1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2021 | Rotterdam

77% CO2-reductie in Rotterdam in 2021

De stadswarmtenetten in Rotterdam-Zuid en Hoogvliet zijn aangesloten op de afvalverbranding van AVR in Rozenburg. Bewoners en bedrijven realiseren hiermee een hoge CO2-reductie ten opzichte van aardgas.

CO2-resultaat warmtenet Rotterdam

Bewoners en bedrijven in Rotterdam Zuid en Hoogvliet hebben door het gebruik van stadsverwarming in 2021 een CO2-reductie van 15.309 ton bereikt. Dat kun je vergelijken met de CO2-vermindering door de inzet van 7 windturbines van 3 MW op land gedurende een jaar.

Duurzame continuïteit

De gemeente Rotterdam besloot in het najaar van 2021 Warmtebedrijf Rotterdam geen toestemming te geven voor verdere contractering met Gasunie. Daardoor is de toekomst van het Warmtebedrijf Rotterdam onzeker geworden. Nu wordt er gewerkt aan oplossingen die de continuïteit van betaalbare, betrouwbare en milieuvriendelijke warmte in de regio veiligstellen. In het Vattenfall-warmtenet krijgt de verduurzaming verder gestalte door het in 2023 uit bedrijf nemen van de laatste tijdelijke warmtecentrale op Kop van Feijenoord.

Nieuwe en bestaande bouw

Het warmtenetwerk in Hoogvliet en Rotterdam-Zuid is behoorlijk uitgebreid de laatste jaren. Samen met Woonbron werken we plannen uit om het net optimaal te benutten, zowel in nieuwbouw als bestaande bouw. Een voorbeeld van bestaande bouw is Heindijk, waar afgelopen najaar gestart is met het aansluiten van de woningen. Nieuwbouw op stadswarmte zien we ook in Rotterdam-Zuid, bij onder andere Laan op Zuid.

Proeftuinwijken

Veel ervaring met de warmtetransitie is inmiddels opgedaan in de drie Rotterdamse proeftuinen aardgasvrije wijken Pendrecht-Zuid, Reijeroord en Heindijk. In deze wijken gaat het nu om ongeveer 4.000 woningen die in de toekomst van gas naar stadswarmte gaan. Een van de uitdagingen in deze bestaande wijken is de grote verscheidenheid aan woningen en het vinden van schaalbare technische oplossingen.

Extra mensen

De geplande groei in deze regio doet een groot beroep op de inzet van gekwalificeerde mensen. In 2020 verdubbelde zich het aantal nieuwe aansluitingen ten opzichte van het jaar ervoor en die groei zet onverminderd door. .Gelukkig hebben we in deze regio veel nieuwe medewerkers kunnen verwelkomen om het extra werk uit te voeren.

Validatie op de gegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de CO2-reductiegegevens over het jaar 2021, waarbij het gebied Westpoort Warmte en Rotterdam/Hoogvliet als steekproef zijn genomen. Een publieke samenvatting hiervan is hieronder te downloaden. TNO verklaart over deze validatie:

“TNO heeft in opdracht van Vattenfall een validatie uitgevoerd op de door Vattenfall berekende CO2-emissie van de warmtenetten Amsterdam Noord-West en Rotterdam/Hoogvliet. Door TNO is vastgesteld dat de door Vattenfall berekende CO2-emissie maximaal 0,62% hoger is dan de door TNO berekende CO2-emissie voor genoemde warmtenetten over het jaar 2021”

Samenvatting TNO-rapport

Ontwikkelingen Rotterdam 2021

Aantal woningequivalenten: 12.429

Groei: 1.421 woningequivalenten

Totaal: 6.935 aangesloten woningen

Grootverbruik: 82 aansluitingen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Bekijk het warmte-etiket van 2021. Het biedt per regio een overzicht van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Het warmte-etiket biedt inzicht

Warmte etiket 2020. Overzicht per regio van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Rotterdam?

Vanaf de AVR in Rozenburg transporteert het Warmtebedrijf Rotterdam de restwarmte naar Hoogvliet en naar Rotterdam-Zuid. Het verdere transport en de distributie naar de aangesloten woningen en bedrijven is in handen van Vattenfall. Kijk voor een gedetailleerd overzicht op ons warmtenet hieronder.

Kwaliteitsverklaring Rotterdam

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. 

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?

Deze pagina delen via