1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2021 | Amsterdam Zuid en Oost

62% CO2-reductie in Amsterdam Zuid en Oost in 2021

In het zuidoostelijke deel van Amsterdam realiseerden bewoners en bedrijven met stadswarmte en duurzame koeling in 2021 62% minder CO2-uitstoot, in vergelijking met gasgestookte cv-installaties. De verbetering ten opzichte van het jaar ervoor komt doordat een deel van de warmte afkomstig was van het in 2020 gekoppelde warmtenet van Westpoort Warmte.

CO2-resultaat warmte- en koudenet Amsterdam Zuid en Oost

In dit gebied bereikten we een CO2-reductie van 76.296 ton bij de levering van warmte en koude samen. Om met windenergie eenzelfde hoeveelheid CO2-reductie te kunnen bereiken zou je 37 windmolens van 3 MW geplaatst moeten hebben.

HWC Amsterdam-Driehoek

De verbinding tussen de transportnetten van Westpoort Warmte en Vattenfall in Amsterdam Zuidoost, de Amsterdam South Connection, werd in 2021 afgerond met de oplevering van de gekoppelde hulpwarmtecentrale plus warmtebuffer.

WOS Hakfort

In 2021 werd de warmtetransportleiding naar het warmteoverdrachtstation (WOS) Hakfort voltooid. Het WOS zelf wordt in de loop van 2022 opgeleverd en zal zorgdragen voor de warmtelevering aan onder andere de H-Buurt en de K-Buurt, die mogelijk ook dit jaar al aangesloten worden.

Projecten opgeleverd

In 2021 werd de aansluiting voor zowel warmte als koude voltooid voor de woningen in project The Valley en Haut. In Haut wordt stadswarmte geleverd in combinatie met warmte/koudeopslag. Een grote storing aan een DN800 transportleiding bij de Gaaspertunnel werd succesvol hersteld. Vermeldenswaard is ook het nieuwe bellenscherm in de Ouderkerkerplas dat niet alleen blauwalg tegengaat maar ook een efficiëntere winning van koude mogelijk maakt.

Projecten in voorbereiding

Op verschillende plekken werken we aan het realiseren van de inzet van duurzame warmtebronnen. In 2022 wordt de eerste warmte van een kleinschalig datacenter aan het warmtenet gekoppeld in de D-Buurt. Verder werken we mee aan de transformatie van het voormalige ING-gebouw, het Zandkasteel. Hier gaan we warmte en koude leveren en werken we volgens een nieuw concept aan de inpandige leidingen.

Validatie op de gegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de CO2-reductiegegevens over het jaar 2021, waarbij het gebied Westpoort Warmte en Rotterdam/Hoogvliet als steekproef zijn genomen. Een publieke samenvatting hiervan is hieronder te downloaden. TNO verklaart over deze validatie:

“TNO heeft in opdracht van Vattenfall een validatie uitgevoerd op de door Vattenfall berekende CO2-emissie van de warmtenetten Amsterdam Noord-West en Rotterdam/Hoogvliet. Door TNO is vastgesteld dat de door Vattenfall berekende CO2-emissie maximaal 0,62% hoger is dan de door TNO berekende CO2-emissie voor genoemde warmtenetten over het jaar 2021”

Samenvatting TNO-rapport

Ontwikkelingen Amsterdam Zuid en Oost 2021

Aantal woningequivalenten: 52.948 (exclusief WKK-projecten, 3.749 weq)

Groei: 1.080 woningequivalenten

Totaal: 25.009 aangesloten woningen

Grootverbruik: 320 aansluitingen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Bekijk het warmte-etiket van 2021. Het biedt per regio een overzicht van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Zuid en Oost?

We leveren warmte in verschillende wijken in Amsterdam zuid en oost. Kijk voor een gedetailleerd overzicht op ons warmtenet hieronder.

Kwaliteitsverklaring voor Amsterdam Zuid en Oost

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. 

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?

Deze pagina delen via