1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2020 | Amsterdam

56% CO₂-reductie in Amsterdam in 2020

De warmtenetten van Vattenfall in zuid en oost en van Westpoort Warmte in noord en west zijn afgelopen jaar met elkaar verbonden. Dit gaat helpen om de aardgasvrij-ambities van de gemeente Amsterdam te realiseren als het om stadsverwarming gaat.

CO2-resultaat warmtenet Amsterdam

Het gebruik van stadswarmte (exclusief koeling) heeft in 2020 geleid tot een reductie van 94.856 ton CO2 in vergelijking met conventionele toepassingen. Voor een gelijke hoeveelheid CO2-reductie door windenergie zouden er 52 windturbines van 2 MW op land nodig zijn.

Transitievisie Warmte

In 2020 heeft de gemeente Amsterdam de Transitievisie Warmte gepubliceerd. Daarin staat in hoofdlijnen geschetst op welke manier de verschillende stadsdelen en buurten overstappen op een andere warmtebron dan aardgas. Voor maar liefst 335.000 woningen wordt aansluiting op een warmtenet gezien als meest voor de hand liggende optie.

Vernieuwing warmtebronnen

De voorziene groei in warmtenetten in Amsterdam gaat hand in hand met het streven naar de inzet naar meer duurzame warmtebronnen. Het gebruik van geïmporteerde houtpellets als brandstof is ook in het afgelopen jaar onderwerp van discussie geweest. Vattenfall ziet dit als een mogelijke transitiebrandstof die we kunnen uitfaseren wanneer andere oplossingen op grote schaal kunnen worden ingezet.

Rekenmethodieken

Onze berekeningen van de CO2-reductie van warmtenetten zijn gebaseerd op bestaande rekenmethodieken.

Het warmte-etiket biedt inzicht

Warmte etiket 2020. Overzicht per regio van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Ontwikkelingen in 2020

Aantal woningequivalenten: 95.979

Groei: 8.536 woningequivalenten

Aangesloten woningen: 48.334

Grootverbruik: 636 aansluitingen

Waar leveren we warmte?

Vattenfall levert in Amsterdam stadswarmte en gedeeltelijk koude in de gebieden Zuideramstel, Buitenveldert, Stadionbuurt, Zuidoost, Amstelkwartier, De Omval en IJburg. Ook wordt warmte geleverd aan afnemers in Diemen. Westpoort Warmte levert daarnaast warmte en deels ook koude aan woningen en bedrijven in de gebieden Westpoort, Nieuw-West, Noord en Houthaven. Ook de nieuwbouw op het Zeeburgereiland, gelegen aan de oostkant van de stad krijgt warmte van Westpoort Warmte.
Regio kaart Amsterdam

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Deze pagina delen via

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?