Zonnedak levert duurzame warmte in Buiksloterham

Op de Noordelijke IJ-oever ligt het grootste zonnedak van Amsterdam. De zonnecollectoren zorgen voor verwarming en warm water in de wijk City Plot. Het dak ligt op een parkeergarage midden in een duurzaam gebied voor wonen en werken.

Circulair Buiksloterham

Ooit was Buiksloterham een gebied met één van de meest vervuilende industrieën van Amsterdam. Nu is het een living lab met experimenten, onderzoeken en innovatieve projecten. Als voorloper op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid koos de wijk natuurlijk voor een lokale, circulaire aanpak van materialen, afval en energie.

Zonnedak in de nieuwe woonbuurt City Plot

Braakliggende kavels en oude industrie maken plaats voor zo’n 4.500 woningen en werkruimten. Op het dak van een parkeergarage in de nieuwe woonbuurt City Plot heeft Westpoort Warmte (een samenwerking tussen afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam en energiebedrijf Vattenfall) 1.680 zonnecollectoren geplaatst. Met een totale oppervlakte van driehonderd vierkante meter leveren de collectoren fossielvrije warmte die bestemd is voor de 550 woningen van De Alliantie.

De zonnecollectoren vangen de warmte van de zon op voor het warmtenet. In een stedelijke omgeving bestaat een dak met zo'n groot oppervlak aan zonnecollectoren nog niet.

Stefan Klingler, Technisch projectmanager, Vattenfall

De werking van zonnecollectoren

Zonnecollectoren die warmte leveren, werken op een andere manier dan de zonnepanelen die we op veel daken in Nederland zien liggen. Stefan Klingler, technisch projectmanager bij Vattenfall legt het uit. "De zonnecollectoren vangen de warmte van de zon op, waarmee een vloeistof wordt opgewarmd. De warmte wordt vervolgens overgedragen aan het warmtenet." De verwachte opbrengst van het zonnedak in Buiksloterham ligt rond de 450 gigajoule per jaar, wat neerkomt op het volledige warmteverbruik van twintig huishoudens.

Meer weten over duurzame warmtebronnen?
We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Bel ons op 088 363 79 32 

Kerngegevens zonnedak op garagedak

Kerngegevens

Samenwerking:
- Afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam
- Energiebedrijf Vattenfall
- Woningcorporatie De Alliantie

Kerngetallen:
- 1.680 zonnecollectoren
- Totale oppervlakte dak 300 m²
- Verwachte opbrengst 450 gigajoule per jaar 

Gemeente Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn

De gemeente wil in totaal 240.000 woningen op het warmtenet aansluiten. En natuurlijk het liefst op een net met milieuvriendelijke bronnen. Het zonnedak is daar een voorbeeld van. Projectmanager Sven Hillecamp van de Alliantie, één van de ondertekenaars van het manifest ‘Circulair Buiksloterham’. Hij verwacht dat lokale zonnewarmte de komende jaren een verdere vlucht neemt. 

Innovatieve projecten zoals het circulaire zonnedak zijn nodig om de duurzame ambities van onze woningcorporatie en de gemeente Amsterdam te behalen.

Sven Hillecamp, Projectmanager van de Alliantie

Bouw zonnedak

Visie met ambitie

Een van de ambities uit het manifest is dat Buiksloterham zelfvoorzienend is op energiegebied en gebruik maakt van hernieuwbare energie. 

De ambitie, de middelen en de manier van organiseren van de transformaties in de Buiksloterham krijgen betekenis als ze deel uitmaken van een wenkend perspectief. We werken aan plannen voor de Buiksloterham omdat we bouwen aan een duurzame toekomst voor de stad. 

Manifest Buiksloterham

Zonnedak met 1.680 zonnecollectoren

Aanleg zonnedak met zonnecollectoren

Deel deze pagina