Fossielvrije waterstof: niet alle uitstoot is vervuilend

Ontdek hoe we nu werken aan de productie van waterstof voor de industrie, voor een fossielvrij leven straks.

Pionierend naar een fossielvrije toekomst

Een van de manieren om CO2-uitstoot van de industrie te verminderen, is door fossielvrije waterstof te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen. Waterstof geeft namelijk geen CO2-uitstoot. Waterstof is vrijwel overal in overvloed aanwezig en zou fossiele brandstoffen kunnen vervangen in veel industriële processen, materialen en producten. Maar pas sinds kort komt de productie en het gebruik van waterstof serieus op gang.

Water te splitsen via elektrolyse

Fossielvrije waterstof maak je door water te splitsen in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse, aangedreven door elektriciteit uit fossielvrije bronnen. Dit is een belangrijke verschuiving, als je bedenkt dat de meeste waterstof nu nog wordt geproduceerd door zogeheten stoomreforming van aardgas, waarbij wél CO2 in de atmosfeer vrijkomt.

Met de fossielvrije waterstof kunnen we straks niet alleen de CO2-uitstoot in onze eigen industrie terugdringen, maar ook in andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de staal-, brandstof- of chemische industrie en zelfs aan grote delen van de transportsector: ook daar kan deze doorbraak zorgen voor minder uitstoot.

Je begrijpt: een stof die in wereldwijde sectoren fossiele brandstoffen kan vervangen, speelt een sleutelrol in de energietransitie.

Voorbij grenzen kijken

Om voor blijvende verandering te zorgen, moeten we voorbij grenzen kijken. Vanzelfsprekend voorbij grenzen van landen, maar ook voorbij grenzen van onze eigen specialismen. Want alleen door onze expertise te delen en samen te werken met experts uit andere vakgebieden, kunnen we baanbrekende waterstofoplossingen ontwikkelen. En die helpen ons om ons doel te bereiken: fossielvrij leven binnen één generatie.

Samenwerken voor impact

HYBRIT

HYBRIT is een van onze concrete initiatieven op gebied van waterstof. De afkorting staat voor Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology en is een samenwerking met staalfabrikant SSAB en mijnbouwbedrijf LKAB. Ons gezamenlijk doel: de hele keten - van grondstofdelving tot en met verkoop - van de staalproductie vrij van CO2-uitstoot maken.

De resultaten zijn veelbelovend: het eerste fossielvrije staal is al aan Volvo Trucks geleverd en ook Vattenfall zelf gaat fossielvrij staal gebruiken voor haar eigen activiteiten en producten.

Preem en ST1

Vattenfall ziet aan de Zweedse westkust, speciaal voor sectoren als raffinaderijen en petrochemie, mogelijkheden voor decarbonisatie via directe en indirecte elektrificatie, met gebruikmaking van fossielvrije waterstof. Er zijn haalbaar­heidsstudies opgestart samen met partners Preem en ST1 om het potentieel van een op offshore windenergie gebaseerde voorzienings­infrastructuur te onderzoeken om fossielvrije waterstofproductie voor brandstoffen voor vliegtuig- en wegtransport mogelijk te maken.

De eerste duurzame vliegtuigbrandstof kan naar verwachting vanaf 2029 worden geleverd.

Een fossielvrije toekomst is mogelijk: we zijn nog maar net begonnen

Vattenfall en Shell onderzoeken samen met de Zweedse luchtvaartmaat­schappij SAS de grootschalige productie van 's werelds eerste synthetische duurzame vliegtuigbrandstof (SAF: Sustainable Aviation Fuel) in Zweden. In plaats van nieuw fossiel materiaal te gebruiken in het productieproces, zal de synthetische SAF worden geproduceerd uit fossielvrije elektriciteit en gerecyclede koolstofdioxide uit stadsverwarming.

Bovenstaande initiatieven beschrijven slechts een paar van de vele manieren waarop we eraan werken om ons doel te bereiken om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken.

fossielvrije waterstof