1. Home
 2. Zonne-energie
 3. Zonnepark Hoofddorp A5

Zonnepark Hoofddorp A5

In het buitengebied bij Hoofddorp wil Vattenfall een zonnepark tussen de Kagertocht en de A5 ontwikkelen. Gebouwd met oog voor het landschap en voordelen voor de omgeving.

Ruimte voor recreatie en educatie

Zonnepark Hoofddorp A5 zal 59 hectare in beslag nemen, waarvan we 26 hectare benutten met zonnepanelen. De overige ruimte gebruiken we voor recreatieve, educatieve doeleinden en/of landschappelijke inpassing. Het verwachtte opgesteld vermogen van de panelen is 60 MWp.

Zonnepanelen tussen de landingsbanen

Dit nieuwe zonnepark ligt binnen het zogenaamde ‘zonnecarré’. Door zonneparken dichtbij de landingsbanen van luchthaven Schiphol te plaatsen, kan de groene ruimte in de rest van de gemeente open blijven. Vattenfall wil dit zonnepark qua materiaal en uitstraling laten aansluiten op de andere zonneparken in de omgeving.

Bekijk het plan van het zonnepark

Vanuit de gemeente Haarlemmermeer gelden voor landschappelijke inpassing van zonneparken ook richtlijnen. We hebben omwonenden en belanghebbenden ook gevraagd om hierover mee te denken. Bekijk hier het plan voor de inrichting van het zonnepark.

Bekijk het plan van inrichting

Daarnaast maken we, waar mogelijk, gebruik natuurlijke afbakening van het park, zoals het water van de Kagertocht, in plaats van hekwerk. De panelen worden gebouwd in lijn met de huidige kavels, zo blijft de structuur van het landschap behouden. Tussen de zonnepanelen leggen we een bloemenweide aan, die de biodiversiteit in het gebied vergroot.

Blijf op de hoogte over dit zonnepark

Schrijf je in voor de nieuwsbrief over Zonnepark Hoofddorp A5. Je ontvangt zo'n vier keer per jaar een update.

Aanmelden nieuwsbrief

Verwachte planning

 1. 2022: Omgevingsvergunning

  In 2021 dienen we een vergunningsaanvraag bij de gemeente Haarlemmermeer. Bij een positieve beoordeling van de vergunningaanvraag volgt een ontwerpbesluit. We verwachten dit ontwerpbesluit in 2022. Het ontwerpbesluit van de vergunning ligt voor de periode van zes weken ter inzage. Gedurende die periode kan iedereen op het plan reageren en eventueel een zienswijze indienen.

 2. 2023: Aanvraag subsidie en aanbesteding

  In 2023 vragen we de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) aan. Later dat jaar horen we of deze subsidie toegekend wordt. In 2023 verwachten we de aanbesteding af te ronden en hebben we geschikte partners geselecteerd om mee samen te werken.

 3. 2024: Zonnepark operationeel

  In 2024 starten we met de bouw van het zonnepark. Naar verwachting zal het zonnepark in eind 2024/begin 2025 de eerste groene elektriciteit produceren.

Overzicht Zonnepark Hoofddorp A5

Locatie Ten noordoosten van Hoofddorp, tussen de Kagertocht, de A5 en zonnepark De Groene Hoek.
Vermogen 60 MWp
Hoogte Maximaal twee meter
Huishoudens De elektriciteitsproductie komt overeen met het gemiddeld jaarlijkse verbruik van 17.000 huishoudens.
Start bouw 2024
Operationeel 2024

Betrekken bewoners

Bij de ontwikkeling en bouw van een zonnepark willen we omwonenden en direct betrokkenen meenemen in het proces:

 • Kennismaking en informeren belanghebbenden: 
  we nodigen belanghebbenden per brief uit om kennis te maken, denk aan vertegenwoordigers van de directe omwonenden, omliggende bedrijven en verschillende instanties. 

