Wat zijn onbalanskosten?

Een klein onderdeel van uw energierekening bestaat uit onbalanskosten. Maar wat zijn onbalanskosten nu eigenlijk? In dit artikel leggen we het aan u uit.

Wat zijn onbalanskosten?

Om het gas- en elektriciteitsnet stabiel te houden, is het nodig dat vraag en aanbod in balans zijn. Het is niet mogelijk om gas en elektriciteit efficiënt op te slaan, waardoor het netwerk uit balans raakt op het moment dat er meer of minder vraag is dan het voorspelde aanbod. Dit brengt kosten met zich mee, die doorberekend worden aan de eindverbruiker.

Onbalans op het gasnet

In een extreem koude periode kan het bijvoorbeeld voorkomen dat het gasverbruik in ons land flink toeneemt. Als dit verbruik veel hoger is dan eerder voorspeld, dan grijpt GTS, de landelijke netbeheerder van het gas, in.

Marktpartijen, dus afnemers en inbrengers van gas, kunnen ook zelf corrigeren in de gasaanvoer of -afname om balans te krijgen. Maar wanneer er over het hele land onbalans ontstaat die onvoldoende door de verschillende partijen wordt gecorrigeerd, koopt of verkoopt GTS zelf gas om de balans te herstellen. Zij berekenen de kosten hiervoor door aan de marktpartijen die de onbalans veroorzaken. Deze onbalanskosten worden uiteindelijk aan de eindgebruiker doorberekend, maar maken een klein onderdeel uit van uw totale energierekening.

Wij nemen het onbalansrisico van onze klanten op ons door hier een vaste vergoeding voor te rekenen. Door het grote volume gas dat we afnemen voor onze klanten, is de totale onbalans gemiddeld kleiner dan de onbalans per individuele klant.

De energiemarkt is altijd in beweging

Omdat we begrijpen dat u niet constant tijd hebt om de laatste prijsontwikkelingen van elektriciteit en gas bij te houden, houden we u graag op de hoogte via ons MarktRapport.

Wij geven u een seintje

Onbalans op het elektriciteitsnet

Voor de onbalans op het elektriciteitsnetwerk is landelijk netbeheerder TenneT de eindverantwoordelijke. Net zoals GTS zorgt voor een herstel van de balans op het gasnetwerk, zorgt TenneT voor herstel van balans op het elektriciteitsnetwerk.

De prijzen voor energie op de onbalansmarkt liggen hoger en zijn grilliger dan de gewone energieprijzen. Deze extra kosten berekent TenneT door aan de energieleverancier en uiteindelijk aan de klant.

Bij elektriciteit heeft u de keuze om uw onbalanskosten zelf te dragen of om deze af te kopen. Wanneer u de onbalanskosten afkoopt, betaalt u een vast bedrag voor onbalans. Wij dragen dan het risico van de grillige onbalanskosten.

Stabiel energieverbruik, minder onbalanskosten

Bedrijven en huishoudens verbruiken niet altijd dezelfde hoeveelheid energie. We kunnen energieverbruik in bepaalde mate voorspellen. Maar niet alles is te voorspellen. Onverwachte weersveranderingen kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een plotselinge toename in energieverbruik. Hoe stabieler het energieverbruik van uw bedrijf is, hoe minder onbalanskosten er berekend worden.

Stel zelf online uw offerte samen

Profiteer van de ontwikkelingen op de energiemarkt

Wist u dat u dagelijks kunt profiteren van de energiemarkt? Wij gebruiken namelijk altijd de actuele prijzen op de groothandelsmarkt. Zo krijgt u altijd de scherpste prijs voor uw energie. Uw voordelen:

  • U stelt zelf uw offerte samen
  • U ontvangt vrijblijvend een aanbod per e-mail
  • U tekent uw contract direct online

Start vandaag met energie besparen

Verbruikt uw bedrijf veel energie? Dan is de kans groot dat u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt en verplicht bent om actief energie te besparen. Check welke verplichtingen uw bedrijf heeft.

Doe de Wetcheck

Dit zou u ook kunnen interesseren