Windmolen

Vijf fabels over windmolens

Wonen in Nederland betekent leven in een waterrijk land waar het soms flink waait. Nederland is daarom een ideaal land om duurzame energie op te wekken uit wind. Over windmolens gaan heel wat fabels de ronde. In dit artikel lees je vijf fabels over windmolens.

Fabel 1: Een windmolen kost meer energie om te maken dan dat hij ooit opwekt

Er komt inderdaad CO2 vrij bij de productie van een windmolen. Maar na 3 tot 6 maanden zijn windmolens al efficiënt en een windmolen gaat gemiddeld 20 jaar mee. Dat een windmolen meer energie kost om te maken dan dat hij opwekt is dus een fabel.

Fabel 2: Een zo hoog mogelijke windkracht is het beste voor een windmolen

We spreken over een ideale wind dag als het gaat om windkracht 5 (8/9 meter per seconde). Want dan kunnen de windmolens constant stroom blijven leveren zonder af en aan te schakelen en lopen ze minder slijtage op. Op die manier kunnen de windmolens langer mee en hoeft er minder snel onderhoud gepleegd te worden. Stabiele windkracht is voor de productie het beste.

Bij windvlagen boven de 25 meter per seconde, Beaufort 10, schakelen de windmolens zichzelf uit. Omdat de molen anders te hard draait en beschadigd kan raken. Dus: het is een fabel dat een zo hard mogelijk windkracht het allerbeste is voor het opwekken van energie met een windmolen.

Fabel 3: Met één windmolen kun je maximaal 2000 huishoudens een jaar lang van stroom voorzien

Bij het windpark Hollandse Kust Zuid 1-4 worden ongeveer 150 superkrachtige windturbines geplaatst, die een vermogen van maar liefst 10 MW per stuk leveren. Ter vergelijking: windturbines in de huidige Nederlandse windparken op land, hebben een vermogen van 3 tot 4 MW. Hoe groter het vermogen, hoe minder turbines je nodig hebt om evenveel stroom op te wekken. En dus zijn er ook minder kosten voor beheer en onderhoud.

Met een windmolen met een vermogen van 3 MW kun je ongeveer 2.000 huishoudens van stroom voorzien, met 10MW ongeveer 10.000 huishoudens. Het exacte aantal huishoudens hangt af van waar de molens staan en hoe windrijk het gebied is.

Fabel 4: Windenergie is duur

Windenergie wordt steeds voordeliger. Zo verkopen we stroom van het nieuwste windpark, Kriegers Flak in de Baltische Zee, voor een recordbedrag van 4,9 eurocent per kWh. Wereldwijd is dit momenteel de goedkoopste stroom van windmolens op zee.

Fabel 5: Windmolenparken worden altijd met subsidie gebouwd

Met Hollandse Kust Zuid bouwen we het grootste windmolenpark op zee ter wereld, zonder subsidie. Dit is bijzonder, want dit is het eerste subsidievrije windpark in Europa. In totaal zal Hollandse Kust Zuid 1-4 duurzame stroom produceren voor maximaal 3 miljoen huishoudens. Een belangrijke stap op weg naar een fossielvrij leven binnen één generatie, waarbij het onze ambitie is om alleen nog maar energie te leveren uit schone bronnen die nooit opraken, zoals wind.

Interessant artikel?