1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2021 | Nijmegen

67% CO2-reductie in Nijmegen in 2021

In vergelijking met cv-ketels op aardgas realiseerden bewoners en bedrijven in Nijmegen met stadswarmte in 2021 een CO2-reductie van 67%. Recente en toekomstige uitbreidingen van het leveringsgebied zijn er vooral in de Waalsprong en het Waalfront.

CO2-resultaat warmtenet Nijmegen

De hoofdbron van de Nijmeegse stadswarmte is de afvalenergiecentrale van ARN in Weurt. Bewoners met stadswarmte zorgden voor 8.515 ton minder CO2-uitstoot dan wanneer ze aardgas zouden verbruiken. Deze hoeveelheid kun je vergelijken met de CO2-besparing die 4 windmolens op land van 3 MW realiseren.

Diverse projecten in de planning

Voor 2022 staat een uitbreiding van de hulpwarmtecentrale in Waalsprong gepland en gaan we verder met de ontwikkeling van een hybride WKO-project voor hoogbouw in het Waalkwartier. Ook zijn er contracten gesloten voor enkele projecten waarbij oude fabrieken tot appartementencomplexen worden getransformeerd.

Nieuwbouw gaat door

Veel werkzaamheden aan het warmtenet zijn bedoeld voor de uitbreiding van het aantal aansluitingen in het Waalspronggebied. Voor 2022 is daar een aantal van 500 tot 650 nieuwbouwwoningen op stadswarmte gepland.

Validatie op de gegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de CO2-reductiegegevens over het jaar 2021, waarbij het gebied Westpoort Warmte en Rotterdam/Hoogvliet als steekproef zijn genomen. Een publieke samenvatting hiervan is hieronder te downloaden. TNO verklaart over deze validatie:

“TNO heeft in opdracht van Vattenfall een validatie uitgevoerd op de door Vattenfall berekende CO2-emissie van de warmtenetten Amsterdam Noord-West en Rotterdam/Hoogvliet. Door TNO is vastgesteld dat de door Vattenfall berekende CO2-emissie maximaal 0,62% hoger is dan de door TNO berekende CO2-emissie voor genoemde warmtenetten over het jaar 2021”

Samenvatting TNO-rapport

Ontwikkelingen in Nijmegen 2021

Aantal woningequivalenten: 7.712

Groei: 556 woningequivalenten

Totaal: 7.291 aangesloten woningen

Grootverbruik: 16 aansluitingen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Bekijk het warmte-etiket van 2021. Het biedt per regio een overzicht van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Nijmegen?

Nijmegen-Waalsprong is het gebied ten noorden van de Waal. Alle bestaande en nog te realiseren nieuwbouw in dit gebied krijgt stadswarmte. In dit gebied bevinden zich ook Oosterhout en Lent. Ten zuiden van de Waal bevindt zich Nijmegen-Waalfront, een toekomstig leveringsgebied. Kijk voor een gedetailleerd overzicht op ons warmtenet hieronder.

Kwaliteitsverklaring Nijmegen

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. 

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?

Deze pagina delen via