1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2020 | Nijmegen

66% CO2-reductie in Nijmegen in 2020

Het stadsverwarmingsnet voor Nijmegen realiseerde een CO2-reductie van 66%, vergeleken met cv-ketels op aardgas. Het jaar 2020 kenmerkt zich door een flinke groei in het aantal nieuwe aansluitingen.

CO2-resultaat warmtenet Nijmegen

In Nijmegen hebben bewoners 6.653 ton CO2-uitstoot gereduceerd door het gebruik van stadswarmte. Deze hoeveelheid kun je vergelijken met de CO2-besparing die 4 windmolens op land van 2 MW realiseren. De afvalverbrandingsinstallatie van ARN in Weurt is de hoofdbron van de Nijmeegse stadswarmte.

Veel nieuwbouw opgeleverd

In het Waalsprong- en Waalfrontgebied zijn met name in het vierde kwartaal van 2020 veel nieuwe woningen aangesloten, meer nog dan gepland. In deze gebieden is lang gewacht op het bouwrijp maken van de grond maar nu zit de gang er goed in.

HAP verplaatst

In 2020 is hard verder gewerkt aan de noodzakelijke verplaatsing van het hoofdaansluitpunt (HAP) in de Waalsprong. Vanwege de werkzaamheden heeft dit gebied gedurende ongeveer een maand zijn warmte ontvangen van hulpwarmtecentrales in plaats van warmte van de afvalverbranding in Weurt.

Rekenmethodieken

Onze berekeningen van de CO2-reductie van warmtenetten zijn gebaseerd op bestaande rekenmethodieken.

Ontwikkelingen in 2020

Aantal woningequivalenten: 7.156

Groei: 562 woningequivalenten

Aangesloten woningen: 6.663

Grootverbruik: 16 aansluitingen

643 woningen overgezet van centraal naar indirect tapwatersysteem

Het warmte-etiket biedt inzicht

Warmte etiket 2020. Overzicht per regio van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Nijmegen?

Nijmegen-Waalsprong is de benaming van het gebied ten noorden van de Waal. Alle bestaande en nog te realiseren nieuwbouw in dit gebied krijgt stadswarmte geleverd. In dit gebied bevinden zich ook Oosterhout en Lent. Ten zuiden van de Waal bevindt zich Nijmegen-Waalfront, een toekomstig leveringsgebied.
Regio kaart Nijmegen

Kwaliteitsverklaring Nijmegen

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. 

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Deze pagina delen via

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?