Groene stroom: groen zeggen of groen doen?

Bij Vattenfall zijn we van mening dat de energietransitie het meest gebaat is bij uitbreiding van de hoeveelheid duurzame opwek en wij kiezen er dan ook al jaren voor om fors te investeren in onze eigen duurzame energieproductie. Samen met onze partners wekken wij ruim 20% van alle windenergie in Nederland op, en dat wordt alleen maar meer!

20% windenergie van Nederland

Wist je dat 45% van de in Nederland verkochte stroom groene stroom wordt genoemd. Slechts 15% daarvan wordt ook daadwerkelijk in Nederland opgewekt. De rest is buitenlandse groene stroom die via certificaten wordt verkocht.

Stroom is stroom

Aan de stroom die uit jouw stopcontact komt, merk je niet of deze grijs of groen is. Stroom is stroom. Het gaat om wat in jouw naam geproduceerd wordt: groene duurzame energie of niet?

Kind bij zee | Vattenfall Energie

Wat is groene stroom?

Groene stroom komt van energiebronnen die nooit op raken. Bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, en waterenergie. Als we deze energiebronnen gebruiken komt er bovendien geen CO2 of ander gas vrij.

Wat is grijze stroom?

Grijze stroom is stroom opgewekt met fossiele brandstoffen zoals gas, aardolie en kolen. Bij de verbranding daarvan komen gassen vrij, zoals CO2. Deze gassen zorgen voor een stijging van de temperatuur op aarde die slecht is voor de mens en de natuur. De fossiele brandstoffen raken ook op binnen enkele tientallen jaren. En wat doen we dan? We moeten snel minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Dat kan door met elkaar energie te besparen en door over te stappen op groene stroom: elektriciteit van duurzame energiebronnen.

Grijze stroom. Onze reserve voor nu

We produceren nog grijze stroom omdat we begrijpen dat er altijd stroom beschikbaar moet zijn. We kunnen nog niet zonder. Ondertussen werken we hard aan oplossingen om stroom en/of warmte op te slaan.

Groene en grijze stroom

Meer over groene en grijze stroom

Op dagen dat het niet waait en de zon niet schijnt produceren we weinig groene stroom. Technisch is het nog niet mogelijk om grote hoeveelheden stroom op te slaan in een batterij of accu. Daar wordt hard aan gewerkt. Omdat we toch stroom willen, en instellingen als ziekenhuizen helemaal niet zonder kunnen, zorgt Vattenfall voor back-up. Onze gascentrale is zo'n back-up. Ondertussen werken we aan andere oplossingen om stroom of warmte op te slaan zoals onze ‘thermoskan met warm water' en de gascentrale die we als ´superbatterij´ willen gebruiken.

Duurzame energie mogelijk maken

Groene stroom is nu meestal nog iets duurder dan grijze stroom, vergelijk onze maar. Niet al onze klanten willen of kunnen dit verschil betalen. Kies je wel voor groene stroom dan heb je de garantie dat de door jou verbruikte stroom opgewekt is uit duurzame productiebronnen.

Wist je dat 45% van de in Nederland verbruikte elektriciteit groene stroom wordt genoemd? Jammer genoeg is maar 15% van deze groene stroom ook in Nederland geproduceerd. Dat is veel te weinig. Wij zorgen daarom voor investeringen in windenergie, zonne-energie en waterenergie.

De andere 30% van de in Nederland gebruikte duurzame elektriciteit komt uit het buitenland via certificaten: ‘garanties van oorsprong’. Een stroomleverancier hoeft dus niet persé zelf stroom te produceren, maar kan ook alleen certificaten kopen. Eventueel zelfs in het buitenland.

Wij kiezen ervoor om zélf flink te investeren in de productie van groene stroom uit Nederland. Juist zo maken we Nederland duurzamer. En de grijze stroom produceren we ook zodat je op windstille, bewolkte dagen niet zonder zit.

Groene energie: energie uit bronnen die nooit opraken