1. Thuis
  2. Algemene voorwaarden
  3. Actie- en Productvoorwaarden 2021

Actie- en Productvoorwaarden 2021

Bekijk alle actie- en productvoorwaarden op deze pagina.

Voorwaarden aanvullende producten

Vattenfall Isolatie
Serviceabonnementen
Vattenfall Spoedhulp
CV ketels
Beveiliging
EnergieAdvies
Elektrisch vervoer
Zonnepanelen huren
Samen in Zon
Vattenfall Opwekkers

Gebruiksvoorwaarden website internetdiensten

Meer over de website en de Duurzaam Wonen Check

Op het gebruik van onze website/internetdiensten (bijvoorbeeld Mijn Vattenfall) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door onze website en internetdiensten te gebruiken, accepteer je (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden.

Voor onze Checks, zoals de Duurzaam Wonen Check, hebben we specifieke gebruiksvoorwaarden gemaakt.

Op onze website, de internetdiensten en onze Checks is ons privacystatement van toepassing. 

Informatie op onze website/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie

De informatie op onze website/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie. Wij (Vattenfall Sales Nederland en haar dochtermaatschappijen) streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website/internetdiensten.

Verwijzingen en hyperlinks naar derden

Op onze website/internetdiensten wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website/internetdiensten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Online communicatie

Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto's, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website/internetdiensten op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden je aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht

Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website/internetdiensten kunnen ontstaan.

Responsible disclosure

We besteden veel zorg aan een goede beveiliging van onze informatie- en communicatiesystemen. Toch kan hierin een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar.

Wij hechten grote waarde aan veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Dit geldt voor zowel onze activiteiten als energieonderneming als onze rol in de samenleving. Jouw eerlijke bijdrage aan een vergroting van die veiligheid en betrouwbaarheid wordt zeer gewaardeerd.

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie doet aanbevelingen voor verantwoord melden en afhandelen van beveiligingslekken. Vattenfall volgt deze aanbevelingen en houdt de bijbehorende responsible disclosure regels aan.

Archief voorwaarden

Hier vind je alle voorwaarden die niet meer actueel zijn. We bewaren ze tot 5 jaar na het vervallen.  

Vervaldatum 1 mei 2022
Vervaldatum 1 februari 2022
Vervaldatum 1 december 2021
Vervaldatum 1 juni 2021
Vervaldatum 22 mei 2020
Vervaldatum 22 mei 2019