De opbrengst van een windmolen: hier hangt het van af

Windmolens zijn een mooi staaltje techniek. Windmolens zetten windenergie om in groene stroom. Maar hoeveel energie levert een windmolen nou eigenlijk? Dat hangt af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld de hoogte van de windmolen, de windsnelheid en de locatie. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor de opbrengst van een windmolen. In dit artikel leggen wij daar meer over uit.

Hoeveel energie levert een windmolen?

De maximale hoeveelheid aan energie die een windmolen kan leveren noem je de capaciteit of het vermogen. Het vermogen van een windmolen druk je uit in MW (MegaWatt). Het vermogen van een windmolen op zee kan bijvoorbeeld 11 MW zijn, terwijl windmolens op land een vermogen kunnen hebben van bijvoorbeeld 3,5 MW. Dat verschilt erg per fabrikant, en hangt ook af van de leeftijd van de windmolen: nieuwere modellen hebben steeds meer vermogen. Windmolens op zee hebben dus vaak een hoger vermogen en kunnen meer groene stroom leveren dan windmolens op land.

Hoe dat kan, ligt onder andere aan de volgende twee dingen:

  1. De hoogte van de windmolen en lengte van de wieken

    Hoge bomen vangen veel wind, en hetzelfde geldt voor windmolens. Hoe hoger de windmolen, hoe meer wind deze kan vangen. Op grote hoogtes waait het namelijk harder. Ook de lengte van de rotorbladen (de wieken) is belangrijk voor het vangen van veel wind. Lange rotorbladen hebben een groter oppervlakte waardoor ze meer wind vangen. En hoe meer wind er opgevangen kan worden, hoe meer windenergie er opgewekt kan worden. Op zee zijn windmolens vaak hoger dan aan land, met langere wieken. Want op zee is daar simpelweg meer ruimte voor.

  2. Hoe hard en constant het waait

    Vanaf windkracht 2-3 begint een windmolen al te draaien, maar pas vanaf windkracht 7 draait een windmolen op volledige capaciteit. Wanneer het dus niet hard genoeg waait komt een windmolen niet aan zijn maximale vermogen. Op zee waait het vaak harder en constanter. Een windmolen op zee zal dan ook meer groene energie op kunnen wekken dan een windmolen aan land, omdat het op zee vaak harder én constanter waait. Vanaf windkracht 10 wordt een windmolen vaak stopgezet vanwege de veiligheid.

Onze klimaatambitie

We zetten ons in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Lees wat ons plan is om onze afhankelijkheid van deze brandstoffen zoveel mogelijk af te bouwen.

Ontdek onze klimaatambitie

Opbrengst windmolens windpark Vattenfall Hollandse Kust Zuid

Windpark Hollandse Kust Zuid is het eerste subsidievrije windpark op zee en ligt in de Noordzee, tussen Zandvoort en Noordwijk. Het park bestaat uit 139 windmolens met een gezamenlijk vermogen van 1.500 MW. De verwachte productie van deze windmolens is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens. Zowel huishoudens, bedrijven als industriële partners kunnen profiteren van de fossielvrije stroom die het windpark opwekt. Dit windpark is in september 2023 geopend.

Onze windparken in Nederland

In Nederland hebben we inmiddels 8 windparken. Daarnaast hebben we ook windparken in ontwikkeling.

Meer over onze windparken