1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2021 | Amsterdam Noord en West

75% CO2-reductie in Amsterdam-Noord en -West in 2021

De CO2-reductie door de levering van warmte en koude in het leveringsgebied van Westpoort Warmte is in 2021 verbeterd en komt uit op 75%, in vergelijking met gebruik van aardgas. Nadat in het najaar van 2020 het 50%-belang in Westpoort Warmte is overgegaan van AEB Amsterdam naar de gemeente Amsterdam, werden in 2021 een nieuwe directie en Raad van Commissarissen geïnstalleerd.

CO₂-resultaat warmtenet Amsterdam Noord en West

Met stadswarmte en duurzame koeling van Westpoort Warmte hebben bewoners en bedrijven in het noordwestelijke deel van Amsterdam 55.375 ton CO2-uitstoot vermeden. Die hoeveelheid kun je vergelijken met het CO2-resultaat van 27 windturbines van 3 MW die een jaar achtereen in bedrijf zijn.

Gerealiseerd in 2021

Onder het grote aantal aansluitingen dat in 2021 werd gemaakt bevinden zich de woningen in proeftuinwijk Van der Pekbuurt. Hiervoor werd een warmteleiding door de buurt aangelegd, waarbij een goed contact met de buurtbewoners cruciaal bleek. Vermeldenswaard is ook de start van de warmtelevering uit de bio-energiecentrale van AEB bij de Hemweg.

Voorsorteren op duurzame warmte

De wens om met verschillende duurzame bronnen de aardgasvrij-ambitie van de gemeente Amsterdam verder in te vullen blijft van kracht. De geplande inzet van hybride WKO-oplossingen komt daarnaast tegemoet aan vernieuwde BENG-eisen voor de gebouwde omgeving. De Sloterplas is serieus in beeld als bron voor een toepassing van aquathermie.

Nieuw en gecontracteerd

De bloedbank van Sanquin had al een aansluiting op het stadswarmtenet van Westpoort Warmte, maar hiervan mochten we in 2021 de capaciteit verdubbelen. Voor verschillende wijken werden aansluitcontracten getekend, onder andere voor Elzenhagen-Zuid (1.00 woningen), Buiksloterham (gedeeltelijk, 1.000 woningen) en de Sluisbuurt (3.000 woningen).

Validatie op de gegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de CO2-reductiegegevens over het jaar 2021, waarbij het gebied Westpoort Warmte en Rotterdam/Hoogvliet als steekproef zijn genomen. Een publieke samenvatting hiervan is hieronder te downloaden. TNO verklaart over deze validatie:

“TNO heeft in opdracht van Vattenfall een validatie uitgevoerd op de door Vattenfall berekende CO2-emissie van de warmtenetten Amsterdam Noord-West en Rotterdam/Hoogvliet. Door TNO is vastgesteld dat de door Vattenfall berekende CO2-emissie maximaal 0,62% hoger is dan de door TNO berekende CO2-emissie voor genoemde warmtenetten over het jaar 2021”

Samenvatting TNO-rapport

Ontwikkelingen Amsterdam Noord en West 2021

Aantal woningequivalenten: 42.152

Groei: 2.892 woningequivalenten

Totaal: 22.042 aangesloten woningen

Grootverbruik: 302 aansluitingen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Bekijk het warmte-etiket van 2021. Het biedt per regio een overzicht van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Noord en West?

We leveren warmte in verschillende wijken in Amsterdam zuid en oost. Kijk voor een gedetailleerd overzicht op ons warmtenet hieronder.

Kwaliteitsverklaring Amsterdam Noord en West

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. 

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?

Deze pagina delen via