De gevolgen van het wetsvoorstel 'Bijmengverplichting groen gas' voor uw bedrijf

In het huidige wetsvoorstel 'Bijmengverplichting groen gas' wordt een verplichting voorgesteld om vanaf 2026 een groeiend aandeel van de totale gaslevering met groen gas bij te mengen. Wij leggen u graag uit wat de bijmengverplichting voor groen gas inhoudt en welke gevolgen dit, indien het voorstel wordt aangenomen, kan hebben voor uw bedrijf.

Wat is de bijmengverplichting?

De bijmengverplichting zal ervoor zorgen dat een bepaalde hoeveelheid groen gas wordt toegevoegd aan het Nederlandse aardgasnetwerk. Groen gas is een gas dat wordt geproduceerd uit organisch materiaal zoals biomassa, GFT-afval of landbouwafval. Dit wetsvoorstel moet bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot in Nederland.

In het Klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken om in 2030 zo’n 2 miljard kubieke meter groen gas te produceren. Om de productietoename van groen gas te stimuleren, wat nu op zo’n 15% van de doelstelling ligt, wordt de bijmeng­verplichting ingesteld om zo de CO2-reductie te stimuleren.

Wat is groen gas?

Groen gas is een duurzame tegenhanger van aardgas. Het wordt gemaakt uit biogas dat onder andere ontstaat uit vergisting of vergassing van afval- en reststromen uit bijvoorbeeld de landbouw, voedings­industrie en waterzuivering. Door dit biogas op te waarderen tot dezelfde kwaliteit als aardgas, ontstaat groen gas.

Alleen zogenoemde “biomassa reststromen” worden gebruikt om groen gas te produceren. Dit betekent dat er geen materiaal wordt gebruikt waar een andere hoogwaardige toepassing voor is, zoals voedsel of bouwproducten.

Milieucentraal: groen gas in het kort

Het doel: 3,8 Mton CO2-reductie

Waar demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) de Tweede Kamer in een eerdere Kamerbrief nog informeerde over de beoogde CO2-emissiereductie van 20%, kondigde hij in zijn meest recente Kamerbrief alsnog een hoogte van de bijmengverplichting aan.

Kort samengevat streeft men er in het wetsvoorstel naar om via het bijmengen van groen gas in aardgas een CO2-reductie van ongeveer 3,8 Mton te bereiken. Dit streven vertaalt zich naar de productie van 1,1 miljard kubieke meter groen gas tegen 2030. De oplopende bijmengverplichting zal in 2026 van start gaan.

Wat gaat dit voor u betekenen?

  • Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de bijmengverplichting gelden voor alle energieleveranciers die onder ETS2 vallen. De eindgebruikers binnen de reikwijdte van het ETS2 zijn de gebouwde omgeving, het mkb, de landbouw, de kleine industrie en alle overige grootverbruikersaansluitingen die niet onder het bestaande ETS1 vallen.
  • De bijmengverplichting kan impact hebben op de kosten voor gas. De meerkosten zullen door de energieleveranciers worden doorgerekend aan hun klanten.

Groen gas van Renewi verduurzaamt onze gasmix

Vattenfall draagt actief bij aan de vergroting van het aanbod van groen gas. Zo hebben we begin 2024 een duurzame samen­werking met Renewi afgesloten. Vattenfall zal jaarlijks ruim 7,5 miljoen m3 groen gas afnemen van Renewi. Het groene gas gemaakt uit etensresten wordt toegevoegd aan het reguliere gasnetwerk, waar het zich vermengt met het aardgas en zo onze gasmix verduurzaamt.

Meer over deze samenwerking