Wat zijn onbalanskosten?

Wat zijn onbalanskosten?

Een klein onderdeel van uw energierekening bestaat uit onbalanskosten. Maar wat zijn onbalanskosten nu eigenlijk? In dit artikel leggen we het aan u uit.

Om het gas- en elektriciteitsnet stabiel te houden, is het nodig dat vraag en aanbod in balans zijn. Het is niet mogelijk om gas en elektriciteit efficiënt op te slaan, waardoor het netwerk uit balans raakt op het moment dat er meer of minder vraag is dan het voorspelde aanbod. Dit brengt kosten met zich mee, die doorberekend worden aan de eindverbruiker.

Onbalans op het gasnet

In een extreem koude periode kan het bijvoorbeeld voorkomen dat het gasverbruik in ons land flink toeneemt. Als dit verbruik veel hoger is dan eerder voorspeld, dan grijpt GTS, de landelijke netbeheerder van het gas, in.

Marktpartijen, dus afnemers en inbrengers van gas, kunnen ook zelf corrigeren in de gasaanvoer of -afname om balans te krijgen. Maar wanneer er over het hele land onbalans ontstaat die onvoldoende door de verschillende partijen wordt gecorrigeerd, koopt of verkoopt GTS zelf gas om de balans te herstellen. Zij berekenen de kosten hiervoor door aan de marktpartijen die de onbalans veroorzaken. Deze onbalanskosten worden uiteindelijk aan de eindgebruiker doorberekend, maar maken een klein onderdeel uit van uw totale energierekening.

Wij nemen het onbalansrisico van onze klanten op ons door hier een vaste vergoeding voor te rekenen. Door het grote volume gas dat we afnemen voor onze klanten, is de totale onbalans gemiddeld kleiner dan de onbalans per individuele klant.

Onbalans op het elektriciteitsnet

Voor de onbalans op het elektriciteitsnetwerk is landelijk netbeheerder TenneT de eindverantwoordelijke. Net zoals GTS zorgt voor een herstel van de balans op het gasnetwerk, zorgt TenneT voor herstel van balans op het elektriciteitsnetwerk.

De prijzen voor energie op de onbalansmarkt liggen hoger en zijn grilliger dan de gewone energieprijzen. Deze extra kosten berekent TenneT door aan de energieleverancier en uiteindelijk aan de klant.

Bij elektriciteit heeft u de keuze om uw onbalanskosten zelf te dragen of om deze af te kopen. Wanneer u de onbalanskosten afkoopt, betaalt u een vast bedrag voor onbalans. Wij dragen dan het risico van de grillige onbalanskosten. 

Advies over uw zakelijke energie?

We geven graag antwoord op al uw vragen. U kunt ons altijd bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

bel 020 892 00 75

Ik wil graag dat een energieadviseur mij belt

Stabiel energieverbruik, minder onbalanskosten

Bedrijven en huishoudens verbruiken niet altijd dezelfde hoeveelheid energie. We kunnen energieverbruik in bepaalde mate voorspellen. Maar niet alles is te voorspellen. Onverwachte weersveranderingen kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een plotselinge toename in energieverbruik. Hoe stabieler het energieverbruik van uw bedrijf is, hoe minder onbalanskosten er berekend worden. 

Hoe zijn uw zakelijke energiekosten opgebouwd?

We begrijpen dat energie voor veel bedrijven een belangrijke kostenpost is. In deze video ziet u hoe energiekosten zijn opgebouwd.

De energieprijs bestaat uit meer dan alleen de marktprijs. Als u weet wat de verschillende kostenposten zijn, zoals onbalanskosten, kunt u makkelijker besparen.

Op de hoogte blijven van de energiemarkt ontwikkelingen?

Onze marktexperts volgen dagelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt in Nederland en ook internationaal. Ze weten daardoor precies wat er speelt. Deze kennis delen ze graag met u.

Volg de ontwikkelingen

Interessant artikel?