1. Home
 2. Zonne-energie
 3. Zonnepark Trekweg A6

Zonnepark Trekweg A6

Vattenfall wil naast de A6 bij Almere Buiten het eerste subsidievrije zonnepark van Nederland bouwen. Met dit project voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan de Nederlandse markt voor zonne-energie en zetten we een nieuwe stap richting fossielvrij leven binnen één generatie.

Subsidievrij

Het park wordt gebouwd op overheidsgrond van het Rijksvastgoedbedrijf. De overheid heeft deze grond via een tender in de markt gezet. Daardoor zijn de eerste ontwikkelstappen die normaal bij een nieuw zonnepark horen al doorlopen. Dit vergroot de slagingskans van dit unieke project. Vattenfall zal de landschappelijke inpassing met de omgeving bespreken en verwerken in het definitief ontwerp voor uitvoering.

Meer biodiversiteit door een groenzone en meer

Groenzone van 5 hectare

Het zonnepark komt te liggen op terrein van het Rijksvastgoedbedrijf tussen de Trekweg, de A6, de Buitenring en het Ibispad. Het gaat om 25 hectare, waarvan 20 hectare bestemd is voor 25.000 zonnepanelen. Op de overige 5 hectare richten we een groenzone in. In overleg met de omgeving bepalen we hoe deze groenzone er straks uit komt te zien. Zo past het zonnepark, nadat het is gebouwd, goed en mooi in het landschap. De zonnepanelen zijn samen goed voor een verwachte opwek per jaar van 16,8 MWp. Ter vergelijking: met die hoeveelheid energie kan een elektrische auto meer dan drieduizend keer rond de aarde rijden.

Panelen draaien met de zon mee

Naast dat dit het eerste subsidievrije zonnepark van Nederland zal zijn, heeft het park een bijzondere innovatie: een zonvolgend systeem met dubbelzijdige panelen. De zonnepanelen draaien mee met de zon en kunnen aan beide zijden licht omzetten naar energie.

Kansen voor biodiversiteit

Door de zonvolgende opstelling ontvangt de bodem voldoende licht, lucht en water. De gekozen opstelling biedt perspectief om de bodemkwaliteit en biodiversiteit te verhogen. Vattenfall betrekt de omgeving bij de landschappelijke inpassing.

Blijf op de hoogte over dit zonnepark

Schrijf je in voor de nieuwsbrief over Zonnepark Trekweg A6. Je ontvangt zo'n vier keer per jaar een update.

Aanmelden nieuwsbrief

Verwachte planning

 1. 2022 - 2023: Vergunningen en aanbesteden

  Na de gesprekken met de omgeving, vragen we vergunningen aan voor de bouw van het zonnepark. Dat doen we bij de gemeente Almere. Vervolgens ligt het ontwerpbesluit voor een periode van zes weken ter inzage. Tijdens die periode kan iedereen op het plan reageren en eventueel een zienswijze indienen. Daarna starten we met de voorbereiding van de aanbesteding. We verwachten de aanbesteding eind 2023 af te ronden.

 2. 2024: Start bouw

  De verwachting is dat we in 2024 kunnen starten met de bouw van Zonnepark Trekweg A6. Voorwaarde daarbij is wel dat er plek is op het drukke energienet in het gebied. We zijn hierover vanaf de start van het project in gesprek met de netbeheerder.

 3. Eind 2024/begin 2025: Groene stroom

  Naar verwachting levert het zonnepark in het vierde kwartaal van 2024 of het eerste kwartaal van 2025 groene stroom.

Overzicht Zonnepark Trekweg A6

Locatie Op terrein van het Rijksvastgoedbedrijf tussen de Trekweg, de A6, de Buitenring en het Ibispad bij Almere.
Vermogen 16,8 MWp
Hoogte Maximaal 2,7 meter
Oppervlakte 25 hectare, waarvan 20 hectare voor zonnepanelen en 5 hectare voor een groenzone.
Verwachte start bouw 2024
Operationeel Q4 2024/Q1 2025

Zeven veelgestelde vragen over het zonnepark

Waarom bouwen we op deze locatie een zonnepark?

De locatie is door het Rijksvastgoedbedrijf bepaald. Ook de grond is in bezit van de overheid. De overheid heeft deze grond via een tender in de markt gezet. Daardoor zijn de eerste ontwikkelstappen die normaal bij een nieuw zonnepark horen al doorlopen. Dit vergroot de slagingskans van een subsidievrij project.

Hoe kan de omgeving meedoen?

Vattenfall haakt aan bij het participatieproces dat al gestart is door de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf. Voldoende draagvlak is belangrijk voor Vattenfall. Daarom hebben we in de zomer van 2022 een enquête gehouden met de vraag op welke wijze de omgeving financieel wil profiteren van het zonnepark.

De uitkomst van de enquête was dat 3/4e van de respondenten aangaf de voorkeur te hebben voor een obligatieregeling, zodat er financieel kan worden geparticipeerd in het zonnepark. De obligatieregeling zal te zijner tijd trapsgewijs worden opengezet, eerst voor omwonenden en inwoners van de gemeente, vervolgens voor inwoners van provincie Flevoland en mocht het nodig zijn voor inwoners uit andere provincies in Nederland. Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de obligatieregeling.

Wat is de levensduur van het zonnepark?

Zonnepark Trekweg A6 heeft een ingeschatte levensduur van ongeveer 25 jaar. Om ervoor te zorgen dat het zonnepark zo lang mogelijk meegaat, voeren we regelmatig onderhoud uit.

Waarom bouwt Vattenfall dit zonnepark?

Onze missie is: fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Dit doen we onder meer door duurzame energie op te wekken. Daarom investeren we fors in zonne-energie. De afgelopen jaren zijn de kosten van zonnepanelen aanzienlijk gedaald, waardoor zonne-energie tot de goedkoopste vormen van duurzame elektriciteitsopwekking behoort. Met dit subsidievrije zonnepark willen we een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de Nederlandse markt voor zonne-energie.

Heeft Vattenfall ervaring met het bouwen van zonneparken?

In de afgelopen jaren installeerden we in ons land duizenden zonnepanelen. We bouwen grootschalige zonneparken, bieden zonnepanelen aan particulieren en zorgen voor decentrale oplossingen voor zonne-energie. Dit doen we in Nederland en de rest van Europa.

Zijn de zonnepanelen zichtbaar vanaf de weg?

Door de bebossing tussen het zonnepark en de weg is het zonnepark niet goed zichtbaar vanaf de weg. Waar de zonnepanelen wel te zien zijn, wordt er gezorgd dat automobilisten geen hinder hebben van lichtreflectie. Vijf hectare van het zonnepark bestaat uit een groene zone die de panelen uit het zicht houdt voor bewoners van de laagbouw.

Wanneer start de bouw?

Nadat het ontwerp en de landschappelijke inpassing in overleg met de omgeving definitief bepaald zijn, volgt het aanvragen van de vergunningen. De bedoeling is dat de bouw in 2024 begint, mits er plek is op het drukke energienet in het gebied. Hierover is Vattenfall in gesprek met de netbeheerder.

Ook interessant