1. MKB
  2. Service voor jou
  3. Factcheck: verdwijnt onze groene stroom naar het buitenland?

Factcheck: verdwijnt onze groene stroom naar het buitenland?

Steeds vaker ontstaat er in Nederland discussie over het verkopen van groene stroom aan grote, buitenlandse bedrijven. Zelf hebben we kort geleden het nog te bouwen windpark Hollandse kust Zuid voor bijna de helft aan het Duitse chemiebedrijf BASF verkocht. Hoe zit dit precies? In deze factcheck beantwoorden we vijf vragen over het verkopen van groene stroom aan buitenlandse bedrijven. 

1. Waarom steken buitenlandse bedrijven geld in Nederlandse windparken?

De belangrijkste reden is om aan de klimaatdoelen te voldoen. Bijna alle grote bedrijven willen de CO2-uitstoot terugdringen of klimaatneutraal worden in 2050. 

2. Verdwijnt onze groene stroom naar het buitenland?

Nee, want de Nederlandse klimaatdoelstellingen stelt dat het verminderen van CO2 of duurzame energieproductie moet plaatsvinden in Nederland. Er is dan ook een flink deel van Hollandse Kust Zuid gereserveerd voor onze Nederlandse consumenten en kleinzakelijke klanten. Ze zullen in de nabije toekomst 100% groene stroom van ons krijgen, die in Nederland is opgewekt.

Ook is onze portfolio veel groter dan alleen Hollandse Kust Zuid: Vattenfall wil het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie. We investeren daarom nu al fors in wind en zon en willen nóg meer doen. Door de verkoop van een deel van Hollandse Kust Zuid maken we geld vrij dat we in nieuwe duurzame projecten kunnen steken. Daarmee versnellen we de energietransitie en brengen we onze ambities dichterbij.

3. Waarom is er dan zoveel ophef?

Niet iedereen heeft het gevoel dat de lusten en lasten goed zijn verdeeld als er stroom wordt geleverd aan een buitenlandse klant, ookal is die in Nederland gevestigd. Soms denken mensen dat de opgewekte stroom in het windpark via een stroomkabel wordt geleverd aan kopers van groene certificaten. Dit is niet zo. De electriciteit die geproduceerd wordt door het windpark gaat het Nederlandse stroomnet in.

4. Zijn deze deals goed voor het klimaat?

Zeker. Dankzij het geld van BASF kunnen wij blijven bouwen. Zo kan het elektriciteitsnet in Nederland en dus ook in Europa vergroenen, zodat fossiele stroomopwekking uiteindelijk verdwijnt. Deze windparken kosten miljarden euro’s. Daarom zijn langdurige en stabiele inkomstenstromen heel belangrijk. Door het sluiten van deals met BASF krijgen we als bedrijf zekerheid. Namelijk de garantie voor het afnemen van stroom voor de aankomende 10 of 15 jaar tegen een afgesproken prijs. Door deze deal hebben we geen subsidie nodig voor het bouwen van windparken en gebuiken we dus ook geen belastinggeld van de Nederlandse burger.  

5. Zijn er geen Nederlandse bedrijven die dit soort deals sluiten met Nederlandse windparken?

Die zijn er zeker. Zo hebben Philips en de Nederlandse Spoorwegen zulke deals gesloten met windparken in Nederland. Ook Shell bouwt zelf windparken. Daarnaast kopen Nederlandse bedrijven, zoals Philips, groene energie die in het buitenland wordt geproduceerd. Dit zal in de toekomst alleen maar meer worden, aangezien klanten daarom vragen.