1. Home
  2. Kennis
  3. Windmolens Nederland

Windmolens op land in Nederland: zo staan we ervoor

We gaan in Nederland steeds meer over op duurzame energie. Zo is één van de doelstellingen van de Rijksoverheid dat vanaf 2030 al 27% van alle energie uit duurzame bronnen zoals wind komt. Daarom komen er steeds meer windmolens in Nederland. En dat is hartstikke slim, want in ons land waait het hard en vaak.

Er komen steeds meer windmolens in Nederland op land

We krijgen er steeds meer windmolens op land bij in Nederland. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Zo waren er in 2017 welgeteld 1981 windmolens op land. Aan het eind van 2021 waren dat er naar schatting 2415. Deze hoeveelheid windmolens past nog niet binnen de doelstelling windenergie op land van de Rijksoverheid voor 2030. De totale doelstelling in het Klimaatakkoord voor duurzaam opgewekte energie in 2030 is tenminste 35 TeraWattuur (TWh). Windenergie is een belangrijke energiebron om dit doel te halen. De bedoeling is om dan 6000 MW aan vermogen door windmolens op land te hebben.

Dit gebruiken we aan energie uit windmolens in Nederland

We zijn in Nederland goed op weg met de energietransitie. Maar als we naar het aandeel windenergie kijken, is er nog meer dan genoeg ruimte voor groei. Want op dit moment komt er nog maar een klein deel van onze totale energieverbruik uit windenergie. In 2022 kwam slechts 12% uit duurzame energiebronnen (wind, zon, biomassa). Van deze 12% kwam 3,4% uit windenergie. Dat blijkt uit de CBS cijfers over het aandeel hernieuwbare energie

Door de aanleg van nieuwe windparken zal het aandeel windenergie in de komende jaren alleen maar toenemen.

We voorzien steeds meer huishoudens van groene stroom

Ons doel is fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. We willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen. En maken ook voor onze standaard stroom steeds minder gebruik van fossiele energiebronnen zoals aardgas. Bekijk dit op ons stroometiket. We zijn vastberaden om te blijven investeren in de aanleg van nieuwe windparken op land én op zee. Zoals de windparken van Hollandse Kust Zuid 1-4, die we subsidievrij bouwen. Daarmee kunnen we steeds meer huishoudens voorzien van groene stroom uit windenergie.

Hollandse Kust Zuid in aanbouw

Windpark Wieringermeer levert veel groene stroom uit wind

Met Windpark Wieringermeer leveren we een belangrijke bijdrage aan windenergie op land. Dit windpark heeft 99 windmolens. Daarvan zijn er 50 van ons en onze vennoten. De bouw is gestart in 2018 en sinds eind 2020 is het park klaar. Vanaf dat moment levert Windpark Wieringermeer genoeg groene stroom voor zo’n 370.000 huishoudens.

Bekijk ook deze pagina's