1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. CO2-reductie Amsterdam Zuid, Oost en Zuidoost

59% CO2-reductie in Amsterdam Zuid, Oost en Zuidoost in 2022

Het gebruik van stadswarmte in plaats van cv-ketels op aardgas én het gebruik van koude in plaats van traditionele koeling zorgde in 2022 in het zuidoostelijke deel van Amsterdam voor 59% minder CO2-uitstoot. Dit is een minder goed resultaat dan in 2021, toen de CO2-reductie 62% was. Op deze pagina vertellen we je meer over de oorzaak en onze toekomstplannen.

Het warmtenet van Amsterdam Zuid, Oost en Zuidoost

Het warmtenet van Amsterdam Zuid, Oost en Zuidoost vormt samen met het warmtenet van Diemen en Almere één integraal warmtenet. Het iets lagere CO2-resultaat vergeleken met 2021 komt door groot vervangings- en onderhoudswerk aan de warmtekrachtcentrale in Diemen en ons warmtetransportnet. Hierdoor moesten we tijdelijk meer gasketels inzetten. Op die manier konden we tijdens de werkzaamheden warmte blijven leveren aan onze klanten.

Warmte-etiket warmtenet van Amsterdam Zuid, Oost en Zuidoost

Cijfers en weetjes

Reductie

59% staat gelijk aan 62.905 ton minder CO2 vergeleken met HR-ketels (rendement 87%) op aardgas

Aansluitingen

26.148 kleinverbruik
326 grootverbruik

Woningequivalenten

In totaal 54.211 (exclusief gasmotoren (WKK), goed voor 2.594 woningequivalenten)
3.300 meer vergeleken met 2021

Toekomstplannen

Nieuwbouwwoningen aansluiten op WOS Hakfort

In 2022 werd het warmteoverdrachtstation (WOS) Hakfort in gebruik genomen. Hiermee leveren we warmte aan bestaande woningen in onder andere Holendrecht en Gaasperdam. In de toekomst worden ook een honderdtal nieuwbouwwoningen aangesloten op WOS Hakfort.

Warmtetransportleiding Zuidoost vervangen

Een bestaande warmtetransportleiding ter hoogte van de Gaasperdammertunnel in Amsterdam-Zuidoost is aan vervanging toe. Daarom gaan we vanaf maart 2023 tot en met oktober 2024 aan de slag met de werkzaamheden. Zo kunnen we een veilige en betrouwbare levering van stadswarmte blijven garanderen.

Ontwikkeling E-boiler

Op dit moment bouwen we een E-boiler van 150 MW in Diemen. Deze E-boiler zet niet-gebruikte duurzame stroom om in warmte en levert straks  duurzame warmte voor het warmtenet van Amsterdam, Diemen en Almere. Het voordeel van deze locatie is dat er al een grote elektriciteitsaansluiting aanwezig is. De dichtbij gelegen grote warmtebuffer kan een eventueel teveel aan warmte tijdelijk opslaan.

Veelgestelde vragen

Wat betekent CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide: een (broeikas)gas dat van nature in de lucht zit. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, stijgt de CO2-uitstoot. En te veel CO2 is niet goed voor het milieu.

Hoe bereiken we CO2-reductie met stadswarmte en koude?

Vanuit onze missie ‘fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie’ werken we ieder jaar toe naar minder CO2-uitstoot, oftewel een CO2-reductie. Dat doen we door woningen en bedrijven aan te sluiten op een stadswarmtenet. Zo hoeft niet elk huis of gebouw een eigen cv-ketel te hebben die op aardgas werkt. Daarnaast sluiten we steeds meer duurzame bronnen aan op ons warmtenetwerk. Onze ambitie is om in 2040 fossielvrije warmte te leveren aan al onze klanten.

Hoe berekenen we de CO2-reductie?

We maken gebruik van een CO2-monitoringsmodel om vast te stellen wat de CO2-reductie en energieprestaties van onze warmtenetten zijn. Dit model sluit aan bij de volgende bestaande en erkende rekenregels en -methodes:

  • de Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau (bijlage P uit de Nederlandse Technische Afspraak - NTA8800).
  • de rapportageverplichting vanuit de Warmtewet (Duurzaamheid van warmte & koudelevering). Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente, landelijke meet- en monitoringgegevens van bijvoorbeeld CBS, RVO en RIVM.
Wie controleert de manier waarop wij CO2-reductie berekenen?

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. In 2016, 2017, 2018 en 2021 werd ons CO2-monitoringsmodel door TNO beoordeeld, goedgekeurd en dus als betrouwbaar gezien.

Hoe tonen we de duurzaamheid van onze warmtenetten aan?

Sinds 2020 sturen wij, net als andere warmtebedrijven, jaarlijks een duurzaamheidsrapport naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In dit rapport staat per warmtegebied wat de duurzaamheid is van de geleverde warmte. Hiervoor maken we gebruik van de Tabel gegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten.

Ook de energieprestaties van onze warmtenetten, zoals vermeld in onder andere het Warmte-etiket, zijn op dezelfde manier berekend en komen overeen met de gegevens in de duurzaamheidsrapportages van de verschillende warmtegebieden.

Is er ook een kwaliteitsverklaring?

Ja, voor het primair en secundair warmtenet van Amsterdam Zuidoost en Almere is er een kwaliteitsverklaring (pdf, 617 kB). In deze verklaring, die wordt opgesteld door het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG), staat dat de energieprestatie is gecontroleerd en beoordeeld. De verklaring is drie jaar geldig.

Ook interessant