1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. CO2-reductie Nijmegen

76% CO2-reductie in Nijmegen in 2022

Het gebruik van stadswarmte in plaats van cv-ketels op aardgas zorgde in 2022 voor 76% minder CO2-uitstoot in Nijmegen. Dat is een flinke verbetering vergeleken met 2021, toen de CO2-reductie 67% was. Op deze pagina vertellen we waardoor dit komt en wat onze toekomstplannen zijn.

Lees hier meer over de totstandkoming van de CO2-reductiecijfers. 

Het warmtenet van Nijmegen

De hoofdbron van de Nijmeegse stadswarmte is de afvalenergiecentrale van ARN in Weurt. Het verbeterde CO2-resultaat vergeleken met 2021 komt vooral doordat we minder vaak tijdelijke (hulp)ketels op aardgas hoefden in te zetten. Maar ook door een toename van het aantal aansluitingen.

Het warmte-etiket van Nijmegen geeft aan dat het warmtenet voor 99% bestaat uit warmte uit afvalverbranding en 1 % uit gasgestookte ketels

Cijfers en weetjes

Reductie

76% staat gelijk aan 8.792 ton minder CO2 vergeleken met HR-ketels (rendement 87%) op aardgas

Aansluitingen

8.044 kleinverbruik
18 grootverbruik

Woningequivalenten

In totaal 8.613 
901 meer vergeleken met 2021

Toekomstplannen

Meer aansluitingen in Nijmegen

In het gebied Waalsprong is het warmtetransportnet verder uitgebreid en kon de laatste (kleine) tijdelijke warmtecentrale op aardgas, bij de Pathé bioscoop, in 2022 worden weggehaald. Op dit deel van het warmtenet is ook bouwmarkt Hornbach aangesloten.

Uitbreiding hulpwarmtecentrale

De groei van het warmtenet vraagt ook een grotere capaciteit om pieken en eventuele storingen op te vangen. Daarom is er een plan gemaakt voor de uitbreiding van de in 2016 opgeleverde Pieter Wiersma hulpwarmtecentrale voor de gebieden Waalsprong en Waalfront. Pieter Wiersma was als medewerker van Nuon (nu Vattenfall) al sinds 1999 de drijvende kracht achter het realiseren van stadswarmte in de Waalsprong. Hij overleed in 2012.

Veelgestelde vragen

Wat betekent CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide: een (broeikas)gas dat van nature in de lucht zit. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, stijgt de CO2-uitstoot. En te veel CO2 is niet goed voor het milieu.

Hoe bereiken we CO2-reductie met stadswarmte en koude?

Vanuit onze missie ‘fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie’ werken we ieder jaar toe naar minder CO2-uitstoot, oftewel een CO2-reductie. Dat doen we door woningen en bedrijven aan te sluiten op een stadswarmtenet. Zo hoeft niet elk huis of gebouw een eigen cv-ketel te hebben die op aardgas werkt. Daarnaast sluiten we steeds meer duurzame bronnen aan op ons warmtenetwerk. Onze ambitie is om in 2040 fossielvrije warmte te leveren aan al onze klanten.

Hoe berekenen we de CO2-reductie?

We maken gebruik van een CO2-monitoringsmodel om vast te stellen wat de CO2-reductie en energieprestaties van onze warmtenetten zijn. Dit model sluit aan bij de volgende bestaande en erkende rekenregels en -methode:

Wie controleert de manier waarop wij CO2-reductie berekenen?

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. In 2016, 2017, 2018 en 2021 werd ons CO2-monitoringsmodel door TNO beoordeeld, goedgekeurd en dus als betrouwbaar gezien. Dit model is ook in 2022 toegepast.

Hoe tonen we de duurzaamheid van onze warmtenetten aan?

Sinds 2020 sturen wij, net als andere warmtebedrijven, jaarlijks een duurzaamheidsrapport naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In dit rapport staat per warmtegebied wat de duurzaamheid is van de geleverde warmte. Hiervoor maken we gebruik van de Tabel gegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten.

Ook de energieprestaties van onze warmtenetten, zoals vermeld in onder andere het Warmte-etiket, zijn op dezelfde manier berekend en komen overeen met de gegevens in de duurzaamheidsrapportages van de verschillende warmtegebieden.

Is er ook een kwaliteitsverklaring voor Nijmegen?

Ja, voor het primair en secundair warmtenet van Nijmegen is er een kwaliteitsverklaring (pdf, 308 kB). In deze verklaring, die wordt opgesteld door het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG), staat dat de energieprestatie is gecontroleerd en beoordeeld. De verklaring is drie jaar geldig

Ook interessant