Windmolens op land in Nederland: zo staan we ervoor

We gaan in Nederland steeds meer over op duurzame energie uit duurzame bronnen zoals wind, water en zon. Zo is één van de doelstellingen van de Rijksoverheid dat vanaf 2030 27% van alle energie uit duurzame bronnen zoals wind komt. Daarom komen er steeds meer windmolens in Nederland. En dat is hartstikke slim, want in ons land waait het vaak en hard.

Er komen steeds meer windmolens in Nederland op land

We krijgen er steeds meer windmolens op land bij in Nederland. Tussen 2017 en 2022 is het aantal windmolens op land toegenomen van 1981 tot 2509. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Goed op weg

We zijn in Nederland goed op weg met de energietransitie. Bijna de helft van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie kwam in 2023 uit fossielvrije bronnen, zoals wind, zon en water. De productie uit fossielvrije bronnen is vergeleken met een jaar eerder met 21 procent gestegen. De stroomproductie uit fossiele bronnen daalde.

Onze klimaatambitie

We zetten ons in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Lees wat ons plan is om onze afhankelijkheid van deze brandstoffen zoveel mogelijk af te bouwen.

Ontdek onze klimaatambitie

Voor de wind met onze windparken

Al ruim 35 jaar windparken

Het waait veel in ons land en daar maken we slim gebruik van. Deze natuurlijke bron van energie wekken we op met steeds efficiëntere windmolens. En dat doen we al best lang: ruim 35 jaar bouwen we al windparken in Nederland.

Zo heeft de N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij (PGEM), later opgegaan in Nuon, al in 1986 35 windmolens neergezet. Deze windmolens werden destijds neergezet naast de toenmalige Flevocentrale, nu bekend als de Maximacentrale. Windenergie stond toen nog in de kinderschoenen in Nederland. In de periode van 1986 tot en met 2021 hebben wij (en onze rechtsvoorgangers) onze rol als één van de grootste investeerders in hernieuwbare energie voortgezet.

Intussen hebben we meer dan 200 windmolens staan, zowel op het land als in het water. En de productie van Nederlandse windenergie neemt nog steeds toe. Want samen met lokale bedrijven en particulieren blijven we volop ontwikkelen, bouwen en investeren in nog meer windparken.

Windprojecten in Nederland uitgelicht

  • Windpark Hollandse Kust Zuid is ons grootste (subsidievrije) windpark op zee. Met in totaal 1.520 MW geïnstalleerd vermogen zal Hollandse Kust Zuid een hoeveelheid duurzame stroom produceren die overeenkomt met het verbruik van circa 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

    Lees meer over windpark Hollandse Kust Zuid

  • Windpark Wieringermeer is in 2020 officieel geopend. De nieuwe naam is Prinses Ariane Windpark. Het telt 99 windmolens, waarvan 50 van Vattenfall, en is daarmee het grootste windpark op land in Nederland.

    Lees meer over windpark Wieringermeer/ Prinses Ariane Windpark

  • In de Van Pallandtpolder op Goeree-Overflakkee hebben we energiepark Haringvliet Zuid gebouwd. Het park bestaat uit zes windmolens, een veld met 115.000 zonnepanelen en 12 zeecontainers met batterijen voor de opslag van de opgewekte elektriciteit.

    Lees meer over energiepark Haringvliet Zuid

100% groene stroom uit Nederland

Met ons product Groen uit Nederland ben je zeker van 100% groene stroom, lokaal opgewekt uit duurzame bronnen zoals zon én wind. 

Groen uit Nederland

Bekijk ook deze pagina's