1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2021 | Amsterdam

65% CO2-reductie met stadswarmte in Amsterdam in 2021

De verbinding van de warmtenetten van Vattenfall in zuid en oost en van Westpoort Warmte in noord en west, die in 2020 voltooid is, heeft het afgelopen jaar al haar vruchten afgeworpen. De CO2-reductie van de gezamenlijke netten, vergeleken met cv-ketels op aardgas, lag in 2021 zo’n 10% hoger dan in het jaar ervoor.

CO2-resultaat warmtenet Amsterdam

Het gebruik van stadswarmte (exclusief koeling) heeft in 2021 geleid tot een reductie van 131.882 ton CO2 in vergelijking met conventionele toepassingen. Voor een gelijke hoeveelheid CO2-reductie door windenergie zouden er 65 windturbines van 3 MW op land nodig zijn.

Amsterdamse Warmtemotor

In 2021 hebben de Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en Vattenfall/ Westpoort Warmte een mantelovereenkomst ondertekend om de komende jaren duizenden woningen aardgasvrij te maken. Dit gebeurt vooral in buurten met woningen die in de buurt van bestaande warmtenetten staan. Op deze manier zal het Amsterdamse warmtenet flink uitbreiden, waardoor deze buurten straks 65% minder CO2 uitstoten. De gemeente subsidieert deze samenwerking, de Amsterdamse Warmtemotor, met 50 miljoen euro. In 2022 gaat het programma verder onder de naam Warm Amsterdam.

Vernieuwing warmtebronnen

De voorziene groei in warmtenetten in Amsterdam gaat hand in hand met het streven naar de inzet van meer duurzame warmtebronnen. Daarvoor worden diverse projecten onderzocht en/of verder uitgewerkt. Totdat deze oplossingen op grote schaal kunnen worden ingezet, is de uitdaging om ook in de transitieperiode genoeg warmte te kunnen leveren op een milieuvriendelijke wijze. In het licht van de maatschappelijke discussie is het besluit tot de bouw van een centrale voor verbranding van houtpellets op het centraleterrein in Diemen uitgesteld tot einde 2022.

Validatie op de gegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de CO2-reductiegegevens over het jaar 2021, waarbij het gebied Westpoort Warmte en Rotterdam/Hoogvliet als steekproef zijn genomen. Een publieke samenvatting hiervan is hieronder te downloaden. TNO verklaart over deze validatie:

“TNO heeft in opdracht van Vattenfall een validatie uitgevoerd op de door Vattenfall berekende CO2-emissie van de warmtenetten Amsterdam Noord-West en Rotterdam/Hoogvliet. Door TNO is vastgesteld dat de door Vattenfall berekende CO2-emissie maximaal 0,62% hoger is dan de door TNO berekende CO2-emissie voor genoemde warmtenetten over het jaar 2021”

Samenvatting TNO-rapport

Ontwikkelingen Amsterdam 2021

Aantal woningequivalenten: 100.611

Groei: 4.632 woningequivalenten

Totaal: 50.980 aangesloten woningen

Grootverbruik: 657 aansluitingen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Bekijk het warmte-etiket van 2021. Het biedt per regio een overzicht van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Amsterdam?

In Amsterdam leveren we stadswarmte en gedeeltelijk koude in de gebieden:

  • Zuideramstel
  • Buitenveldert
  • Stadionbuurt
  • Zuidoost
  • Amstelkwartier
  • De Omval
  • IJburg

Ook wordt warmte geleverd aan afnemers in Diemen. Westpoort Warmte levert daarnaast warmte en deels ook koude aan woningen en bedrijven in de gebieden Westpoort, Nieuw-West, Noord en Houthaven. Ook de nieuwbouw op het Zeeburgereiland, gelegen aan de oostkant van de stad krijgt warmte van Westpoort Warmte. Kijk voor een gedetailleerd overzicht op ons warmtenet hieronder.

Deze pagina delen via

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.