1. Home
  2. Kennis
  3. Opbrengst windmolen

De opbrengst van een windmolen: hier hangt het van af

Windmolens zijn een mooi staaltje techniek. Windmolens zetten windenergie om in groene stroom. Maar hoeveel energie levert een windmolen nou eigenlijk? Dat hangt af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld de hoogte van de windmolen, de windsnelheid en de locatie. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor de opbrengst van een windmolen. In dit artikel leggen wij daar meer over uit.

Hoeveel energie levert een windmolen?

De maximale hoeveelheid aan energie die een windmolen kan leveren noem je de capaciteit of het vermogen. Het vermogen van een windmolen druk je uit in MW (MegaWatt). Het vermogen van een windmolen op zee is bijvoorbeeld tussen de 2 en 5 MW, terwijl windmolens op land een vermogen hebben van gemiddeld 3 MW. Eén zo’n windmolen op zee van 5 MW kan genoeg groene stroom leveren voor bijna 5000 gezinnen. Een windmolen op het land van 3 MW levert voldoende stroom voor ongeveer 2000 huishoudens. Windmolens op zee hebben dus vaak een hoger vermogen en kunnen meer energie leveren dan windmolens aan land. Hoe dat kan, ligt onder andere aan de volgende twee dingen:

1. De hoogte van de windmolen en lengte van de wieken

Hoge bomen vangen veel wind, en hetzelfde geldt voor windmolens. Hoe hoger de windmolen, hoe meer wind deze kan vangen. Op grote hoogtes waait het namelijk harder. Ook de lengte van de rotorbladen (de wieken) is belangrijk voor het vangen van veel wind. Lange rotorbladen hebben een groter oppervlakte waardoor ze meer wind vangen. En hoe meer wind er opgevangen kan worden, hoe meer windenergie er opgewekt kan worden en worden omgezet tot stroom. Op zee zijn windmolens vaak hoger dan aan land, met langere wieken. Want op zee is daar simpelweg meer ruimte voor.

2. Hoe hard en constant het waait

Soms zijn de windomstandigheden op de plek van de windmolen niet perfect en waait het niet altijd even hard of even constant. Vanaf windkracht 2-3 begint een windmolen al te draaien, maar pas vanaf windkracht 6 draait een windmolen op volledige capaciteit. Vanaf windkracht 10 wordt een windmolen vaak stopgezet vanwege de veiligheid. Wanneer het dus niet hard genoeg waait komt een windmolen niet aan zijn maximale vermogen. Een windmolen op zee zal meer groene energie op kunnen wekken dan een windmolen aan land, omdat het op zee vaak harder én constanter waait.

Opbrengst windmolens windpark Hollandse Kust Zuid Vattenfall

Als Vattenfall is het onze ambitie om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. Met windpark Hollandse Kust Zuid 1,2,3 en 4 zetten wij een prachtige stap richting deze energietransitie. Dit windpark is het eerste subsidievrije windpark ter wereld, en zal komen te liggen in de Noordzee, vlak voor de kust van Leiden. Hollandse Kust Zuid 1&2 zal in 2023 operationeel zijn. De bouw voor Hollandse Kust Zuid 3&4 staat gepland in 2022. Het park zal bestaan uit 152 superkrachtige windmolens met een verhoogd vermogen van totaal 1500 MW. De opbrengst van deze windmolens? Genoeg groene stroom voor zo’n 2 tot 3 miljoen huishoudens.

Deel deze pagina