 • Informatiedagen: 
  met behulp van de informatie uit gesprekken met belanghebbenden maken we een eerste ontwerp voor het zonnepark. Tijdens twee informatiedagen willen we het ontwerp van het zonnepark toetsen, waarbij we open staan voor wijzigingen en aanvullingen op het ontwerp. Na de eerste informatiedag bekijken we of alle ideeën en wensen haalbaar en inpasbaar zijn én voldoen aan wettelijke kaders. Op de tweede informatiedag zullen we het definitieve ontwerp toelichten.

 • Betrekken overige belanghebbenden: 
  omwonenden die niet kunnen of willen deelnemen aan informatieavonden, kunnen via de website of de nieuwsbrief op de hoogte blijven van ontwikkelingen.

Meedelen in de opbrengst

Vattenfall vindt het belangrijk dat je als inwoner van de gemeente Haarlemmermeer voordeel hebt van het zonnepark. Wij geloven in duurzame relaties met de omgeving en we willen een goede buur voor je zijn. Zo kunnen we samen fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk maken. Tijdens informatieavonden en gesprekken met de omgeving kijken we waar de gemeenschap behoefte aan heeft. Voorbeelden van lokale voordelen uit vergelijkbare projecten zijn:

 • Lokaal eigenaarschap door direct mee te investeren via een coöperatie, consortium, lokale partner of indirect via een obligatieregeling
 • Korting op producten en diensten: zelf verduurzamen
 • Afname van lokale groene stroom: groene stroom uit de gemeente Haarlemmermeer
 • Duurzaamheidsfonds
 • Lokaal eigenaarschap

Acht veelgestelde vragen over het zonnepark

Waarom is dit een geschikte locatie voor het zonnepark?

De beoogde locatie van dit zonnepark heeft relatief veel zonne-uren. Bovendien valt het oostelijk deel van de locatie binnen het zonnecarré rondom luchthaven Schiphol. Door het plaatsen van zonnepanelen, zullen ganzen deze locaties vermijden. Dat leidt tot minder aanvaringen met ganzen en vliegtuigen in de buurt van Schiphol.

Zijn de zonnepanelen zichtbaar vanaf de weg?

Automobilisten zullen de zonnepanelen vanaf de A5 wel zien staan. Daarom worden de zonnepanelen zo geïnstalleerd dat automobilisten geen last hebben van schittering.

Wat is de levensduur van het zonnepark?

Zonnepark Hoofddorp A5 gaat ongeveer 25 mee. Om ervoor te zorgen dat het zonnepark zo lang mogelijk meegaat, voeren we regelmatig onderhoud uit.

Waarom bouwt Vattenfall dit zonnepark?

Onze missie is: binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk maken. Een van de manieren is door meer duurzame energie op te wekken. Daarom investeren we fors in zonne-energie. De afgelopen jaren zijn de kosten van zonnepanelen aanzienlijk gedaald, waardoor zonne-energie tot de goedkoopste vormen van duurzame elektriciteitsopwekking behoort.

Heeft Vattenfall ervaring met het bouwen van zonneparken?

In de afgelopen jaren installeerden we in ons land duizenden zonnepanelen. We bouwen grootschalige zonneparken, bieden zonnepanelen aan particulieren en zorgen voor decentrale oplossingen voor zonne-energie. Dit doen we in Nederland en de rest van Europa.

Op welke manier houdt Vattenfall rekening met de omgeving?

Voldoende draagvlak is voor ons essentieel. Daarom betrekken we de omgeving in een vroeg stadium bij onze plannen en passen waar nodig onze plannen aan. Tevens ontwikkelen we volgens de gedragscode Zon op Land van brancheorganisatie Holland Solar.

Wanneer start de bouw en hoe lang gaat dat duren?

In 2022 willen we starten met de bouw van de zonnepanelen, dan is het zonnepark in 2023 operationeel.

Op welke manier profiteert de omgeving van het zonnepark?

Vattenfall vindt het belangrijk dat je als inwoner van de gemeente Haarlemmermeer kan meedelen in de opbrengst van een zonnepark. Dat betekent dat inwoners en bedrijven rondom het project profiteren van de komst van een zonneakker, dit kan op verschillende manieren. Tijdens de procesparticipatie kijken we waar het meest behoefte aan is vanuit de gemeenschap. We geven ons exacte aanbod dus vorm in overleg met de doelgroep.

Ook interessant