Afvalverwerker REC gebruikt energie uit restafval

Restafval verbranden met een hoog energierendement. Dat doet afvalverwerker REC. Het rendement wordt vervolgens omgezet in energie en de stoom hiervan wordt doorverkocht aan de buurman. Efficiënt én kostenbesparend.

Afval omzetten in energie

Energie met een hoog rendement

REC (Reststoffenenergiecentrale) werd in 2006 opgericht vanuit moederbedrijf Omrin. Bij deze Friese afvalinzamelaar en -verwerker werd het idee opgevat om met niet-herbruikbaar afval energie te produceren met een hoog rendement. Omrin koos voor een kleinschalige installatie die warmte en energie in de directe omgeving zou kunnen leveren. De capaciteit van de REC is dan ook niet groter dan nodig en afgestemd op het voor Omrin beschikbare afval.

Seerp Bosch, bedrijfsdirecteur REC: "De energie die bij REC vrijkomt, wordt vervolgens in elektriciteit en in stoom omgezet. De stoom wordt uiteindelijk geleverd aan ‘buurman’ Frisia Zout. Het gebruik van fossiele brandstoffen door Frisia Zout is hierdoor met 90% afgenomen.

logo omrin/rec

Afval optimaal hergebruiken, daar draait het om bij de Friese afvalinzamelaar en -verwerker Omrin. Maar er blijft altijd restafval achter dat niet herbruikbaar is. In 2011 realiseerde Omrin daarom in Harlingen de Reststoffenenergiecentrale (REC), waar dit restafval wordt verbrand met een maximaal energierendement.

Een kleine bijdrage

Bosch: "Het is mooi dat wij dit als goede buur kunnen leveren. Wat betreft olie en gas is Nederland te afhankelijk van het buitenland, waaronder het Midden-Oosten en Rusland. Als bedrijf kunnen wij een kleine bijdrage leveren om deze afhankelijkheid te verminderen. Eigenlijk zouden we dit veel meer moeten doen in Nederland."

Een tweede turbine

Bosch: "Soms komt het voor dat we de warmte noodgedwongen moeten wegkoelen, zoals dat heet, omdat deze warmte niet kan worden afgenomen. Dat is energieverspilling. Onze ambitie is dat er in het hele proces geen enkele verspilling meer optreedt. Dat willen we met een tweede stoomturbine realiseren. De vrijgekomen warmte zetten we om in elektriciteit, die we dan aan het net terugleveren. Ik hoop dat we over een paar jaar de tweede turbine hebben draaien."

In- en verkoop van elektriciteit op het juiste moment

Het energierendement van de REC is door de warmtekrachtkoppeling zeer hoog. REC koopt een gering volume elektriciteit en gas in, maar levert maar liefst 71 GWh elektriciteit terug via Vattenfall.

Samen met Vattenfall gebruikt REC marktanalyses voor het kiezen van de juiste inkoopmomenten. Zo bespaart het bedrijf op de kosten door gunstige inkoop van aardgas én verkoop van elektriciteit. En verspilt het minder energie.

Seerp Bosch

Kerncijfers

  • 95 MW opwek energie uit duurzame bron
  • 75 miljoen m3 aardgas besparing per jaar bij Frisia Zout

Doelstellingen

  • Kostenbesparing
  • Minder energieverspilling

Resultaten

  • 71 GWh teruglevering elektriciteit via Vattenfall
  • Advies en marktanalyses voor het kiezen van de juiste inkoopmomenten
  • Kostenbesparing door gunstige inkoop van aardgas én verkoop van elektriciteit

De adviserende rol en marktanalyses van Vattenfall zijn uitstekend. Zo kunnen we de juiste momenten te kiezen voor inkoop van aardgas en verkoop van elektriciteit. Dat is echt hun meerwaarde.

Seerp Bosch, Bedrijfsdirecteur bij REC

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar!

We helpen u graag met al uw vragen over energie-inkoop, zonne- en windenergie en warmte. We zijn bereikbaar op 020 892 01 80 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

Meer voorbeelden uit de praktijk