Duurzaam produceren, een absolute noodzaak voor Royal Van Zanten

Sierteelt veredelingsbedrijf Royal Van Zanten werkt bewust aan de veredeling van energiezuinige planten en speelt daarmee in op de eisen die de consument en de overheid stellen op het gebied van duurzame producten. Royal van Zanten is een echte Energiekenner. Bekijk de video.

"Een duurzaam product is een 'license to deliver'."

Sjoukje Heimovaara, Algemeen directeur van Royal van Zanten

Regie over uw zakelijke energie-inkoop

Zelf de regie over uw zakelijke energie-inkoop

In deze whitepaper leest u welke drie inkoopstrategieën er zijn, waarom het slim is om gespreid in te kopen en hoe andere bedrijven daar voordeel uit halen.