, kan dit direct weer tot stijgende energieprijzen leiden. We kunnen wel terugkijken. En dan zien we dat er altijd periodes waren met trendmatige stijging en trendmatige daling, waarin soms dus mensen met een vast contract de goede keuze hadden gemaakt, en soms mensen met een variabel contract.

 

Zeg je dan dat ik m’n prijs niet vast moet zetten?

Nee, hoor. Het ligt eraan waar je voor kiest. Als je kiest voor een vaste prijs, dan kies je voor zekerheid. Je weet zo zeker dat de prijs niet hoger wordt gedurende de looptijd van het contract. Dat kan rust geven. Vind je de prijs nu wel erg hoog en denk je toch dat die een keer zal gaan dalen, dan past een keuze voor een variabele prijs beter bij je. Per 1 januari gaat bovendien een prijsplafond gelden. In 2023 betaal je over het eerste deel van je verbruik niet meer dan het maximum prijsplafondtarief. Het prijsplafond biedt je in 2023 dus in ieder geval zekerheid over de prijs die je betaalt voor het verbruik dat onder het prijsplafond valt.

 

 

Lees meer over: