1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2021 | Amsterdam

63% CO2-reductie met stadswarmte en koude

In de gebieden waar Vattenfall warmte levert, zorgde een overstap van aardgas naar stadswarmte in 2021 voor een CO2-reductie van gemiddeld 63%. Op deze pagina lees je meer over wat dat inhoudt. Je kunt ook onderaan de pagina direct naar de resultaten per stad of regio.

CO2-resultaat warmtenetten Vattenfall in Nederland

In 2021 hebben bewoners en bedrijven met onze warmte en duurzame koude gezamenlijk 299.619 ton CO2-reductie tot stand gebracht ten opzichte van gebruik van cv-ketels (rendement 87%) op aardgas. Zo'n hoeveelheid staat ongeveer gelijk aan de reductie die 146 windturbines op land van 3 MW in een jaar kunnen bereiken.

Kansen van warmtenetten

Als alternatief voor aardgas is stadswarmte een keuze voor nu en voor de toekomst. Warmtenetten zijn flexibel in het gebruik van bronnen en de bijbehorende temperaturen. Daarnaast bieden ze een betrouwbare oplossing voor woningen die moeilijk of alleen tegen zeer hoge kosten geschikt te maken zijn voor alternatieven als bijvoorbeeld een warmtepomp. Lees meer over kansen van warmtenetten en hoe flexibel ze zijn in onze whitepaper.

Route naar CO2-vrije warmte

Vattenfall heeft de ambitie om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken. De overgang van een willekeurige wijk van gas op stadswarmte betekent meteen al een CO2-reductiedaling van 50 tot 79%. Met de inzet van nieuwe duurzame warmtebronnen wordt toegewerkt naar een CO2-uitstoot die tot nul is teruggebracht. 

Validatie op de gegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de CO2-reductiegegevens over het jaar 2021, waarbij het gebied Westpoort Warmte en Rotterdam/Hoogvliet als steekproef zijn genomen. Een publieke samenvatting hiervan is hieronder te downloaden. TNO verklaart over deze validatie:

“TNO heeft in opdracht van Vattenfall een validatie uitgevoerd op de door Vattenfall berekende CO2-emissie van de warmtenetten Amsterdam Noord-West en Rotterdam/Hoogvliet. Door TNO is vastgesteld dat de door Vattenfall berekende CO2-emissie maximaal 0,62% hoger is dan de door TNO berekende CO2-emissie voor genoemde warmtenetten over het jaar 2021”

Samenvatting TNO-rapport

Ontwikkelingen warmtenetten Nederland 2021

Aantal woningequivalenten warmte en koude: 252.321

Groei: 7.563 woningequivalenten

Totaal: 150.449 aangesloten woningen

Grootverbruik: 2.055 aansluitingen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Bekijk het warmte-etiket van 2021. Het biedt per regio een overzicht van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte?

We leveren stadsverwarming in verschillende steden en wijken in Nederland. Kijk voor een gedetailleerd overzicht op ons warmtenet hieronder.

De warmtebronnen van stadswarmte

We werken aan verdere uitbreiding en verduurzaming van onze warmtenetten. Bijvoorbeeld door nieuwe duurzamere bronnen aan te sluiten.

Ontdek onze warmtebronnen

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?

Deze pagina delen via