Stormachtig weer is nog geen slecht weer...

Ontdek hoe we nu op grote schaal duurzame energie opwekken, voor een fossielvrij leven straks. 

Windenergie: essentieel voor de energietransitie

Wij hebben een duidelijk doel, binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk maken. Om dit te bereiken, moeten we zorgen dat we veel meer energie uit onze duurzame bronnen halen. Windenergie speelt een cruciale rol als we de ambitieuze nationale en Europese klimaatdoelstellingen willen halen. In september 2021 besloten we onze eigen uitstootdoelstelling nog verder aan te scherpen. Zo dragen we bij om de opwarming van de aarde op maximaal 1,5 graden Celsius te houden. De ambitie is dat we tegen 2030 vier keer zoveel wind- en zonne-energie produceren als nu.

Think Beyond - Windenergie

Nu al levert windenergie 17% van de elektriciteit in Europa, met een capaciteit van 255 GW. Download hier het rapport Wind energy in Europ (pdf). Om tegemoet te komen aan de snelgroeiende vraag, wil de Europese Unie dit vermogen tegen 2030 verdrievoudigen. Met internationaal meer dan 1.200 operabele windturbines, dragen we bij aan de groei van windenergie in Europa.

Een mooi voorbeeld is het offshore windpark Kriegers Flak, het grootste in Scandinavië. Kriegers Flak werd in 2021 geopend en zal de Deense windenergieproductie met 16% verhogen. Dit park heeft een elektriciteitsproductie die overeenkomt met het jaarverbruik van zo’n 600.000 huishoudens.

Een ander voorbeeld is ons grootste onshore windpark in Zweden, Blakliden Fäbodberget, dat in 2022 in gebruik is genomen. De 84 windturbines van het park zullen meer dan een miljard kilowattuur elektriciteit per jaar opwekken, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 220.000 huishoudens.

Samenwerken brengt ons verder

Om ons doel van fossielvrij leven binnen één generatie te bereiken, werken we samen met een breed scala aan partners en grote industriële klanten. . Eén van deze samenwerkingsverbanden heeft geleid tot de bouw van het grootste subsidievrije windpark op zee: Hollandse Kust Zuid. We ontwikkelden dit bijzondere windpark samen met onze partner BASF en de verwachte productie uit Hollandse Kust Zuid zal overeenkomen met het stroomverbruik van 1,5 miljoen huishoudens.

Hollandse Kust Zuid

Wind: het kan niet op

Windenergie heeft verschillende voordelen. Het is niet alleen een van de goedkoopste manieren om nieuwe energie op te wekken, maar heeft ook een erg lage CO2-voetafdruk. En moderne windparken compenseren hun afdruk al na een jaar, terwijl ze wel zo’n 25 jaar mee kunnen.

Daarbij willen we verdere klimaateffecten minimaliseren en stellen we strenge eisen aan de verwerking van windturbines aan het eind van hun levensduur: tegen 2030 willen we de turbinebladen (de wieken) voor de volle 100% kunnen recyclen.

Windenergie

Drijvende windparken – de volgende grote innovatie

Drijvende windparken vormen onze volgende grote ontwikkeling. Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat zo’n park uit windturbines waarvan de funderingen niet vastzitten aan de zeebodem. Op dit moment verkennen we in Schotland de innovatieve technologie waarmee we ook in diepe wateren duurzame elektriciteit op kunnen wekken.

Ook interessant