1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. CO2-reductie Nederland

63% CO2-reductie in Nederland in 2022

Bewoners en bedrijven stootten in 2022 met onze stadswarmte en koude gemiddeld 63% minder CO2 uit dan als ze losse cv-ketels op aardgas zouden hebben. Dat is een mooi resultaat. Maar geen verbetering vergeleken met het jaar ervoor. Ieder jaar werken we toe naar een hogere CO2-reductie. Waarom het gemiddelde in 2022 gelijk bleef, heeft verschillende oorzaken. Op deze pagina vertellen we je meer.

Waarom de CO2-reductie gemiddeld gelijk bleef

Het jaar 2022 was vergeleken met 2021 15% minder koud. Hierdoor én doordat de elektriciteit die wordt gebruikt voor het opwekken van warmte weer wat duurzamer is geworden in Nederland, hadden we een stijging verwacht van de gemiddelde CO2-reductie. Toch was dat niet het geval. De reden: door grote onderhoudswerkzaamheden aan een paar belangrijke warmtebronnen en -leidingen in een aantal van onze netten, moesten we tijdelijk meer gasketels inzetten. Op die manier konden we tijdens de werkzaamheden warmte blijven leveren aan onze klanten.

Bekijk de CO2-reductie in je eigen regio

Cijfers en weetjes

Reductie

63% staat gelijk aan 260.176 ton minder CO2 vergeleken met HR-ketels (rendement 87% ) op aardgas

Aansluitingen

156.863 kleinverbruik
2.078 grootverbruik

Woningequivalenten

In totaal 259.321
7.000 meer vergeleken met 2021

Toekomstplannen

Meer gemeenten kiezen voor stadswarmte

Verschillende gemeenten in Nederland willen verder verduurzamen en bestaande wijken fossielvrij maken. Denk aan oudere wijken met minder goed geïsoleerde woningen. Stadswarmte helpt een stap dichter bij dit doel te komen. Ondanks dat stadswarmte nog niet helemaal fossielvrij is, zijn onze warmtenetten daar wel klaar voor. Zo zijn ze flexibel in het aansluiten van nieuwe, duurzame warmtebronnen en de daarbij horende temperaturen. Benieuwd hoe dat werkt? Lees dan onze whitepaper Warmtenetten: altijd in beweging.

Onze route naar fossielvrije warmte

De ambitie van Vattenfall om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken, vertaalt zich voor stadswarmte in plannen per regio om warmtebronnen in de komende jaren steeds duurzamer te maken. Daarbij werken toe naar fossielvrije warmte in 2040. Hoe we dat willen bereiken lees je op de pagina Zo verduurzamen wij onze warmtenetten.

Veelgestelde vragen

Wat betekent CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide: een (broeikas)gas die van nature in onze atmosfeer zit. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, stijgt de CO2-uitstoot. En te veel CO2 is niet goed voor het milieu.

Hoe bereiken we CO2-reductie met stadswarmte en koude?

Vanuit onze missie ‘fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie’ werken we ieder jaar toe naar minder CO2-uitstoot, oftewel een CO2-reductie. Dat doen we door woningen en bedrijven aan te sluiten op een stadswarmtenet. Zo hoeft niet elk huis of gebouw een eigen cv-ketel te hebben die op aardgas werkt. Daarnaast sluiten we steeds meer duurzame bronnen aan op ons warmtenetwerk. Onze ambitie is om in 2040 fossielvrije warmte te leveren aan al onze klanten.

Hoe berekenen we de CO2-reductie?

We maken gebruik van een CO2-monitoringsmodel om vast te stellen wat de CO2-reductie en energieprestaties van onze warmtenetten zijn. Dit model sluit aan bij de volgende bestaande en erkende rekenregels en -methodes:

  • de Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau (bijlage P uit de Nederlandse Technische Afspraak - NTA8800).
  • de rapportageverplichting vanuit de Warmtewet (Duurzaamheid van warmte & koudelevering). Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente, landelijke meet- en monitoringgegevens van bijvoorbeeld CBS, RVO en RIVM.
Wie controleert de manier waarop wij CO2-reductie berekenen?

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. In 2016, 2017, 2018 en 2021 werd ons CO2-monitoringsmodel door TNO beoordeeld, goedgekeurd en dus als betrouwbaar gezien.

Hoe tonen we de duurzaamheid van onze warmtenetten aan?

Sinds 2020 sturen wij, net als andere warmtebedrijven, jaarlijks een duurzaamheidsrapport naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In dit rapport staat per warmtegebied wat de duurzaamheid is van de geleverde warmte. Hiervoor maken we gebruik van de Tabel gegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten.

Ook de energieprestaties van onze warmtenetten, zoals vermeld in onder andere het Warmte-etiket, zijn op dezelfde manier berekend en komen overeen met de gegevens in de duurzaamheidsrapportages van de verschillende warmtegebieden.

Ook interessant