Duurzaam produceren, een absolute noodzaak voor Royal Van Zanten

Regie over uw zakelijke energie-inkoop

Door uw energie gespreid in te kopen spreidt u risico's én kunt u inspelen op marktontwikkelingen. In onze whitepaper leest u welke inkoopstrategieën er zijn.

Download de whitepaper

Regie over uw zakelijke energie-inkoop
Sjoukje Heimovaara

Duurzaamheid, daar moet je als ondernemer iets mee

Sierteelt veredelingsbedrijf Royal Van Zanten werkt bewust aan de veredeling van energiezuinige planten en speelt daarmee in op de eisen die de consument en de overheid stellen op het gebied van duurzame producten.

Lees het verhaal van Royal Van Zanten

Een duurzaam product is een 'license to deliver'.

Sjoukje Heimovaara
Algemeen directeur Royal Van Zanten