1. Thuis
  2. Windenergie
  3. Windmolens in Nederland

Windmolens op land in Nederland: zo staan we ervoor

We gaan in Nederland steeds meer over op duurzame energie. Zo is één van de doelstellingen van de Rijksoverheid dat vanaf 2030 27% van alle energie uit duurzame bronnen zoals wind komt. Daarom komen er steeds meer windmolens in Nederland. En dat is hartstikke slim, want in ons land waait het hard en vaak.

Er komen steeds meer windmolens in Nederland op land

We krijgen er steeds meer windmolens op land bij in Nederland. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Zo waren er in 2017 welgeteld 1981 windmolens op land. Aan het eind van 2021 waren dat er naar schatting 2415. In 2022 is dit aantal toegenomen tot 2585. In 2030 moet er tenminste 35 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit geproduceerd worden. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Windenergie is een belangrijke energiebron om dit doel te halen.

Dit gebruiken we aan energie uit windmolens in Nederland

We zijn in Nederland goed op weg met de energietransitie. Van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie kwam in de eerste helft van 2023 bijna de helft uit hernieuwbare bronnen. De stroomproductie uit wind is met 16% gestegen door meer opwekcapaciteit op zee en door meer gunstige wind op land. De stroomproductie uit alle hernieuwbare bronnen samen is in de eerste helft van 2023 met 14% gestegen vergeleken met een jaar eerder. De productie uit zon en wind nam toe, die uit fossiele bronnen daalde juist.

Steeds meer groene stroom

Ons doel is fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. We willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen. En maken ook voor onze standaard stroom steeds minder gebruik van fossiele energiebronnen zoals aardgas. Bekijk dit op ons stroometiket. We zijn vastberaden om te blijven investeren in de aanleg van nieuwe windparken op land én op zee. Zoals windpark Hollandse Kust Zuid, dat we subsidievrij bouwen. Daarmee kunnen we steeds meer groene stroom uit windenergie leveren.

Hollandse Kust Zuid in aanbouw

Windpark Wieringermeer levert veel groene stroom uit wind

Met Windpark Wieringermeer leveren we een belangrijke bijdrage aan windenergie op land. Dit windpark heeft 99 windmolens. Daarvan zijn er 50 van ons en onze vennoten. De bouw is gestart in 2018 en sinds eind 2020 is het park klaar.

Bekijk ook deze pagina's