Energieverbruik optellen - cumulatie

Heeft u op één locatie meerdere gas- en/ of elektriciteitsaansluitingen? Dan zou het zomaar kunnen dat u minder energiebelasting hoeft te betalen. Check of deze situatie bij u van toepassing is.

Cumulatie van verbruik, wat is dat?

Als u meerdere elektriciteits- en/of gasmeters op één locatie heeft, moet u het energieverbruik in bepaalde gevallen bij elkaar optellen. Dit heet ook wel: cumulatie van verbruik. Dat is vaak gunstig voor u, omdat de kans groot is dat daardoor een (groter) gedeelte van het verbruik in een lagere belastingschijf valt.

Het aantal aansluitingen voor de energiebelasting bepaalt ook hoeveel heffingskorting u ontvangt op de levering van elektriciteit. Het is daarom van belang om vast te stellen of uw elektriciteitsmeters voor cumulatie in aanmerking komen.

Met terugwerkende kracht

U kunt energiebelasting cumulatie aanvragen tot maximaal 5 jaar geleden. Let hierbij wel op dat teveel ontvangen heffingskorting over eerdere jaren in mindering wordt gebracht. Een verzoek voor cumulatie over 5 jaar geleden kan nog worden behandeld als dit vóór 1 december van dit jaar bij ons binnen is.

Welke situatie is op u van toepassing?

In de volgende gevallen kunt u uw verbruik onder voorwaarden bij elkaar optellen.

Cumulatie bij VvE's met meerdere aansluitingen: u bent een VvE met meer dan één gas- en/of elektriciteitsaansluiting. De aansluitingen zien op het gebruik van elektriciteit van de gemeenschappelijke ruimten.

Verklaring energiebelasting voor cumulatie verbruik VVE

Om de aanvraag voor cumulatie zo snel en zo goed mogelijk voor u te regelen, vragen wij u de volgende documenten mee te sturen bij uw verzoek:

 • Bouwtekening of vluchtroute kaart met aanduiding fysieke energieaansluitingen
 • Splitsingsakte inclusief splitsingstekening met indeling privé en gemeenschappelijke gedeelten
 • Uittreksel Kadaster
 • Bent u energieadviseur (intermediair)? Voeg dan een ondertekende machtiging van de klant toe

Mail de volledig ingevulde verklaring met bovenstaande documenten als bijlagen naar cumulatie@vattenfall.nl.

Cumulatie bij samenstel: u bent een gebruiker van 1 WOZ-object met meer dan 1 gasaansluiting en/of meer dan 1 elektriciteitsaansluiting

Verklaring energiebelasting voor cumulatie verbruik WOZ beschikking

Om de aanvraag voor cumulatie zo snel en zo goed mogelijk voor u te beoordelen, vragen wij u de volgende documenten mee te sturen bij uw verzoek:

 • WOZ-beschikking(en)* waaruit af te leiden moet zijn wie eigenaar en gebruiker van de energieaansluiting is en dat het perceel of de percelen onder hetzelfde WOZ objectnummer vallen
 • 'Taxatieverslag niet-woning' afgegeven door de gemeente
 • Bent u intermediair? Voeg dan een ondertekende machtiging van de klant toe

* Stuurt u bij een cumulatieverzoek over meerdere jaren alstublieft de WOZ-beschikking van elk betreffend jaar mee

Mail de volledig ingevulde verklaring met bovenstaande documenten als bijlagen naar cumulatie@vattenfall.nl.

Cumulatie bij meerdere aansluitingen zonder verblijfsfunctie (complex): als u op een locatie zonder verblijfsfunctie 1 of meer gas- en/of elektriciteitsaansluitingen heeft, dan kunt u ook in aanmerking komen voor energiebelasting cumulatie.

Verklaring energiebelasting voor cumulatie verbruik geen WOZ beschikking

Om de aanvraag voor cumulatie zo snel en zo goed mogelijk voor u te beoordelen, vragen wij u de volgende documenten mee te sturen bij uw verzoek:

 • Document waaruit blijkt dat de verschillende aansluitingen worden aangemerkt als 1 aansluiting. Dit moet gebaseerd zijn op de complexbenadering op grond van het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2011, nummer BLKB 2011/524
 • Tekening van het netwerk met de mogelijke deelgebieden en overgangspunten van het netwerk en/of onroerende zaken van derden inclusief de leveringspunten van de netbeheerder op het netwerk
 • Bent u intermediair? Voeg dan een ondertekende machtiging van de klant toe

Mail de volledig ingevulde verklaring met bovenstaande documenten als bijlagen naar cumulatie@vattenfall.nl.

Heeft u een vraag over de tarieven voor energiebelasting?

Bel ons op 088 363 79 00. U bereikt ons op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Wanneer is er sprake van een verblijfsfunctie?

Er is sprake van een verblijfsfunctie wanneer er op een leveringsadres iemand woont of werkt.

Tarieven energiebelasting

In opdracht van de overheid brengen wij energie­­­belastingen in rekening. Hoeveel energie­belasting u betaalt, hangt af van de hoogte van uw energieverbruik.

Stel zelf online uw offerte samen

Profiteer van de ontwikkelingen op de energiemarkt

Wist u dat u dagelijks kunt profiteren van de energiemarkt? Wij gebruiken namelijk altijd de actuele prijzen op de groothandelsmarkt. Zo krijgt u altijd de scherpste prijs voor uw energie. Uw voordelen:

 • U stelt zelf uw offerte samen
 • U ontvangt vrijblijvend een aanbod per e-mail
 • U tekent uw contract direct online