Aquathermie: water gebruiken voor warmte of koude in je huis

Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater te gebruiken. Via ons warmtenet komt de warmte (of koude) in je huis. 

Hoe werkt aquathermie?

Aquathermie is de verzamelterm voor het verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Bij aquathermie wordt warmte of koude uit het water onttrokken om woningen en gebouwen mee te verwarmen of koelen. Het water kan meteen worden gebruikt of worden opgeslagen in een warmte-koude-opslag in de bodem (WKO).

Voor het toepassen van aquathermie om woningen en gebouwen te verwarmen, moet de temperatuur van het water eerst worden verhoogd. Dat gebeurt met een grote warmtepomp. Het water is normaal gesproken tussen de 10 en 20 graden en de warmtepomp verhoogt deze temperatuur naar een niveau dat hoog genoeg is om woningen mee te verwarmen.

Ook afvalwater kan gebruikt worden voor warmte. Het water uit een rioolzuiveringsinstallatie is vooral in de winter vaak wamer dan water uit rivieren of meren. Dan is er minder energie nodig om het water op de juiste temperatuur te krijgen. Bij de productie van drinkwater komt ook warmte vrij die gebruikt kan worden.

Waar zet Vattenfall aquathermie in?

In Amsterdam gebruiken de koudenetten van Vattenfall al jaren aquathermie om woningen en gebouwen te koelen. Voor warmte werkt Vattenfall op verschillende plekken in Nederland aan de ontwikkeling van aquathermiebronnen voor onze warmtenetten.

Het meest ver gevorderd is de ontwikkeling van een aquathermiebron die warmte onttrekt uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie Leiden-Noord. Dit project is geïnitieerd door bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest.

Zo zorgt aquathermie voor warmte

Hier kun je zien hoe we in de wijk Poelgeest in Leiden het afvalwater van een waterzuiveringsinstallatie met een hoge temperatuur warmtepomp geschikt maken voor stadswarmte.
Infographic afvalwater Poelgeest

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Kansen voor West.