Aquathermie: water gebruiken voor warmte of koude in je huis

Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater te gebruiken. Via ons warmtenet komt de warmte (of koude) in je huis. Een goede manier om ons warmtenet duurzamer te maken, want water is op veel plekken beschikbaar.

Voordelen van aquathermie

Warmte of koude in huis

Met stadswarmte zorgen we voor warmte of koude in huis met minder CO2-uitstoot.

Overal is water

Op veel plekken in Nederland is water beschikbaar voor aquathermie.

Minder afhankelijk

Met het gebruik van aquathermie zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Hoe werkt aquathermie?

Aquathermie is de verzamelterm voor het verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Bij aquathermie wordt warmte of koude uit het water onttrokken om woningen en gebouwen mee te verwarmen of koelen. Het water kan meteen worden gebruikt of worden opgeslagen in een warmte-koude-opslag in de bodem (WKO).

Bij Vattenfall gebruiken we aquathermie zowel in onze koudenetten om mee te koelen, als in onze warmtenetten om mee te verwarmen. In de zomer wordt koud water uit diepe plassen gebruikt om woningen en gebouwen te koelen. Onze koudenetten transporteren het koude water naar de woningen en gebouwen.

Voor het toepassen van aquathermie om woningen en gebouwen te verwarmen, moet de temperatuur van het water eerst worden verhoogd. Dat gebeurt met een grote warmtepomp. Het water is normaal gesproken tussen de 10 en 20 graden en de warmtepomp verhoogt deze temperatuur naar een niveau dat hoog genoeg is om woningen mee te verwarmen.

We gebruiken ook afvalwater voor warmte. Het water uit een rioolwaterzuivering is vooral in de winter vaak warmer dan water uit rivieren of meren. Dan is er minder energie nodig om het water op de juiste temperatuur te krijgen. Bij de productie van drinkwater komt ook warmte vrij die gebruikt kan worden.

Zo zorgt aquathermie voor warmte

Hier kun je zien hoe we in de wijk Poelgeest in Leiden het afvalwater van een waterzuiveringsinstallatie met een hoge temperatuur warmtepomp geschikt maken voor stadswarmte.
Infographic afvalwater Poelgeest

Duurzaam geproduceerde warmte

Aquathermie is veelbelovend als het gaat om duurzaamheid, omdat er minder aardgas wordt gebruikt om warmte te leveren. Stadswarmte zorgt voor minder CO2-uitstoot. Voor de warmtepomp voor het verhogen van de temperatuur is wel elektriciteit nodig. Maar als daarvoor duurzame stroom wordt gebruikt, kan een aquathermiesysteem volledig CO2-neutraal zijn.

Waar zet Vattenfall aquathermie in?

In Amsterdam gebruiken de koudenetten van Vattenfall al jaren aquathermie om woningen en gebouwen te koelen. Voor warmte werkt Vattenfall op verschillende plekken in Nederland aan de ontwikkeling van aquathermiebronnen voor de verdere verduurzaming van onze warmtenetten.

Het meest ver gevorderd is de ontwikkeling van een aquathermiebron die warmte onttrekt uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie Leiden-Noord. Deze bron levert straks warmte aan de wijk Poelgeest in Leiden. Dit project is geïnitieerd door bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest.

De ontwikkeling van fossielvrije warmtebronnen